Фізика 7 клас (П.Ф. Пшечкіна, С.В. Мельничук). Підручник за новою програмою (2015)
 
Назва: Фізика 7 клас (П.Ф. Пшечкіна, С.В. Мельничук). Підручник за новою програмою (2015)
Автор: П.Ф. Пшечкіна, С.В. Мельничук
Видавництво: Чернівці : Букрек
Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 220
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 6.1 mb
Мова: українська

Фізика – це дивовижна наука, яка дозволяє побачити в звичайних предметах і явищах приховану в них сутність, вона є основою техніки і всіх наук про природу. Чим займається фізика, ви зрозумієте, прочитавши вже перший параграф підручника. Ви дізнаєтеся також про найцікавіші й найважливіші відкриття, зроблені в галузі фізики за останні сто років і в останнє десятиріччя.

Зміст
Дорогі друзі! .................................................................................................3
Розділ 1. Фізика як природнича наука.
Методи наукового пізнання
§ 1. Фізика як фундаментальна наука про природу.
Методи наукового пізнання .................................................................6
§ 2. Зв’язок фізики з іншими науками ....................................................10
§ 3. Початкові відомості про будову речовини. Речовина і поле ...........14
§ 4. Основні положення атомно-молекулярного вчення.
Властивості тіл ............................................................................................18
§ 5. Фізичні величини. Засоби вимірювання. Міжнародна система
одиниць сі ............................................................................................23
§ 6. Похибки. Оцінювання точності вимірювань ....................................28
§ 7. Визначення площі та об’єму ...............................................................31
§ 8. Внесок українських учених у розвиток і становлення фізики ........34
§ 9. Фізика в науці техніці, виробництві і побуті ...................................38
Нові теорії і нові досягнення .....................................................................41
Підсумки розділу І ......................................................................................44
Завдання до розділу І .................................................................................45
Розділ 2. Механічний рух
§ 10. Як описують механічний рух ...........................................................48
§ 11. Рівномірний прямолінійний рух ......................................................52
§ 12. Відносність руху .................................................................................55
§ 13. Закон додавання швидкостей ...........................................................58
§ 14. Графіки шляху і швидкості ..............................................................62
§ 15. Нерівномірний рух .............................................................................65
§ 16. Рівномірний рух по колу ...................................................................69
§ 17. Рух планет і місяця ............................................................................74
§ 18. Коливальний рух. Маятники ............................................................79
Підсумки розділу ІІ .....................................................................................84
Завдання до розділу ІІ ................................................................................85
Розділ 3. Взаємодія тіл. Сила
§ 19. Маса тіла. Густина речовини ............................................................88
§ 20. Сила. Інертність тіла. Явище інерції ...............................................92
§ 21. Взаємодія тіл. Результат дії сили .....................................................97
§ 22. Сила пружності. Закон гука. Динамометри ..................................103
§ 23. Додавання сил. Рівнодійна. Маса і сила .......................................108
§ 24. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість ..........................................112
§ 25. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання ........................................117
§ 26. Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску ..................................121
§ 27. Тиск рідин і газів. Сполучені посудини .........................................124
§ 28. Атмосферний тиск. Дослід торрічеллі ...........................................129
§ 29. Манометри. Насоси. Гідравлічний прес ........................................135
§ 30. Виштовхувальна сила в рідинах і газах.
Закон архімеда .................................................................................140
§ 31. Умови плавання тіл .........................................................................145
Підсумки розділу ІІІ .................................................................................151
Завдання до розділу ІІІ ............................................................................153
Розділ 4. Механічна робота та енергія
§ 32. Механічна робота. Потужність .......................................................158
§ 25. Механічна енергія та її види...........................................................162
§ 34. Закон збереження механічної енергії ............................................167
§ 35. Момент сили. Умови рівноваги важеля .........................................170
§ 36. Прості механізми .............................................................................175
§ 37. Коефіцієнт корисної дії механізмів (ккд) ......................................179
§ 38. Розвиток фізичної картини світу ...................................................183
§ 39. Вплив фізики на суспільний розвиток
та науково-технічний прогрес ........................................................188
Підсумки розділу IV..................................................................................194
Завдання до розділу IV ............................................................................195
Додатки
Словник деяких термінів .........................................................................204
Інструкція з техніки безпеки під час проведення занять
у кабінеті (лабораторії) фізики ................................................................211
Кабінет фізики ..........................................................................................213
Відповіді до деяких задач.........................................................................214
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Фізика 7 клас (П.Ф. Пшечкіна, С.В. Мельничук). Підручник за новою програмою (2015)", із категорії "Фізика", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід