Заходи щодо збереження здоров’я та життя учнiв, попередження усiх видiв дитячого травматизму
 
1. Забезпечити пiдготовку школи, кабiнетiв, майстерень, спортзалу до початку нового навчального року.

2. Постiйно проводити iнструктаж з усiма працiвниками школи з техніки безпеки, санiтарiї, гiгiєни.

3. Добиватися виконання всiма працiвниками школи та учнями правил з технiки безпеки, нормативних документiв з охорони працi, протипожежної безпеки, виробничої санiтарiї, з охорони життя.

4. У шкiльних майстернях i навчальних кабiнетах фiзики, хiмiї, iнформатики, бiологiї, спортзалi мати iнструкцiї, журнали i розробленi заходи з технiки безпеки i протипожежної безпеки.

5. Контролювати режим вологого прибирання, освiтлення i провiтрювання шкiльних примiщень.

6. Органiзувати в кожному навчальному кабiнетi, майстернях господарськi куточки з iнвентарем для прибирання примiщення. Iнвентар промаркувати.

7. Постiйно проводити профiлактичнi медогляди учнiв, виявити учнiв, якi мають вiдхилення у здоров’ї, з метою створення їм нормальних умов для працi, розподiл учнiв за групами фiзпiдготовки.

8. Допомагати медперсоналу в проведеннi обстежень учнiв i щеплень.

9. Органiзувати вивчення правил поведiнки у разi знаходження ВНП (вибухонебезпечних предметів), правил дорожнього руху, безпечного користування газом, протипожежної безпеки, бесiди попереджувального характеру.

10. Проводити бесiди з питань санiтарiї, особистої гiгiєни, статевого виховання, з профiлактики iнфекцiйних захворювань.

11. Зважаючи на медичнi приписи, правильно здiйснювати вiдбiр дітей для занять фiзичною культурою. Заняття в цих групах проводити пiд контролем медичного персоналу.

12. Постiйно проводити зустрiчi учнiв з працiвниками ДАЇ та управлiння у справах неповнолiтнiх щодо недопущення дитячого травматизму.

13. Проводити бесiди з профiлактики усiх видiв дитячого травматизму.

14. Постiйно проводити iндивiдуальнi бесiди з учнями девiантної поведiнки з беззаперечного виконання правил дорожнього руху i попередження усiх видiв дитячого травматизму.

15. Органiзувати роботу загону ЮIР i ДЮП з учнями.

16. Проводити наради-iнструктажi класних керiвникiв про роботу щодо попередження дитячого травматизму.

17. Органiзувати проведения бесiд лiкаря-нарколога з учнями 8—11 класiв про шкiдливiсть вживання алкоголю, наркотикiв, токсичних речовин та палiння.

18. Контролювати виконання правил ТБ пiд час роботи учнiв на суботниках та недiльниках.

19. Систематично проводити обстеження житлово-побутових умов сiмей в яких батьки схильнi до вживання алкоголю. За потреби вилучати неповнолiтнiх дiтей з таких сiмей з подальшим влаштуванням в iнтернатнi заклади.

20. Провести тиждень безпеки руху.

21. Провести єдиний урок безпеки руху.

22. Вiдповiдно до нормативних документiв своєчасно розглядати випадки травмування дiтей та повiдомляти про них управлiння освiти.

23. Вести документацiю з питання дитячого травматизму.

24. Органiзувати роботу щодо запобiгання випадкiв дитячого травматизму з дiтьми, якi навчаються вдома.

25. Створити куточки з питання дитячого травматизму в кожнiй класнiй кiмнатi.

26. Поновити наочну агiтацiю з питання дитячого травматизму.

27. Залучати фахiвцiв для роботи з попередження дитячого травматизму.

28. Провести мiсячник «Увага! Дiти на дорогах».

29. Провести «День знань з пожежної безпеки».

30. Шкiльний тиждень пожежної безпеки (за окремим планом).

31. Провести огляд дружин юних пожежникiв.

32. Взяти участь у районному оглядi дружин пожежникiв.

33. Провести тиждень безпеки руху (за окремим планом).

34. Взяти участь в районному оглядi загонiв юних iнспекторiв руху.

35. Провести шкiльнi конкурси учнiвських творiв, малюнків, газет щодо попередження усiх видiв дитячого травматизму.

36. Провести шкiльний конкурс-вiкторину «Увага! Ялинка!».

37. Органiзувати вiдвiдування учнями пожежно-технiчної виставки.

38. Інформувати батькiв про факти травмування дiтей, причини виникнення пожеж, дорожньо-транспортних пригод та iнших нещасних випадкiв.

39. Проводити просвiтницьку роботу з батьками з питань основ безпеки життєдiяльностi, захисту дiтей вiд будь-яких форм фiзичного або

психiчного насильства.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Заходи щодо збереження здоров’я та життя учнiв, попередження усiх видiв дитячого травматизму", із категорії "Класному керівнику", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід