Тарас Шевченко — видатний художника уроку:
 
Тарас Шевченко — видатний  художника уроку: 
Мета: ознайомити із живописною спадщиною Т. Шевченка, сприяти розвиткові вміння читати художнє полотно, зв'язно висловлю¬вати свої думки, виховувати любов до мистецтва, почуття пре-красного.
Обладнання: репродукції живописних робіт Т. Г. Шевченка. Словник: живопис, графіка гравюра, офорт, акварель, сепія, туш, олія. Епіграф:
Шевченко стоїть у ряду великих універсальних геніїв людства, вивчення творчості яких допомагає створенню справжньої традиції національної культури в багатьох її галузях — у філософії, естетиці, драматургії, поезії, прозі, живописі, музиці.
Хід уроку
1. Організація початку заняття.
2. Йеревірка виконання домашнього завдання.
/  Вступне слово вчителя.
Серед плеяди видатних діячів української культури Т. Г. Шевченку належить особливе місце. Як поет, художник і мис¬литель він всю силу свого мистецтва слова спрямував на службу рідному народові. Нев'янучий і всезростаючий інтерес до спадщи¬ни Кобзара криється в народності його творів, в опануванні ним найсуттєвіших основ людського буття.
Ми вже з вами чимало знаємо про Шевченка як про поета. Коротко зупинимось на деяких питаннях:
»     Чому Шевченка називають народним поетом?
*    Доведіть, що Шевченко — основоположник нової україн¬ської літератури.
*    Яка  роль   Шевченка  у  розвитку  української  літератури, мови?
*    Які ви знаєте вислови про значення творчості Шевченка?
3. Підготовка до основного етапу заняття.
Великий Кобзар, наділений поетичним генієм, був водночас і талановитим художником. Сьогодні на уроці ми познайомимось із ІІІевченком-художником. Звичайно, оглянути всі полотна Шевченка ми не зможемо, але основні твори, які характеризують стиль, те¬матику автора, ми розглянемо і водночас будемо вчитися читати художнє полотно, картину.
Якби навіть уявити, що Тарас Григорович не написав жодно¬го віршованого рядка, то він все одно був би відомий світові як Ін'ликий художник, який досконало володів олівцем, аквареллю, олією, офортом, сепією.
4. Засвоєння нових знань.
Поетична спадщина Кобзаря налічує понад 2,40 творів, а жи-ІІописна — 1200 робіт. Це свідчить, що малярству Шевченко при¬діляв велику увагу, проте за життя поета жоден його сучасник не мав повного уявлення про Шевченка як про художника.
У малярській творчості Шевченка значне місце посідають кар¬тини побутової тематики. Із ними нас ознайомлять учні, які ви¬конували випереджувальне завдання.
Перший учень. Розповідь про картину «Селянська родина.» Читання віршів про матір і дитя, про рідну хату.
Другий учень. Розповідь про картину «Катерина», яку автор написав у 1842 році. Тому вона не є ілюстрацією до однойменної поеми. Читання рядків із цієї поеми (на вибір учня).
Третій учень. Розповідь про акварель «Циганка-ворожка».
Учитель. З великою реалістичною силою виявилися побуто-иисні якості митця в період заслання. Особлива увага зосередже¬на на характері, звичаях, особливостях поведінки козаків, кирги-:ІІІ>. Героїв художник обирав з-поміж народу. Які особливості цих картин? У цих композиціях розроблено тему життя казахських д тей, автор висловлює своє батьківське ставлення до дітей. Картина «Байгуші під вікном» передає важке становище козаків-бідняків і жорстокість багатіїв.
5. Закріплення знані*.! систематизація умінь.
Учитель. Ще в Академії мистецтв під час навчання Шевченко розпочав роботу над серією малюнків «Мальовнича Україна», яка стала однією з перлин української графіки першої половини XIX століття. Поява цієї серії знаменувала становлення в україн¬ському образотворчому мистецтві нового напряму — критичного реалізму. Що ви знаєте про це?
Четвертий учень. Розповідь про картини Т. Шевченка «Дари в Чигирині», «Судня рада» «, «Старости», написані в 1844 році.
Учитель. Талант Т. Шевченка розкрився в жанрі портретного малюнка (відомо 150 портретів, які створив митець).
На мою думку, найбільш вдалим у Шевченка вийшов пор¬трет Ганни. Перед ним зупиняються навіть ті люди, які нічого не знають про історію кохання Шевченка. По-особливому передав ху¬дожник колір очей коханої.
Написав Шевченко портрет і Ганни Ускової і актриси Катерини Піунової, батьки якої відмовили Тарасові, і Ликери Полусмакової, з якою поет був заручений.
Є в художника й автопортрети, у яких він відобразив себе в різні пори життя, у різних настроях і переживаннях, але неодмінно-щирим і відкритим. В автопортретах митця усіх пері¬одів творчості — від безтурботного юнака до вистражданого, але незламного чоловіка середніх літ — криється величезна сила по¬етового духу.
Чоло юнацьке — побіліле, Гарячі очі пропікають світ — На Україну б, на Дніпро летіти, Як рідних серцю хочеться орбіт.
Протягом усього життя Тарас Григорович замислювався над сенсом людського буття, боровся з підлістю і жорстокістю. На його думку, людина повинна бути чесною, відданою демократичним іде¬алам, морально чистою, мати людську гідність. На автопортреті
ЇМ5 року відчутна деяка загадковість у виразі обличчя, яка під¬креслюється проникливим поглядом.
Перед вами ще один автопортрет — (1860 року) зі свічкою. І .шову щирі очі, відкритий погляд, та:
Три тіні поглипують з-поза плеча...
Солдатчина, смерть, забуття на чужині,
Але ще так молода світить свіча!
І тіні гояться, ховаються тіні.
6. Узагальнення й систематизація знань.
Учитель. Успіхи Шевченка в галузі мистецтва були високо оцінені його сучасниками. 2 вересня 1860 року Рада Академії при-І поїла йому звання академіка. Але диплом про це високе звання ІІІснченко одержати не встиг. Його поетичну й мистецьку діяль-пііті, перервала передчасна смерть.
Здалека, з лівого берега Дніпра, видно цю вкриту деревами п.ірку гору-могилу. її бачать усі ті, хто пливе повз Канів Дніпром. Мільйони українців з півночі і з півдня, із заходу і зі сходу пли¬ну її) сюди. Понад століття дивиться наш пророк звідси на Україну, ший пін віддав своє серце, свій талант.
7. Рефлексія.
»    Що найбільше сподобалось у ході уроку?
*    Що зрозуміли із нього?
*    Продовжити речення: «Не знав,- а тепер знаю...».
*     Продовжити речення: «Хотів би дізнатися...».
8. Інформація про домашнє завдання.
*    Скласти розповідь про Шевченка-художника. »    
Описати картин (на вибір).і
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Тарас Шевченко — видатний художника уроку:", із категорії "Сценарії", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід