Фізика 7 клас (В.Г. Бар’яхтар та ін.). Підручник за новою програмою (2015)
 
Назва: Фізика 7 клас (В.Г. Бар’яхтар та ін.). Підручник за новою програмою (2015)
Автор: В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова, Ю. І. Горобець, І. Ю. Ненашев, О. О. Кірюхіна
Видавництво: Ранок
Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 275
Формат файлу: .pdf, .djvu
Розмір файлу: 4.33 mb
Мова: українська

Зміст
Розділ 1. Фізика як природнича наука.
Методи наукового пізнання
§ 1. Фізика — наука про природу. Фізичні тіла та фізичні явища . . . . . . . . . .6
§ 2.  Початкові відомості про будову речовини. Молекули. Атоми . . . . . . . . . 13
§ 3. Наукові методи вивчення природи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
§ 4. Фізичні величини. Вимірювання фізичних величин . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Лабораторна робота № 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
§ 5. Похибки й оцінювання точності вимірювань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Лабораторна робота № 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Лабораторна робота № 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
§ 6.  Творці фізичної науки. Внесок українських учених у розвиток фізики . . .40
Підбиваємо підсумки розділу 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Завдання для самоперевірки за розділом 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Енциклопедична сторінка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Теми рефератів і повідомлень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Теми експериментальних досліджень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Розділ 2. Механічний рух
§ 7. Механічний рух. Відносність руху. Система відліку . . . . . . . . . . . . . . . . .52
§ 8. Матеріальна точка. Траєкторія руху. Шлях. Переміщення . . . . . . . . . .55
§ 9. Рівномірний рух. Швидкість руху . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
§ 10. Графіки рівномірного руху . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
§ 11. Рівномірний прямолінійний рух. Рівняння руху . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
§ 12. Нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху . . . . . . . . .78
§ 13. Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання . . . . . .84
§ 14. Швидкість рівномірного руху по колу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
Лабораторна робота № 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
§ 15. Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань . . . . . . . . . . . .94
Лабораторна робота № 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
Підбиваємо підсумки розділу 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
Завдання для самоперевірки за розділом 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
Енциклопедична сторінка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
Теми рефератів і повідомлень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
Теми експериментальних досліджень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
Розділ 3. Взаємодія тіл. Сила
Частина І. Сила. Види сил
§ 16. Явище інерції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
§ 17. Інертність тіла. Маса як міра інертності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
Лабораторна робота № 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
§ 18. Густина. Одиниці густини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122
Лабораторна робота № 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128
§ 19. Учимося розв’язувати задачі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130
§ 20. Сила — міра взаємодії. Графічне зображення сил. Додавання сил . . . .134
§ 21. Деформація тіла. Види деформації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139
§ 22. Сила пружності. Закон Гука . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144
Лабораторна робота № 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149
§ 23. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152
§ 24. Тертя. Сили тертя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157
Лабораторна робота № 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162
Завдання для самоперевірки за розділом 3, частина І . . . . . . . . . . . . . . .164
Частина ІІ. Тиск. Закон Архімеда. Плавання тіл
§ 25. Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166
§ 26. Тиск газів і рідин. Закон Паскаля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170
§ 27. Гідростатичний тиск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174
§ 28. Атмосферний тиск і його вимірювання. Барометри . . . . . . . . . . . . . . . .177
§ 29. Сполучені посудини. Манометри . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182
§ 30. Гідравлічні машини. Насоси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188
§ 31. Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда . . . . . . . . . . . .191
§ 32. Умови плавання тіл. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .196
Лабораторна робота № 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201
§ 33. Судноплавство та повітроплавання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203
Завдання для самоперевірки за розділом 3, частина ІІ . . . . . . . . . . . . . . . . . .208
Підбиваємо підсумки розділу 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210
Енциклопедична сторінка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212
Теми рефератів і повідомлень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214
Теми експериментальних досліджень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214
Розділ 4. Механічна робота та енергія
§ 34. Механічна робота. Одиниці роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216
§ 35. Потужність . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220
§ 36. Енергія. Потенціальна енергія тіла . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .224
§ 37. Кінетична енергія тіла. Повна механічна енергія . . . . . . . . . . . . . . . . . .229
§ 38. Закон збереження і перетворення механічної енергії . . . . . . . . . . . . . . .232
§ 39. Момент сили. Умови рівноваги важеля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237
Лабораторна робота № 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242
§ 40. Рухомий і нерухомий блоки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .244
§ 41. Прості механізми. «Золоте правило» механіки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .248
§ 42. Коефіцієнт корисної дії механізмів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .251
Лабораторна робота № 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .254
Підбиваємо підсумки розділу 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .256
Завдання для самоперевірки до розділу 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .258
Енциклопедична сторінка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260
Теми рефератів і повідомлень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .262
Етапи роботи над навчальним проектом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .262
Відповіді до вправ та завдань для самоперевірки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .264
Алфавітний покажчик . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .266
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Фізика 7 клас (В.Г. Бар’яхтар та ін.). Підручник за новою програмою (2015)", із категорії "Фізика", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід