Послідовне з’єднання провідників. Розв’язування задач. Конспект уроку
 

Тема уроку. Послідовне з’єднання провідників. Розв’язування задач.
Тип уроку: закріплення знань, умінь і  навичок учнів.
Мета уроку: повторити й  закріпити закони послідовного з’єднання провідників, навчати розв’язувати типові задачі; розвивати вміння порівнювати, аналізувати, узагальнювати.

План уроку

Етапи Час Прийоми та методи
I.         Перевірка      домашнього      завдання
5—10     
хв
Експрес-контроль      знань;         
відповіді     з      місця          
й      біля     дошки
II.         Закріплення     знань,    
умінь      і      навичок    
учнів
20—25    
хв
Розв’язування     задач;     записи    
на     дошці      та     в      зошитах
III.     Домашнє      завдання 5—10     
хв
Коментар     учителя;     записи    
на     дошці      та     в      щоденниках;    
самостійна     робота     учнів
Хід уроку
I.  Перевірка домашнього завдання
Експрес-контроль знань
Проводиться     за      посібником     [5].
II.  Закріплення знань, умінь і  навичок учнів
Розв’язування задач
Задача  1.  Чому     дорівнює     загальний     опір     двох     послідовно    
з’єднаних      ламп,      якщо      опір     першої     лампи     дорівнює     30     Ом,     
а      другої     —     0,02     кОм?     ( Відповідь:      R
за г
= 50     Ом.)
Задача  2.     Ділянка     кола     складається     з      двох     послідовно    
з’єднаних      провідників,     опір     яких     дорівнює     4      Ом     і      6      Ом.      Сила    
струму     в      колі     0,2     А.     Знайдіть     напругу      на     кожному     з      провідників     
і      загальну     напругу.    
Дано:
R
1
4 =      Ом
R
2
6 =      Ом
I
за г
= 02,      А
Розв’язання
Оскільки    провідники     з’єднані     
послідовно     (рис.      37),      то    
III
за г
==12,
отже,     
II1202 ==,      А.
URI
111
=⋅;      U
1
40208 =⋅ = Ом А ,,     В.
U
1
? —         ?
U
2
? —         ?
U
за г
? —         ?
R
1
R
2
Рис.     37
85
URI
222
=⋅;      U
2
60212 =⋅ = Ом А ,,     В.
UUU
за г
=+12;      U
за г
=+= 08 12 2 ,,ВВВ .
Відповідь:      U
1
08 = ,      В;     U
2
12 = ,      В;     U
за г
= 2      В.
Задача 3.      Ялинкова      гірлянда     складається      з      лампочок      опором    
20     Ом     кожна,     розрахованих      на     силу     струму     0,3     А.     Скільки      таких     
лампочок      треба      з’єднати     послідовно     в      гірлянду,      щоб      її      можна     було    
підключити      до     мережі     з      напругою      220      В?    
Дано:
R = 20  Ом
I
за г
= 03,      А
U
за г
= 220      В
Розв’язання
R
U
I
за г
за г
за г
= ;    
RnR
за г
=⋅ ;    
n
R
R
=
за г
;
R
за г
=≈200
03
733
В
А ,
     Ом;
n =≈733
20
37
Ом
Ом
     (лампочок).
n ? —         ?
Відповідь:      n ≈ 37     лампочок.
Задача  4.      Електричне      коло     складається      з      джерела,     яке      ство-рює      напругу      6      В,     лампочки      від     кишенькового     ліхтарика      з      опо -ром      13,5     Ом     і      двох     резисторів     з      опором     3      Ом     і      2      Ом.      Усі     прилади    
з’єднані      послідовно.      Визначте     силу     струму     в      колі     й      напругу      на    
кінцях     кожного     споживача.     
Дано:
U
за г
= 6      В
R
1
135 = ,      Ом
R
2
3 =      Ом
R
3
2 =      Ом
Розв’язання
Оскільки     лампочка      й      резистори      з’єднані          
послідовно     (рис.      38),      то     RRRR за г
=++
123
,    
IIII за г
===
12 3
.
I
U
R
за г
за г
за г
= .
UIR
111
= ;    
UIR
222
= ;
UIR
333
= .
R
за г
= ++= 13532 185 ,,Ом Ом Ом      Ом;
I
за г
? —         ?
U
1
? —         ?
U
2
? —         ?
U
3
? —         ?
Рис.     38
R
1
R
2
R
3
86
I
за г
=≈6
185
03
В
Ом ,
,      А.
III
12 3
03 ===,      А.
U
1
03 13541 =⋅ ≈ ,, , АОм      В;
U
2
03 309 =⋅= ,,АОм      В;
U
3
03 206 =⋅= ,,АОм      В.
Відповідь:      I
за г
≈ 03,      А,     U
1
41 ≈ ,      В,     U
2
09 = ,      В,     U
3
06 = ,      В.
Задача 5.      Обчисліть      опір     кола,      що     складається      з      електричної     
лампи     з      опором     10     Ом,      реостата     з      опором     12     Ом     і      мідних     проводів    
завдовжки     5      м      і      з      площею      поперечного     перерізу     05
2
,мм ,      з’єднаних     
послідовно.      Чому     дорівнюватиме     загальний      опір     і      сила     струму     в      та-кому     колі,     якщо      його     підключити      під     напругу      6      В?    
Дано:
R
1
10 =      Ом
R
2
12 =      Ом
l
3
5 =      м
S
3
2
05 = ,мм
мідь
U
за г
= 6      В
Із таблиці:
ρ
мдь
Ом мм
м
і
=

0 017
2
,
ρ
медь
Ом мм
м
=

0 017
2
,
Розв’язання
Оскільки     з’єднання      послідовне    
(рис.      39),      то    
RRRR за г
=++
123
.
Рис.     39
R
1
R
2
R
3
R
l
S
3
3
3
=ρ ;      I
U
R
за г
за г
за г
= ;
R
3
0 017 017
2
2
5
05
=⋅=

,,,
Ом мм
м
м
мм
     Ом.
R
за г
= 2217 , R
общ
10Ом+12Ом+0,17Ом 22,17 ==
R
общ
10Ом+12Ом+0,17Ом 22,17 ==     Ом;      I
за г
? I
общ
В
Ом
==6
2217
027
,
,      А.
R
за г
= 2217 ,     —         ?
I
за г
?          —         ?
Відповідь:      R
за г
= 2217 ,      Ом,      I
за г
= 027 ,      А.
87
III. Домашнє завдання
Розв’язати     задачі      за      посібником     [1].
Задача  7.4.  Ділянка     кола     складається      з      двох     резисторів    
R
1
100 =      Ом     і      R
2
300 =      Ом,      які     ввімкнено     послідовно.      Яка      на-пруга      на     ділянці      кола,      якщо      через      перший      резистор     протікає    
струм      24     мА?
Задача  7.17.      Виконуючи      дослід,     учень      склав      електрич -не     коло     (рис.      40).      Чому     дорівнює     напруга      між      точками     A      і      B ?
Рис.     40
1    Ом 4    Ом 1    Ом
V
A B
4    В

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Послідовне з’єднання провідників. Розв’язування задач. Конспект уроку", із категорії "Фізика", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід