Паралельне з’єднання провідників. Розв’язування задач. Конспект уроку
 

Тема уроку. Паралельне  з’єднання  провідників.  Розв’язування задач.
Тип уроку: формування вмінь і   навичок учнів.
Мета уроку: повторити й  закріпити закони паралельного з’єднання провідників, навчати розв’язувати типові задачі, розвивати вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати.

План уроку

Етапи Час Прийоми та методи
I.         Перевірка      домаш-нього      завдання
5—10     
хв
Відповіді     з      місця      й      біля     дош -ки;     експрес-контроль      знань
II.         Формування         
вмінь      і      навичок    
учнів
20—25    
хв
Розв’язування     задач;     записи    
на     дошці      та     в      зошитах
III.     Домашнє      завдання 5—10     
хв
Коментар     учителя;     записи    
на     дошці      та     в      щоденниках
Хід уроку
I.  Перевірка домашнього завдання
Проводиться     за      запитаннями     і      вправами      до     параграфа     підруч-ника.      Двоє     учнів      записують     на     дошці      розв’язання      задач,     заданих     
на     уроці      №     15/21.
Розв’язання задачі 7.4
Дано:
R
1
100 =      Ом
R
2
300 =      Ом
I
1
24 =      мА
СI
I
1
0024 = ,      А Оскільки     резистори     
з’єднані      послідовно    
(рис.      43),      то    
III
12==за г
,    
RRR
за г
=+12.
UIR
за гзаг за г
=⋅.
R
за г
=+ = 100 300 400 Ом Ом      Ом.
U
за г
=⋅= 0024 40096 ,,АОм      В.
U
за г
? —         ?
Відповідь:      U
за г
= 96,      В.
R
1
R
2
Рис.     43
91
Розв’язання задачі 7.17
Дано:
R
1
1 =   Ом
R
2
4 =   Ом
R
3
2 =   Ом
U
2
4 =   В
Оскільки     з’єднання      послідовне     (див.      рис.     40),      то    
RRRR за г
=++
123
;    
IIII за г
===
12 3
.
UIR
за гзаг за г
=⋅; U
за г
?     —         ?
II
U
R
за г
==2
2
2
.    
R
за г
=+ += 14 27     (Ом);
I
за г
==
4
4
1      (А);      U
за г
=⋅ = 17 7      (В).
Відповідь:      U
за г
= 7      В.
Експрес-контроль знань
Проводиться     за      посібником     [5].
II.  Формування вмінь і   навичок учнів
Розв’язування задач
Задача 1 (усно).  Чому    побутові    прилади    в    приміщенні     необхідно     
з’єднувати     паралельно?     Який     прилад     у      кімнаті      з’єднаний      не    
паралельно,      а      послідовно     зі      споживачем?
Задача  2.      Два      провідники      з      опором     30     Ом     і      20     Ом     з’єднані     
паралельно     й      підключені     до     напруги      12     В.     Визначте     силу     струму    
в      кожному     провіднику     й      силу     струму     до     розгалуження      кола.    
Дано:
R
1
30 =      Ом
R
2
20 =      Ом
U
за г
= 12     В
Розв’язання
Оскільки     провідники     
з’єднані      паралельно             
(рис.      44),      то
111
12 RRR
за г
=+ .    
Тоді     R
RR
RR
за г
=

+
12
12
.
I
U
R
за г
за г
за г
= ;      UUU
за г
==12;    
I
U
R
1
1
1
= ;      I
U
R
2
2
2
= .
I
1
? —         ?
I
2
? —         ?
I
за г
? —         ?
R
1
R
2
Рис.     44
92
R
за г
==⋅ 30 20
50
12     (Ом).      I
за г
==12
12
1
В
Ом
     (А).
UU1212 ==      В.
I
1
12
30
04 ==В
Ом
,      А.         I
2
12
20
06 ==В
Ом
,      А.
Відповідь:      I
за г
= 1      А;     I
1
04 = ,      А;     I
2
06 = ,      А.
Задача  3.      Два      паралельно     з’єднані      резистори      підключили      до    
мережі     з      напругою      6      В.     Опір     першого     резистора      дорівнює     1      Ом,     
сила     струму     в      другому      резисторі      дорівнює     1      А.     Визначте     опір     дру -гого     резистора,     силу     струму     в      першому     резисторі,      а      також     загаль-ний      опір     і      загальну     силу     струму     в      колі.    
Дано:
U
за г
= 6      В
R
1
1 =      Ом
I
2
1 =      А
Розв’язання
Оскільки     провідники      з’єднані      паралельно    
(рис.      44),      то
R
RR
RR
за г
=

+
12
12
;      UUU
за г
==12;      III
за г
==12;
I
U
R
1
1
1
= ;      R
U
I
2
2
2
= .      UU126 ==     В;         I
1
6
1
6 ==В
Ом
     А;    
I
за г
=+= 617 АА     А;     R
2
6
1
6 ==В
А
     Ом;     
R
за г
==⋅ 61
7
6
7
     Ом.
R
2
? —         ?
I
1
? —         ?
R
за г
? —         ?
I
за г
? —         ?
Відповідь:      R
2
6 =      Ом;      I
1
6 =      А;     R
за г
=
6
7
     Ом;      I
за г
= 7      А.
Задача  4.   Шматок     дроту      з      опором     80     Ом     розрізали      навпіл    
і      отримані     частини      підключили      паралельно     до     джерела     струму.     
Чому     дорівнюватиме     загальний      опір     цих      частин?     
Дано:
R = 80     Ом
Розв’язання
RR1240 ==      Ом.     
Оскільки     частини      дроту      з’єднані      паралельно    
(рис.      44),      то    
R
RR
RR
за г
=

+
12
12
.
R
за г
==⋅ 40 40
80
20     (Ом).
R
за г
? —         ?
Відповідь:      R
за г
= 20     Ом.
93
Задача  5.      Визначте     загальний      опір     кола     на     рис.     45,     а      також    
показання     амперметра,     якщо      вольтметр      показує      напругу      12,7     В.
Дано:
R
1
7 =      Ом
R
2
2 =      Ом
R
3
14 =      Ом
U
за г
= 127,      В
Розв’язання
1111
123
RRRR за г
=+ + ;    
I
U
R
за г
за г
за г
= .
11
7
1
2
1
14
27 1
14
10
14
27
R
за г
=+ += =
++
//
11
7
1
2
1
14
27 1
14
10
14
27
R
общ
=+ += =
++
//
;
R
за г
==
14
10
14,      Ом.
I
за г
=≈127
14
91
,
,
,
В
Ом
     А.
R
за г
? —   ?
I
за г
? —   ?
Відповідь:      R
за г
= 14,      Ом,      I
за г
≈ 91,      А.
III. Домашнє завдання
1.           Розв’язати     задачі      за      посібником     [1].
Задача  8.15.     Резистори     з      опором    
180      Ом     і      60     Ом     підключені     паралельно.     
Чому     дорівнює     їхній      загальний     опір?
Задача 8.18.   Амперметр    A     (рис.     46)    
показує      силу     струму     2,4     А      при      напру -зі      54     В.     Опір     резистора      R
1
90 =      Ом.     
Визначте     опір     резистора      R
2
     і      пока-зання      амперметрів     A1     і      A2.
2.           Додаткове завдання.     Підготувати      повідомлення      з      теми     «Засто-сування      електричного      струму     для      ліку-вання».
Скарбничка цікавих фактів
Чому птахи спокійно сидять на високовольтних проводах?
Тіло    птаха     являє     собою     розгалуження     кола,    опір    якого     набагато    
більший     порівняно      з      опором     шматка     провода      між      лапками     птаха.    
Тому     сила     струму,      який     проходить     через      тіло      птаха,     є      дуже     малою.    
Але      якщо      птах     випадково     хвостом      або      крилом      доторкнеться     до    
стовпа     та     в      такий      спосіб      з’єднається      із      землею,      його     відразу      буде    
вбито      струмом.
V
7    Ом
2    Ом
14    Ом
A
Рис.     45
V
A1
A
A2
R
1
R
2
Рис.     46

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Паралельне з’єднання провідників. Розв’язування задач. Конспект уроку", із категорії "Фізика", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід