Фізика 7 клас (М.В. Головко, Д.О. Засєкін та ін.). Підручник за новою програмою (2015)
 
Назва: Фізика 7 клас (М.В. Головко, Д.О. Засєкін та ін.). Підручник за новою програмою (2015)
Автор: Головко М.В., Засєкін Д.О., Засєкіна Т.М., Коваль В.С., Крячко І.П., Непорожня Л.В., Сіпій В. К.
Видавництво: Київ : Педагогічна думка
Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 244
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 8.1 mb
Мова: українська

Підручник відповідає навчальній програмі з фізики для основної школи, затвердженої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (наказ МОН молоді та спорту України від 06 червня 2012 р. №664). Головною метою даного підручника є сприяння розвитку учнів засобами фізики, формуванню в них предметної компетентності на основі фізичних знань, наукового світогляду й відповідного стилю мислення, розвитку експериментальних умінь, дослідницьких навичок, творчих здібностей і схильності до креативного мислення, усвідомлення необхідності вивчати фізику для розуміння навколишнього світу.

Зміст
Слово до учнів................................................................................................................5
Слово до вчителя...........................................................................................................7
ВСТУП.....................................................................................................................9
Вправа 1.........................................................................................................................12
Розділ 1. ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. МЕТОДИ НАУКОВО-
ГО ПІЗНАННЯ
§ 1. Фізика як фундаментальна наука про природу.....................................13
§ 2. Фізичні тіла. Початкові відомості про будову речовини...................20
§ 3. Фізичні величини та їх вимірювання......................................................29
Вправа 2 ........................................................................................................................35
§ 4. Точність вимірювань. Запис великих і малих чисел...........................36
Вправа 3.........................................................................................................................41
§ 5. Фізика – теоретична основа техніки.......................................................42
Найголовніше у розділі 1.........................................................................................50
Завдання для самоперевірки з розділу «Фізика як природнича наука. Ме-
тоди наукового пізнання».........................................................................................52
Розділ 2. МЕХАНІЧНИЙ РУХ
§ 6. Механічний рух............................................................................................53
§ 7. Поступальний рух.......................................................................................58
§ 8. Матеріальна точка.......................................................................................60
§ 9. Шлях і переміщення...................................................................................62
Вправа 4.........................................................................................................................64
§ 10. Рівномірний прямолінійний рух...........................................................64
Вправа 5.........................................................................................................................69
§ 11. Рівняння руху.............................................................................................70
§ 12. Графіки рівномірного прямолінійного руху.......................................72
Вправа 6.........................................................................................................................77
§ 13. Нерівномірний прямолінійний рух......................................................79
Вправа 7.........................................................................................................................82
§ 14. Рівномірний рух матеріальної точки по колу....................................83
Вправа 8.........................................................................................................................87
§ 15. Коливальний рух.......................................................................................87
§ 16. Маятники ...................................................................................................91
Вправа 9.........................................................................................................................94
Найголовніше у розділі 2..........................................................................................94
Завдання для самоперевірки з розділу «Механічний рух»...............................95
Розділ 3. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА
§ 17. Взаємодія тіл. Сила.…………………………………….......................97
§ 18. Результат дії сили: зміна швидкості або деформація тіла.............100
§ 19. Графічне зображення сил………………………………...................102
Вправа 10………………………………………………………………...............105
§ 20. Явище інерції. Інертність тіла……………………………...............105
Вправа 11………………………………………………………………...............107
§ 21. Маса. Вимірювання маси тіла.……………………………...............108
§ 22. Густина речовии…………………………………………...................110
Вправа 12………………………………………………………………...............114
§ 23. Сила тяжіння………………………………………………................114
Вправа 13………………………………………………………………...............117
§ 24. Види деформацій. Сила пружності………………………...............117
§ 25. Закон Гука. Пружинні динамометри……………………..................121
Вправа 14………………………………………………………………...............125
§ 26. Вага тіла. Невагомість………………………………….....................125
Вправа 15………………………………………………………………...............129
§ 27. Тертя. Сила тертя………………………………………….................129
Вправа 16………………………………………………………………...............136
Завдання для самоперевірки з розділу «Взаємодія тіл. Сила»………..........136
§ 28. Тиск твердих тіл на поверхню……………………………...............138
Вправа 17………………………………………………………………..............140
§ 29. Тиск газів і рідин. Закон Паскаля ………………………….............141
Вправа 18………………………………………………………………...............145
§ 30. Гідростатичний тиск ………….…………………………………….145
Вправа 19……………………………………………………………………......148
§ 31. Атмосферний тиск………………………………………..................149
§ 32. Барометри ………………………………………………...................151
§ 33. Сполучені посудини……………………………………....................153
Вправа 20……………………………………………………………...................155
§ 34. Манометри і насоси ……………………………………...................155
§ 35. Виштовхувальна сила. Закон Архімеда………………....................159
Вправа 21 ……………………………………………………………..................162
§ 36. Плавання тіл……………………………………………....................163
Вправа 22………………………………………………………….......................166
§ 37. Повітроплавання……………………………………….....................166
Найголовніше у розділі 3................................................................................168
Завдання для самоперевірки з розділу «Взаємодія тіл. Сила.
(Тиск твердих тіл, рідин, газів)»............................................................................170
Розділ 4. МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ
§ 38. Механічна робота....................................................................................173
§ 39. Потужність................................................................................................177
Вправа 23…................................................................................................................179
§ 40. Механічна енергія та її види.................................................................180
§ 41. Закон збереження й перетворення енерії в механічних процесах і
його практичне застосування........................................................................184
Вправа 24....................................................................................................................189
§ 42. Прості механізми. Машини й механізми..........................................190
§ 43. Важіль.........................................................................................................192
Вправа 25.....................................................................................................................199
§ 44. Блоки. Похила площина.........................................................................200
Вправа 26....................................................................................................................203
§ 45. «Золоте правило» механіки. Коефіцієнт корисної дії механізмів.....204
Вправа 27....................................................................................................................208
Найголовніше у розділі 4...............................................................................209
Завдання для самоперевірки з розділу «Механічна робота та енергія»......211
ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ
Лабораторне обладнання........................................................................................214
Лабораторна робота № 1. Ознайомлення з вимірювальними прила-
дами. Визначення ціни поділки шкали приладу.......................................218
Лабораторна робота № 2. Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин i
сипких матеріалів ............................................................................................220
Лабораторна робота № 3. Вимірювання розмірів малих тіл різними
способами...........................................................................................................221
Лабораторна робота № 4. Визначення періоду обертання та швидкості
руху по колу........................................................................................................223
Лабораторна робота № 5. Дослідження коливань нитяного маятника....224
Лабораторна робота № 6. Вимірювання маси тіл методом зважування....187
Лабораторна робота № 7. Визначення густини речовини (твердих тіл
і рідин).................................................................................................................228
Лабораторна робота № 8. Дослідження пружних властивостей тіл...230
Лабораторна робота № 9. Визначення коефіцієнта тертя ковзання...231
Лабораторна робота № 10. З,ясування умов плавання тіла...............232
Лабораторна робота № 11. Вивчення умови рівноваги важеля.............234
Лабораторна робота № 12. Визначення ККД похилої площини..........236
Відповіді до вправ та завдання для самоперевірки..........................................238
Додатки........................................................................................................................242
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Фізика 7 клас (М.В. Головко, Д.О. Засєкін та ін.). Підручник за новою програмою (2015)", із категорії "Фізика", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід