Готові домашні завдання 7 клас
 
Назва: Усі готові шкільні домашні завдання до всіх підручників для 6 клас
Видавництво: Веста
Рік видання: 2012
Кількість сторінок: 928
Формат файлу: .iso
Розмір файлу: 74.3 mb
Мова: українська
 
Видання містить рішення домашніх завдань і вправ по всьому шкільному курсу і докладні пояснення до них. Воно допоможе дбайливим батькам контролювати виконання домашніх робіт школярами і позбавить їх від зайвих проблем. За допомогою нашого збірника легко засвоїти підхід до виконання домашніх робіт і звикнути приходити на заняття до школи цілком підготовленим.
 
Вiдповiдi та розв’язання всіх завдань до підручника
Г. Янченко, В. Кравчук а «Алгебра»
 
§ 1. Лінійні рівняння з однією змінною 9
 
§ 2. Цілі вирази 35
 
§ 3. Одночлени 46
 
§ 4. Многочлени.62
 
§ 5. Формули скороченого множення 95
 
§ 6. Функції 132
 
§ 7. Системи лінійних рівнянь із двома змінними 149
 
Задачі за курс алгебри 7 класу 197
 
Задачі підвищеної складності 213
 
Розв’язання всіх завдань до підручника Г. П . Бевза, В. Г. Бевз, Н. Г. Владимирової «Геометрія»
 
Розділ 1. Найпростіші геометричні фігури і їхні властивості 229
 
§ 1. Точки й прямі 229
 
§ 2. Відрізки і їх довжини 231
 
§ 3. Кути і їх величини 234
 
Розділ 2. В заємне розташуванн я прямих на площині 237
 
§ 4. Суміжні й вертикальні кути 237
 
§ 5. Перпендикулярні й паралельні прямі 241
 
§ 6. Ознаки паралельності прямих 245
 
§ 7. Властивості паралельних прямих 249
 
§ 8. Теореми й аксіоми 253
 
Розділ 3. Тр икутники 255
 
§ 9. Трикутник і його елементи 255
 
§ 10. Сума кутів трикутника 257
 
§ 11. Про рівність геометричних фігур 261
 
§ 12. Ознаки рівності трикутників 264
 
§ 13. Рівнобедрений трикутник 267
 
§ 14. Третя ознака рівності трикутника 273
 
§ 15. Прямокутний трикутник 276
 
§ 16. Нерівність трикутника 281
 
Розділ 4. О кружність і коло. Геометричні побудови 283
 
§ 17. Окружність і коло 283
 
§ 18. Геометричне місце точок 287
 
§ 19. Окружність і трикутник 290
 
§ 20. Геометричні побудови 294
 
§ 21. Задачі на побудову 298
 
Задачі на повторення 308
 
Розв’язання всіх завдань до підручника О. С. Істер «Геометрія»
 
Розділ I. Найпростіші геометричні фігури та їх властивості 341
 
§ 1. Геометричні фігури. Точка, пряма, промінь 341
 
§ 2. Відрізок. Вимірювання відрізків. Відстань між двома точками 342
 
§ 3. Кут. Вимірювання кутів. Бісектриса кута 343
 
Вправи для повторення розділу I 346
 
Розділ II. В заємне розміщенн я прямих на площині 349
 
§ 4. Аксіоми, означення, теореми 349
 
§ 5. Суміжні кути 349
 
§ 6. Вертикальні кути. Кут між двома прямими, що перетинаються 352
 
§ 7. Перпендикулярні прямі. Перпендикуляр. Відстань від точки до прямої 355
 
§ 8. Паралельні прямі 356
 
§ 9. Кути, утворені при перетині двох прямих січною. Ознаки паралельності прямих 358
 
§ 10. Властивість паралельних прямих. Властивості кутів, утворених при перетині паралельних прямих січною 361
 
Вправи для повторення розділу II 367
 
Розділ III 374
 
§ 11. Трикутник і його елементи 374
 
§ 12. Рівність геометричних фігур 376
 
§ 13. Перша та друга ознаки рівності трикутників 377
 
§ 14. Рівнобедрений трикутник 379
 
§ 15. Медіана, бісектриса і висота трикутника. Властивість бісектриси рівнобедреного трикутника 381
 
§ 16. Третя ознака рівності трикутників 383
 
§ 17. Сума кутів трикутника 385
 
§ 18. Зовнішній кут трикутника та його властивості 387
 
§ 19. Прямокутні трикутники. Властивості та ознаки рівності прямокутних рикутників 389
 
§ 20. Нерівність трикутника 390
 
Вправи для повторення розділу ІІІ 393
 
Розділ IV. Коло і круг. Геометричні побудови 399
 
§ 21. Коло. Круг 399
 
§ 22. Дотична до кола, її властивості 401
 
§ 23. Коло, вписане в трикутник 402
 
§ 24. Коло, описане навколо трикутника 404
 
§ 25. Взаємне розміщення двох кіл 405
 
§ 26. Задачі на побудову та їх розв’язування 408
 
§ 27. Геометричне місце точок. Метод геометричних місць 414
 
Вправи для повторення до розділу IV 418
 
Завдання для перевірки знань за курс геометрії 7 класу.423
 
Задачі підвищеної складності 424
 
Розв’язання всіх завдань до підруч ника М. І. Бурди, Н. А. Тарасенкової «Геометрія»
 
§ 1. Точки, прямі, промені 433
 
§ 2. Відрізки та їх вимірювання 434
 
§ 3. Кути та їх вимірювання 438
 
§ 4. Суміжні кути 441
 
§ 5. Вертикальні кути 444
 
§ 6. Перпендикулярні прямі 447
 
§ 7. Паралельні прямі 448
 
§ 8. Ознаки паралельності прямих 450
 
§ 9. Властивості паралельних прямих 453
 
§ 10. Трикутник і його елементи 457
 
§ 11. Властивості кутів трикутника 461
 
§ 12. Рівність геометричних фігур 465
 
§ 13. Перша і друга ознаки рівності трикутників 466
 
§ 14. Властивості й ознака рівнобедреного трикутника 469
 
§ 15. Третя ознака рівності трикутників 473
 
§ 16. Ознаки рівності прямокутних трикутників 474
 
§ 17. Коло і круг 478
 
§ 19. Описані і вписані кола 481
 
§ 20. Найпростіші задачі на побудову 485
 
§ 21. Складніші задачі на побудову 489
 
Вiдповiдi на запитання i завдання до пiдручника Л. В. Биркун та iн. «Англiйська мова»
 
Unit 1 500
 
Unit 2 503
 
Unit 3 509
 
Unit 4 515
 
Unit 5 521
 
Unit 6 526
 
Unit 7 532
 
Unit 8 538
 
Unit 9 543
 
Відповіді на запитання та завдання до підручника О. Д. Карп’юк «Англійська мова»
 
Unit 1. We are different 547
 
Unit 2. Getting along with others 553
 
Unit 3. Doing Chores 559
 
Unit 4. Doctor! Doctor! 565
 
Unit 5. British Lifestyle 572
 
Unit 6. Sport in Britain 578
 
Unit 7. Entertainment Programme 583
 
Unit 8. A Shopping Paradise 588
 
Відповіді на запитання та завдання до підручника А. M. Не світ «Англійська мова»
 
Introduction 594
 
Unit 1 599
 
Unit 2 608
 
Unit 3 615
 
Unit 4 623
 
Unit 5 627
 
Unit 6 634
 
Відповіді на запитання та завдання до підручника М. І. Пентилюка та ін. «Рідна мова» 642
 
Відповіді на запитання та завдання до підручника М. І . Глазової та ін. «Рідна мова» 703
 
Ответы на вопросы и задания к учебнику Н. Ф. Баландиной, К. В . Дегтяревой, С. А. Лебедевой «Русский язык» 742
 
Ответы на вопросы и задания к учебнику Н. А. Пашковской «Русский язык» 783
 
Ответы на вопросы и задания к учебнику И. Ф. Гудзик , В. А. Корсакова, О. К. Сакович «Ру сски й язык» 820
 
Відповіді на запитання і завдання до пiдручника Л. Е. Генденштейна «Фізика» 837
 
Розв’язання вправ і задач до підручника Ф. Я. Божинової, М. М. Кірюхіна та
 
О. О. Кірюхіної «Фізика»
 
Тема 1. Що вивчає фізика 839
 
Тема 2. Будова речовини 841
 
Тема 3. Світлові явища 852
 
Відповіді на всі запитання та завдання до підручника П. П. Попель,
 
Л. С. Крикля «Хімія» 866
 
Відповіді на всі завдання для самоконтролю до підручника Н. М. Буринської «Хімія»
 
§ 1 884
 
§ 3 884
 
§ 4 885
 
§ 5 886
 
§ 6 888
 
§ 7 889
 
§ 8 890
 
§ 9 891
 
§ 10 893
 
§ 11 894
 
§ 12 895
 
§ 13 896
 
§ 14 898
 
§ 15 899
 
§ 16 889
 
Відповіді на запитання та завдання посібника О. Г. Стадника, Г. Д. Довгань «Географія материків і океанів, 7 клас: Зошит для практичних робіт»
 
Практична робота 1 901
 
Практична робота 2 901
 
Практична робота 3 902
 
Практична робота 4 903
 
Практична робота 5 904
 
Практична робота 6 904
 
Практична робота 7 905
 
Практична робота 8 906
 
Практична робота 9 907
 
Практична робота 10 908
 
Практична робота 11 908
 
Практична робота 12.909
 
Практична робота 13 910
 
Практична робота 14 911
 
Практична робота 15 912
 
Практична робота 16 913
 
Практична робота 17 914
 
Завдання для підготовки до тематичного оцінювання
 
Тематичний блок І. Тихий океан. Океанія. Атлантичний, Індійський, Північний Льодовитий океани 915
 
Тематичний блок II. Африка 917
 
Тематичний блок III. Австралія. Південна Америка 918
 
Тематичний блок IV. Антарктида. Північна Америка 919
 
Тематичний блок V. Євразія. Географічне положення, історія відкриття й дослідження, природа 920
 
Тематичний блок VI. Євразія: населення, політична карта, найбільші країни. Земля — наш спільний дім 922
 
Українська література та розвиток мовлення. Твори 923
 
Всесвітня історія. Найважливіші події історії середніх століть 925
 
Історія України. Найважливіші події історії середніх століть 927
 
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Готові домашні завдання 7 клас", із категорії "Повні Гдз", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід