Контрольна робота з теми «Членистоногі». Біологія
 
Урок № 31
Контрольна робота з теми «Членистоногі»
 
Мета уроку: виявити рівень навчальних досягнень учнів; здійснити контроль і корекцію їх знань; перевірити вміння учнів оперувати біологічними термінами, застосовувати знання в стандартних і змінених умовах; розвивати навички письмово висловлювати думку; удосконалювати вміння творчо вирішувати поставлені завдання, відповідати на різнорівневі запитання; виховувати почуття відповідальності, охайність, самостійність.
 
Очікувані результати: учні знають загальні ознаки типу Членистоногі та загальні ознаки організмів ракоподібних, павукоподібних, комах; учні розпізнають представників класів членистоногих на малюнках; учні порівнюють особливості організації членистоногих і кільчастих червів, особливості організації ракоподібних, павукоподібних і комах.
 
Обладнання: ____________________________________________________________________

Тип уроку: урок контролю знань.

n  1. Організаційний етап
Привітання учнів, перевірка їх готовності до уроку.
n  2. Повідомлення теми, мети та завдань уроку
Повідомлення змісту уроку. Визначення основної мети й завдань уроку.
n  3. Контроль знань
3.1. Роздача індивідуальних карток із завданнями.
3.2. Інструктаж щодо виконання завдань, пояснення шкали оцінювання завдань різних рівнів складності.
3.3. Виконання завдань учнями.
 
n  4. Підбиття підсумків уроку
4.1. Підведення підсумків роботи.
4.2. Учитель відповідає на запитання, які виникли в учнів під час написання контрольної роботи.
n  5. Домашнє завдання
5.1. Завдання для всього класу (не є обов’язковим).
Підручник _____________________________________________
Зошит ________________________________________________
5.2. Індивідуальні та творчі завдання.
Підібрати цікаві факти про молюсків.
 
 
Контрольна робота № 1
I варіант
І рівень (по 0,5 бала за кожне завдання)
Позначте одну правильну відповідь.
1. Визначте розділ зоології, що вивчає комах:
А ентомологія                                   В орнітологія
Б теріологія                                       Г іхтіологія
2. Визначте, які комахи мають риючі кінцівки:
А вовчки                                             В таргани
Б богомоли                                        Г сарана
3. Визначте, які комахи належать до суспільних:
А блохи                                              В клопи
Б мурашки                                         Г мухи
4. У членистоногих симетрія тіла:
А відсутня                                         В двобічна
Б радіальна                                        Г променева
5. Павук-хрестовик починає перетравлювати їжу:
А поза своїм організмом                  В у стравоході
Б у глотці                                          Г у шлунку
6. Карапакс річкового рака прикриває:
А грудний відділ і черевце              В голову
Б головогруди                                   Г усе тіло
ІІ рівень (по 1 балу за кожне завдання)
7. Із запропонованих відповідей виберіть дві або більше правильних.
Ознаки представників класу Ракоподібні:
А п’ять і більше пар ходильних ніг
Б три пари ходильних ніг
В органи виділення — мальпігієві судини
Г мають дві пари вусиків
Д органи дихання — зябра
Е мають черевні ніжки
Є шлунок має два відділи
8. Установіть відповідність між назвами комах та зображеннями типів ротових апаратів, які їм характерні:
1 муха м’ясна
2 жук-олень
3 комар-пискун
4 бджола медоносна
5 метелик поліксена
 
Відповідь:
А
Б
В
Г
4
3
5
1
 
9. Установіть відповідність між зображеними членистоногими та рядами, до яких вони належать:
 
1 Павуки
2 Перетинчастокрилі
3 Двокрилі
4 Гіллястовусі
5 Рівноногі
6 Кліщі
Відповідь:
А
Б
В
Г
4
1
5
3
 
ІІІ рівень (по 1,5 бала за кожне завдання)
10. Яке значення в житті павука має павутина?
11. Чому гусінь деяких метеликів називають прядильниками?
IV рівень (3 бали)
12. Дайте порівняльну характеристику класів Павукоподібні й Комахи.
 
II варіант
І рівень (по 0,5 бала за кожне завдання)
Позначте одну правильну відповідь.
1. Наука, яка вивчає поведінку тварин:
4.           А екологія
5.           Б зоологія
6.           В етологія
7.           Г зоогеографія
2. Визначте, які комахи мають стрибальні кінцівки:
8.           А коники
9.           Б оси
10.       В вовчки
11.       Г метелики
3. Визначте, які комахи належать до суспільних:
12.       А воші
13.       Б терміти
14.       В метелики
15.       Г комарі
4.У членистоногих порожнина тіла:
16.       А відсутня
17.       Б первинна
18.       В вторинна
19.       Г змішана
5. Переносником вірусу кліщового енцефаліту є:
20.       А тайговий кліщ
21.       Б коростяний кліщ
22.       В залозниця вугрова
23.       Г панцирний кліщ
6. Представники типу Членистоногі, для яких характерні дві пари вусиків:
24.       А Ракоподібні
25.       Б Павукоподібні
26.       В Комахи
27.       Г усі членистоногі
ІІ рівень (по 1 балу за кожне завдання)
7. Із запропонованих відповідей виберіть дві або більше правильних.
Ознаки представників класу Павукоподібні:
28.       А мають одну пару вусиків
29.       Б чотири пари ходильних ніг
30.       В мають одну пару складних очей
31.       Г наявність однієї пари хеліцер
32.       Д органи виділення — зелені залози
33.       Е органи дихання — легеневі мішки і трахеї
34.       Є серце міститься на спинному боці черевця
8. Установіть відповідність між типами ротових апаратів комах та їх зображеннями.
35.       1 колючо-сисний
36.       2 гризучий
37.       3 сисний
38.       4 лижучий
39.       5 гризучо-лижучий
Відповідь:
А
Б
В
Г
2
1
4
3
 
 
 
9. Установіть відповідність між зображеними членистоногими та рядами, до яких вони належать:
1 Веслоногі
2 Клопи
3 Гіллястовусі
4 Перетинчастокрилі
5 Кліщі
6 Двокрилі
Відповідь:
А
Б
В
Г
5
2
1
4
 
ІІІ рівень (по 1,5 бала за кожне завдання)
10. Яке значення в житті рака мають клешні?
11. Чому кліщ гине, коли його намащують рослинною олією?
IV рівень (3 бали)
12. Дайте порівняльну характеристику типу Членистоногі й типу Кільчасті черви.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Контрольна робота з теми «Членистоногі». Біологія", із категорії "Біологія", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід