Українське географічне товариство
 

Українське географічне товариство
Свій родовід Українське географічне товариство розпочало з часу відкриття в Києві 13 лютого 1873 р. Південно-Західного (Київського) відділу Руського географічного товариства. Його першим головою було обрано Г.Галагана - юриста, землевласника, громадського діяча, члена державної ради, засновника навчального закладу - Колегії Павла Галагана (на честь рано померлого сина). Секретарем і керуючим справами Відділу був уродженець Бориспільщини П.Чубинський, молодий керівник експедицій, краєзнавець, етнограф, автор слів пісні „Ще не вмерла Україна", що стала основою державного гімну незалежної України. 


Відділ здійснював наукову програму, в якій передбачалося комплексне вивчення природи та господарства України, зокрема з питань топографії, орографії, гідрології, грунтів, клімату, рослинного і тваринного світу, населення та історії поселень, шляхів сполучення, охорони природи тощо. Не залишалися поза увагою питання культури, історії, літератури, етнографії, освіти, мови. Відділ розгорнув широку наукову і просвітницьку діяльність. Було створено бібліотеку, яка налічувала понад 1000 примірників книг, організовано музей, в якому зберігалося понад 3000 експонатів. Товариство видало два томи „Записок Південно-Західного відділу" (у 1873, 1874 рр.). Південно-Західпий відділ на виставці Міжнародного географічного конгресу в Парижі (1875 р.) був нагороджений золотою медаллю за "Трудьы зтнографо-статистической зкепедиции", започаткував зв'язки з географічними товариствами Франції, Німеччини, Іспанії.Активна діяльність членів Товариства, спрямована на утвердження самобутності української нації, мови її народу, українських пісень, побуту, звичаїв, детальні описи етнічних українців, досить відмінних від сусідів, на той час суперечила ідеї повновладдя Російської імперії. Тому в 1876 р. фатальним для Товариства стало розпорядження царя, за яким "отдел Географического общества в Києве, в ньшешнем его составе был закрыт, и чтобы не могло состояться иначе, как с моего разрешения..." 7 липня 1876 р. відділ Товариства було закрито. Протягом 40 років в Україні не утворювалося жодного наукового Товариства, яке б цілком продовжувало справу Південно-Західного відділу. Ліквідація Південно-Західного відділу надовго залишила Україну на узбіччі світового географічного руху.


Період становлення Українського географічного товариства був тривалим і нерівним, в розвитку географічної науки в України були злети і нічим не виправдані репресії, закриття наукових географічних установ. Подіями стали створення Інституту географії в Київському університеті (1917 р.); організація в 1927 р. акад. С.Рудницьким Українського науково-дослідного інституту географії та картографії в Харкові. Він вважав, що „Український географічний інститут повинен зайнятися організацією географічних товариств на Україні... Українська держава так велика й так людна, що повинна мати не одно, а кілька чи може кільканадцять цілком самостійних географічних товариств по всій Україні...". Після безпідставного арешту і розстрілу С.Рудницького на Соловках в 1937 р. Інститут перестав існувати.Науково-дослідний інститут географії було відновлено в 1944 р. при Київському університеті ім. Т.Г. Шевченка, але з не об'єктивних причин його ліквідовано в 1952 р. Перші відділи Всесоюзного географічного товариства було засновано в Чернівцях (1945 р.), Криму (1945 р.), Харкові (1946 р.), Львові (1947 р). Український філіал Всесоюзного географічного товариства було офіційно оформлено в січні 1947 р.Утворення Українського географічного товариства відбулося в 1958 р., коли воно почало функціонувати як науково-громадське об'єднання при Академії наук України. Регулярно стали проводитися з їзди Товариства: 1 - 1964 р.(Київ); II - 1970 р. (Львів); III -1975 р. (Харків); IV - 1980 р. (Луганськ); V - 1985 р. (Сімферополь); VI - 1990 р. (Одеса); VII - 1995 р. (Київ); VIII - 2000 р. (Луцьк); IX - 2004 р. (Чернівці); X - 2008 р.(Київ). За активної участі членів Товариства в Києві було проведено з'їзди Всесоюзного географічного товариства в 1960 р. і 1985 р. Товариство має відділи в кожній з областей України. В Товаристві функціонують асоціації та комісії: Українська асоціація ландшафтних екологів. Асоціація геоморфологів України, Асоціація вчителів географії України. Українська асоціація молодих географів; комісії з регіонального розвитку, полярних досліджень, змін клімату, гідрології та гідроекології, з краєзнавства, шкільної і вищої географічної освіти.

Петро Шищенко

Для розвитку географії в Україні знаковими подіями стало створення Інституту географії НЛНУ (1991 р.), заснування Українського географічного журналу (1992 р.), присудження Державних премій України в галузі науки і техніки за цикл робіт „Географічні основи регіонального природокористування" (1993 р.) колективу авторів (І.Горленко, О.Маринич, М.Паламарчук, Г.Пархоменко, Л.Руденко, Г.Швебс, П.Шищенко, М.Щербань) та за підручник „Землезнавство" (2006 р.) - автори М.Багров, В.Боков, І.Черваньов. В останні роки зусилля Товариства спрямовані на посилення ролі географії в інформаційному суспільстві, утвердження в Україні принципів регіонального розвитку, удосконалення територіальної системи державного управління, формування державної регіональної політики, проведення комплексних досліджень регіонів, їх природних, соціально-економічних умов та ресурсів, Антарктики, змін клімату, стихійних лих та катастроф, оновлення географічної освіти та культури, розроблення державних стандартів середньої та вищої географічної освіти, розвиток картографії та геоінформаційних систем. З ініціативи та на підставі пропозицій Товариства прийнято Указ Президента України „Про підготовку та видання Національного атласу України", Закон України „Про географічні назви". Представники Товариства брали активну участь у підготовці проектів закону „Про стимулювання розвитку малих міст", та багатьох інших важливих документів. УГТ є співзасновником „Українського географічного журналу", та інших видань, було одним із ініціаторів створення трьохтомної „Географічної енциклопедії України" (1989-1993), видало збірники наукових праць до кожного із десяти своїх з'їздів.


Джерело: Звіт про діяльність українського географічного товариства за 2004-2008 роки/Українське географічне товариство//В-во "Обрії", К.:– 2008.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Українське географічне товариство", із категорії "Географія", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід