НЕСТАНДАРТНІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІ ЗАХОДИ: ФОРМУВАННЯ ПОЛІКОМПЕТЕНТНОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ
 

НЕСТАНДАРТНІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІ ЗАХОДИ: ФОРМУВАННЯ ПОЛІКОМПЕТЕНТНОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ Сучасні документи середньої загальноосвітньої школи, критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти, концепція профільного навчання в старшій школі та інші базові освітянські документи ґрунтуються на компетентнісній стратегії, яку активно використовують у теорії і практиці викладання різних навчальних дисциплін і в проведенні навчально-виховних заходів. У глобалізаційних світових процесах особистість не повинна втрачати свою індивідуальність, національної самобутності, повагу до духовних, моральних і культурних надбань свого народу. У навчально-виховному процесі необхідно знайти шлях гармонійного поєднання індивідуальних інтересів особистості (прагнення до саморозвитку, пізнання, самореалізації) та потреб держави, суспільства. Адже залучення до національної культури, активна громадянська позиція є свідченням зрілої та гармонійної особистості. Тому, на думку автора, у процесі виховання особистості в закладах освіти необхідно насамперед розвивати саме комунікативну, громадянську та полікультурну компетентності. Перш за все зупинімося на визначенні цих компетентностей. • Комунікативна компетентність — це набуття учнями вміння обговорювати проблеми, доводити власну позицію, виробляти власну точку зору, розвивати креативність, відчувати себе повноцінним суб’єктом мовного середовища. • Громадянську компетентність розуміємо як формування в учня особистісних якостей і рис характеру, що є основою для спонукання до дій, вчинків, поведінки. Це патріотична самосвідомість, громадянська відповідальність і мужність, готовність трудитися для розвитку держави, захищати її, підносити міжнародний авторитет. • Полікультурна компетентність — це обізнаність у контексті певних культур, усвідомлення різниці між власною культурою та культурою інших народів, уміння адекватно поводитися у процесі спілкування з представниками інших культур з урахуванням особливостей їхніх національних цінностей. Формування поданих компетентностей може реалізуватися лише в умовах впровадження інновацій у навчально-виховний процес. Адже сучасний етап розвитку освіти в Україні характеризується відходом від стандартизації, переосмисленням цінностей, пошуками нового. Інноваційність сучасної освіти, як і суспільства в цілому, зумовлена об’єктивними причинами еволюційних процесів, метою ж впровадження інновацій є виховання особистості творчої, здатної до самореалізації та існування в будь-якому соціумі. Інноваційна діяльність в Україні передбачена проектом Концепції державної інноваційної політики (1997) та проектом Положення «Про порядок здійснення інноваційної діяльності у системі освіти» (1999). Від учителя вимагається особлива чутливість до тенденцій оновлення суспільного життя, здатність до адекватного сприйняття потреб суспільства і відповідного коригування своєї роботи. Інноваційність у діяльності має стати найпріоритетнішим завданням кожного педагога. Нестандартність, новизна необхідні і в організації та проведенні позакласних виховних заходів. Сучасна молодь непередбачувана, креативна, тому саме вона прагне змін, інновацій, поваги до себе та до продукту своєї діяльності. У зв’язку з цим необхідно шукати нові форми проведення заходів, що спрямовані на розвиток важливих життєвих компетенцій. Автором розроблено проекти нестандартних навчально-виховних заходів, у яких використовують інноваційні методи та прийоми, зокрема інтерактивні технології: проведення заходів-дискусій, робота зі слайд-шоу, групова робота, інтерв’ю, проблемні питання тощо. Особлива увага приділяється роботі з обдарованими дітьми, які стають співорганізаторами та співавторами заходів. Розробляння заходу розпочинаємо з обрання теми (урахування актуальності та цікавості для дітей є необхідними чинниками) та визначення мети заходу. Теми часто пропонують самі учні, учитель стає координатором проекту під назвою «Креатив понад усе!» Мета педагога — зуміти змотивувати, налаштувати на співпрацю, спроектувати можливі труднощі та результати роботи. Також важливим є і обрання форми заходу. Сучасний вихованець потребує нового, нестандартного рішення, тому й виникли такі форми проведення заходів, як: • ток-шоу «Точка зору» (проблема вивчення української мови як державної); • інтерв’ю з головним героєм (за романом В. Підмогильного «Місто»); • захід-дискусія «Я маю слово…» (про проблему використання суржику на Донеччині); • вечір відвертості (за творчістю П. Тичини); • захід «Світське життя» (невідоме з особистого життя І Франка, за поезіями збірки інтимної лірики «Зів’яле листя»); • слайд-шоу (Донецьк зустрічає гостей Євро-2012) тощо. Саме такі теми та форми позакласних заходів спроможні реалізувати більшість навчально-виховних цілей сучасного процесу освіти, зокрема і формування комунікативної, громадянської та полікультурної компетентностей учнів.

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "НЕСТАНДАРТНІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІ ЗАХОДИ: ФОРМУВАННЯ ПОЛІКОМПЕТЕНТНОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ", із категорії "Сценарії", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід