Тваринний світ — складова частина природи.
 

Тварини — одне з чотирьох царств живої природи.

Тваринний світ — історично складена сукупність особин

одного або багатьох видів тварин у межах якої-небудь території. Тваринний

світ характеризується видовим складом (фауною) й чисельністю особин.

Тваринний і рослинний світ — це невід’ємні й тісно пов’язані між со-

бою частини довкілля. Між рослинними і тваринними організмами багато

спільного: їх тіла складаються з клітин, представникам тих і інших властиві

подразливість, обмін речовин, ріст, розмноження, спадковість, мінливість,

внутрішня регуляція. Це свідчить про єдність походження усіх мешканців

Землі від одного кореня — первинних живих організмів, розвиток яких

і призвів до утворення різних груп організмів — царств Дроб’янки, Рос-

лини, Гриби, Тварини.

Характерними особливостями тварин є:

• гетеротрофне живлення;

• рухливість, активність;

• мінлива форма тіла;

• ріст, обмежений певним періодом життя;

• подразливість у вигляді таксисів у одноклітинних і рефлексів у ба-

гатоклітинних;

• у клітинах відсутні клітинні стінки, пластиди, крупні вакуолі;

• запасною речовиною клітин є глікоген.

Тварини заселили на Землі різноманітні середовища існування (рис. 1):

воду, ґрунт, земну поверхню, повітря, а також інші організми і є їх паразитами або симбіонтами.

 

Роль тварин у природі та житті людини

 

• беруть участь у кругообігу речовин; консументи 1–3

порядків;

• геологічна (ґрунто-, породоутворююча) діяльність

тварин;

• використання викопних решток тварин для визначення відносного

віку шарів гірських порід;

• беруть участь у запиленні рослин (у Європі 80% покритонасінних

рослин запилюється комахами);

• створюють умови життя для зовнішніх та внутрішніх паразитів;

• беруть участь у поширенні рослин, грибів, бактерій та вірусів;

• джерело їжі, сировини, медикаментів;

• деякі є збудниками захворювань;

• використовуються як біологічні вороги, що знищують шкідників;

• мають наукове значення як об’єкти досліджень;

• використовуються для транспортних, сторожових, спортивно-оздо-

ровчих та багатьох інших цілей;

• мають естетичне та емоційне значення.

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Тваринний світ — складова частина природи.", із категорії "Твори, перекази", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід