Урок-суд: "Людство й планета Земля"
 

Нестандартний урок № 10

Людство й планета Земля
 

Мета: продовжити формування знань про сучасні проблеми взаємодії суспільства й природи, про зміни компонентів природи під впливом господарської діяльності, про шляхи розв’язання екологічних проблем; розвивати мовлення, географічне мислення, уміння висловлювати власну точку зору й аргументовано захищати її; виховувати дбайливе ставлення до природи.

Тип уроку: розширення й поглиблення знань (урок-суд).

Обладнання: підручник, додаткові джерела інформації, статистичні дані про забруднення навколишнього середовища, фотографії, що ілюструють наслідки господарської діяльності людини.

Методичні рекомендації

Проведення уроку потребує попередньої підготовки, на цьому етапі розподіляються ролі, добираються необхідні матеріали, продумується хід уроку.

Основні дійові особи уроку: суддя, прокурор, захисник, обвинувачуваний, свідок із боку обвинувачення, свідок із боку захисту, експерт зі сталого розвитку. На розсуд учителя можна ще залучити десятьох учнів як присяжних, у цьому випадку центральне питання — про винуватість — вирішується присяжними.

З огляду на те, що значна частина учнів не бере активної участі в підготовці й проведенні уроку, наприкінці заняття можна використати метод «Мікрофон», коли інші учні повинні висловитися з приводу питань, що обговорювалися.

I.   Організаційний момент

II. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Вступне слово вчителя

Чому ми дедалі частіше відокремлюємо поняття «людина й природа» одне від одного, а іноді навіть протиставляємо їх? Людина — це частина природи. Але гармонія взаємин між людиною й природою порушилася, і це може призвести до катастрофічних наслідків. Людство наближається до меж промислового розвитку. Якщо зростання кількості населення не припиниться, а споживання ресурсів і забруднення будуть збільшуватися такими самими темпами, то в найближчі 100 років нас очікує неминуча катастрофа. Почнуться масовий голод й епідемії, скоротиться виробництво енергії, занепаде промислове виробництво. Але цього може й не статися, усе залежить від людства взагалі й від кожного з нас зокрема.

III.  Урок-суд

Суддя

Сьогодні ми повинні розглянути справу «Планета Земля проти людства». Оголошуємо основні факти.

За даними Міжнародного союзу охорони природи й природних ресурсів лише біосфері планети завдано такого збитку: під загрозою опустелювания розміщені п’ята частина поверхні суходолу, що можна порівняти із площею Африки; деградація посушливих ландшафтів відбувається зі швидкістю 44 га/хв; у результаті видобутку піску й гальки, поховання відходів і скидання забруднених речовин деградують і руйнуються прибережні зони й мілководдя морів й океанів; тільки за останні 100 років зникли 40 видів ссавців і 100 видів птахів; на межі зникнення перебувають близько 10 тис. видів тварин і понад 2,5 тис. рослин. Знищено близько половини вологих тропічних лісів, ще частина викорчовується й випалюється зі швидкістю 20 га/хв, за даними Продовольчої й сільськогосподарської організації ООН (ФАО), у середині 1980-х рр. щорічно знищувалося 11 млн га лісів, а на початку ХХІ ст. — приблизно 17 млн га, особливо в таких країнах, як Бразилія, Філіппіни, Індонезія, Таїланд. Якщо ситуація не зміниться, то через 50 років вони можуть остаточно загинути.

Людство обвинувачується не тільки в знищенні лісів, рослин і тварин, але й у деградації ґрунтів, забрудненні Світового океану й атмосфери.

Розпочнемо слухання справи.

Захисник

У процесі свого розвитку природа Землі постійно зазнавала змін, наприклад, були льодовикові періоди, які змінювалися потеплінням, траплялися катастрофи природного походження, наприклад, одна з них призвела до зникнення динозаврів. Тому в змінах навколишнього середовища немає нічого незвичайного.

Прокурор

Дійсно, природа Землі змінювалася, але це відбувалося протягом десятків тисяч років, а наведені суддею факти з обвинувального акта характеризують зміни, що відбулися за час існування людства й відбуваються сьогодні. За оцінками вчених, у період виникнення землеробства й скотарства лісами було покрито 62 млн км2 суходолу, а з урахуванням чагарників — 75 млн км2, або 56 % усієї його поверхні. У результаті через 10 тис. років площа лісів скоротилася до 40 млн км2. Рослини називають «легенями планети», вони поглинають 550 млрд т вуглецю на рік і повертають в атмосферу близько 440 млрд т кисню.

У них зосереджено понад половину всіх видів флори і фауни Землі.

Саме у ХХ ст. з’явилися такі екологічні проблеми, як утворення «озонових дір» в атмосфері, глобальне потепління, забруднення Світового океану й атмосфери, загибель багатьох різновидів рослин і тварин. Їхнє виникнення пов’язане з активним впливом людини на навколишнє середовище, причому вплив цей збільшується з розвитком науки й техніки, зростанням кількості населення Землі й зростаючих потреб людей. У результаті до господарського обігу залучаються нові землі, використовується дедалі більше прісної води, зростають обсяги видобутку корисних копалин, будуються тисячі промислових підприємств.

Одним із результатів активного використання землі стало те, що в усьому світі не залишилося степів у їхньому первісному вигляді. На території цієї природної зони вирощують сільськогосподарські рослини й розводять худобу. Степи розорані, степова рослинність знищена, ґрунти виснажуються, інтенсивно розвивається процес ерозії. Процес деградації ґрунтів особливо інтенсивно протікає на посушливих землях, які займають близько 6 млн км2, і найбільшою мірою характерний для Азії й Африки. У межах посушливих земель розташовані й головні райони опустелювання, де перевипасання худоби, винищування лісів і нераціональне зрошувальне землеробство досягли максимального рівня.

Загальний обсяг стічних вод на початку ХХІ ст. досяг 1800 км3. Для розведення забруднених стічних вод до прийнятного для використання рівня на одиницю об’єму потрібно в середньому до 100 одиниць чистої води. Таким чином, використання водних ресурсів для розведення й очищення стічних вод стало найбільшою статтею їхньої витрати. Зростання споживання прісної води, інтенсивне її використання приводять до того, що частина вод суходолу стає забрудненою, зменшуються обсяги прісної води, принесеної річками в моря й океани. Приблизно 1,3 млрд людей користуються в побуті тільки забрудненою водою, що служить причиною багатьох епідемічних захворювань. Через забруднення річок і морів знижуються можливості рибальства.

У районах із високим рівнем розвитку промисловості великі викиди шкідливих речовин, наприклад, поєднань сірки й азоту, в атмосферу. Найбільшою мірою на повітряну оболонку впливають металургійні підприємства й теплові електростанції. Збільшення видобутку корисних копалин приводить до появи рукотворних форм рельєфу, наприклад териконів, кар’єрів. Терикони, що складаються з порожньої породи, виділяють в атмосферу шкідливі гази, пил від них розноситься вітром на десятки кілометрів й осідає на ґрунті, засмічуючи його.

Останнім часом особливе побоювання викликають хлорфторвуглеводисті поєднання (фреони). Відповідно до розрахунків, зменшення озонового шару земної атмосфери на 1 % приводить до посилення ультрафіолетового випромінювання на 2 %. Серед причин, що впливають на його стан, учені виділяють викиди фреонів. Ця група газів використовується в холодильниках і кондиціонерах, у вигляді розчинників, миючих засобів, розпилювачів. Розглядаються й інші причини, у тому числі наслідки польотів надзвукових літаків і космічних систем типу «Шаттл».

Суддя

Подана картина дозволяє зробити невтішний висновок: екологічні проблеми породжені людиною в ході її господарської діяльності з метою задоволення власних потреб, що постійно зростають. І тут виникає одна з найважливіших суперечностей: потреби людей безмежні, а можливості їхнього задоволення обмежені ресурсами нашої планети. Тому найважливіше для всього людства завдання сьогодні полягає в тому, щоб усвідомити свій вплив на природу й спрямувати всі свої зусилля на розв’язання назрілих екологічних проблем.

Захисник

Екологічна проблема є проблемою останніх століть. Однак тільки в другій половині ХХ ст. про неї заговорили з особливою тривогою, адже настав час небачених раніше темпів промислового виробництва. До екологічних проблем приводить недосконалість технології й відсутність достатньої кількості очисних споруд. Технічно людство цілком здатне розв’язати ці проблеми.

Людина чимало зробила для поліпшення стану навколишнього середовища. Умовно всю проблему зміни його стану можна поділити на дві складові частини: деградація навколишнього природного середовища в результаті нераціонального природокористування й забруднення його відходами людської діяльності. Наведу деякі факти.

У Західній Європі й ряді інших країн площі під лісами збільшуються. Люди створили й продовжують розширювати площі, зайняті під лісопосадками, парками, скверами, лісопарками.

На підприємствах чорної й кольорової металургії, теплових електростанціях використовуються пиловловлювачі й повітряні фільтри, підвищується вимогливість до викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами й транспортними засобами.

Застосовуються технології, що дозволяють зменшувати забруднення океану й ліквідувати нафтові плями, укладені договори про заборону й обмеження вилову окремих морських тварин.

Людина докладає великих зусиль для охорони рослин і тварин, створена «Червона книга», значні площі приділяються для природоохоронних територій — на сьогодні у світі налічується близько 300 біосферних заповідників, три з них розміщені в Україні.

Прошу заслухати свідка із цього питання.

Свідок захисту

Від 1984 р. в міжнародну мережу входить Чорноморський біосферний заповідник, що розташований на узбережжі Чорного моря й займає площу близько 90 тис. га. На території Чорноморського біосферного заповідника охороняється й вивчається понад 600 видів рослин, близько 300 видів птахів і 44 види ссавців, багато з них занесені до Червоної книги України, наприклад ковила, білоцвіт літній, орлан-білохвіст, степовий журавель, норка європейська, великий тушканчик.

Прокурор

Попри це, в усьому світі триває знищення тварин; ви не контролюєте ситуацію, й окремі позитивні приклади не змінюють загальної картини. Особливо сумним є становище Світового океану. Через відсутність єдиного підходу до його охорони та єдиного законодавства його забруднення в ряді районів досягло критичної оцінки. На межі зникнення опинилися деякі види китів, черепах і молюсків; різко зменшилася кількість оселедця, сардин, анчоуса й інших риб.

Води забруднюються відходами й нечистотами, які викидаються з кораблів, змиваються із пляжів, виносяться річками. Учені підрахували, що пластикове сміття щорічно вбиває тисячі морських птахів, ссавців, риб і черепах. У Бразилії було виявлено 30 китів, які загинули через те, що поліетиленова плівка потрапила в їхні дихальні шляхи.

Прошу заслухати свідка з боку обвинувачення.

Свідок обвинувачення

Навесні 1967 р. на рифах у Північному морі застряг гігантський танкер «Торрі Каньйон» із 120 тис. т нафти на борту. Під ударами штормових хвиль судно зламалося, і вміст його танків вилився на поверхню моря. Близько 60 тис. т нафти опинилися в морі. Желеподібна бура маса — нафта, мішана з водою, звалилася на британське узбережжя. А через півмісяця нафтова петля вразила обмілини Бретані у Франції.

Дослідження, проведені через деякий час після аварії, підтвердили найгірші побоювання. Краби, омари, молюски, риби, голкошкірі, які опинилися в заражених водах, майже повністю загинули. Мертва зона простягалася на сотні миль завширшки й на 10—15 м у глибину. Тільки біля Корнуолла, в Англії, хвилі чорного прибою винесли на берег близько 40 тис. забруднених нафтою трупів морських птахів.

Нафтове забруднення негативно позначається на стані морського й повітряного середовища, тому що нафтова плівка обмежує газовий, тепловий і вологообмін між ними. За деякими оцінками, щорічно у Світовий океан потрапляє близько 3,5 млн т нафти й нафтопродуктів.

Захисник

Питання, пов’язані з використанням й охороною ресурсів Світового океану, обговорювалися на Конференції Організації Об’єднаних Націй (ООН) із навколишнього середовища й розвитку, що проходила в Бразилії. У ній брали участь 178 держав і понад 30 різних міжнародних організацій. За участю низки міжнародних організацій, у тому числі Організації ООН із проблем освіти, науки й культури (ЮНЕСКО) і Програми ООН із навколишнього середовища (ЮНЕП) здійснюються програми вивчення впливу людини на природу Світового океану, дослідження його ресурсного потенціалу, впливу Світового океану на клімат. У цих програмах беруть участь учені й фахівці з різних країн світу.

Багато років заборонене полювання на китів, обмежені строки й обсяги вилову деяких промислових риб. У 1991 р. держави — члени Організації Об’єднаних Націй (ООН) домовилися не використовувати сіті довше ніж 3 км.

Прокурор

Ваші зусилля не приводять до якісних змін. На доказ прошу дозволу зачитати висновок «Прогноз розвитку», що проллє світло на можливий перебіг подій у найближчі десятиліття.

Суддя

Оголосіть висновок.

Прокурор

(Зачитує висновок.)

«Прогноз розвитку»

У Массачусетському технологічному інституті в США групою математиків, програмістів, екологів було проведено комплексне дослідження причин і наслідків промислового розвитку, зростання кількості населення, забруднення навколишнього середовища.

Учені проаналізували кілька варіантів розвитку подій і дійшли висновку, що якщо світ буде розвиватися, як і раніше, то вже у 2015 р. виробництво продуктів харчування почне скорочуватися. Через кілька років через виснаження мінеральних й енергетичних ресурсів промисловість почне виробляти дедалі менше товарів. Починаючи від 2030 р. через голод і хвороби кількість населення Землі почне швидко зменшуватися й до 2100 р. скоротиться у 2—3 рази. До цього часу кожна людина буде отримувати приблизно удвічі менше їжі й у 10 разів менше товарів, ніж зараз. Через забруднення навколишнього середовища й нестачу продовольства тривалість життя людей почне зменшуватися, і в 2050 р. вони помиратимуть приблизно в 30—35 років.

Інший варіант пов’язаний зі зменшенням споживання й поступовою стабілізацією кількості населення. Якщо в більшості родин буде в середньому двоє дітей, люди погодяться обмежити споживання різних товарів — електроприладів, машин, будуть побудовані очисні споруди й зменшений викид забруднень, у промисловості ощадливо використовуватимуть ресурси, а в сільському господарстві активно боротимуться з виснаженням земель, то людству вдасться уникнути катастрофи. Тоді кількість населення Землі приблизно до 2040 р. збільшиться до 8 млрд осіб і зупиниться на цій цифрі. Тривалість життя людей до цього часу досягне 80 років, а товарів і послуг вони отримуватимуть у середньому удвічі більше, ніж у 90-х рр. ХХ ст. Забруднення середовища спочатку буде збільшуватися, але від 2015 р. почне зменшуватися викид найнебезпечніших забруднень, а від 2040 р. і всіх інших. Приблизно від цього часу припиниться виснаження земель і знищення лісів.

Захисник

Це лише розрахунки, які не беруть до уваги технічний прогрес, що здатний розв’язати багато роблем. Успіхи людини вражають: вона вийшла в космос, винайшла комп’ютер, стала використовувати супутниковий зв’язок, розвинулася в галузі створення нових матеріалів, досягла величезних успіхів у генній інженерії, позбавила світ від багатьох хвороб, удосконалила обчислювальну техніку й інформаційні технології. Людина навчилася синтезувати близько 10 млн речовин і виробляти у великих масштабах до 50 тис., а в особливо великих масштабах — до 5 тис. речовин.

Багато вчених вважають, що люди розв’яжуть проблему забезпечення енергоресурсів за рахунок нових технологій і нових джерел. Не виключено, що через кілька років основним джерелом енергії буде водень, а його запаси, по суті, не обмежені. Ще 100 років тому фантастикою була атомна енергія, а сьогодні вагон уранової руди здатний на рік забезпечити енергією й теплом велике місто. Учені всього світу працюють над розв’язанням цих проблем.

Прокурор

Результат бурхливого технічного розвитку в підсумку виявився досить трагічним. Незважаючи на те, що успіхи НТП викликали різке зростання споживання, саме в ньому багато вчених вбачають причини несприятливої екологічної ситуації у світі. Зростання споживання відбувалося як за рахунок споживання кожної людини, так і за рахунок швидкого приросту населення. Сьогодні на кожну людину добувають і вирощують близько 20 т сировини, що за допомогою енергетичної потужності у 250 Вт і 800 т води переробляється в продукти масою 2 т, що йдуть на пряме споживання. У процесі переробки сировини виникає безліч побічних речовин. При цьому близько 90 % первісно добутої сировини в процесі технологічної переробки йде в прямі відходи так само, як й основна маса води, за винятком тієї, що входить у кінцеві продукти й випаровується в процесі виробництва.

Можливо, на сьогоднішній день людство й може запобігти катастрофі, але йому може не вистачити одного дуже важливого ресурсу — часу, адже багато процесів, про які ми зараз тільки здогадуємося, можуть стати необоротними. Не вистачає людству й рішучості для обмеження власних потреб.

Захисник

Ви помиляєтеся, і тут людство просунулося вперед. Запропоновано концепцію сталого розвитку, у її основі лежить урахування довгострокових екологічних наслідків прийнятих зараз економічних рішень. У ній учені й фахівці різних країн представили для обговорення всьому світу глобальну програму економічного й соціального розвитку людства на ХХІ ст. Так, планується мінімізувати кількість відходів на основі впровадження маловідхідних, безвідхідних і ресурсозберігаючих технологій. Забруднення навколишнього середовища в перспективі не повинно перевищувати його сучасного рівня.

Дозвольте оголосити довідку про сталий розвиток.

Сталий розвиток

Доповідь «Наше спільне майбутнє», виконана за завданням ООН Міжнародною комісією з навколишнього середовища й розвитку в 1987 р., стала початком підготовки глобальної програми змін у світовому розвитку, що дістала назву концепції сталого розвитку. У цій програмі запропоновані довгострокові стратегії в галузі охорони навколишнього середовища, які змогли б забезпечити поступальний розвиток світової економіки на тривалий період. Висновки й рекомендації комісії здобули позитивну оцінку Генеральної Асамблеї ООН.

Надалі концепція сталого розвитку була відображена в документах конференції ООН із навколишнього середовища й розвитку, що проходила в Ріо-де-Жанейро в червні 1992 р., зокрема в програмі «Порядок денний на XXI століття», що являє собою глобальну програму економічного й соціального розвитку людства на майбутнє століття. У 2002 р. в Йоганнесбурзі (ПАР) відбувся саміт із питань сталого розвитку людства, у якому брали участь представники більшості країн світу, у тому числі президент України.

Сталий розвиток — це розвиток, що до мінімуму зменшує негативний вплив на навколишнє середовище. Центральне місце в понятті сталого розвитку відведене проблемам урахування довгострокових екологічних наслідків прийнятих сьогодні економічних рішень.

Усі розвинені держави світу висловили своє прагнення рухатися в напрямку сталого розвитку, і практично всі офіційні державні й міжнародні документи останніх років як базове використовують поняття сталого розвитку.

Суддя

Ми запросили експерта з питання сталого розвитку, що розповість про шляхи реалізації цієї концепції.

Експерт

Існують два основні підходи до досягнення сталого розвитку. Перший підхід пов’язує сталий розвиток людства з екологічно чистою енергетикою, безвідхідними технологіями, замкненими циклами виробництва. Цей підхід ґрунтується на тому, що зміни в навколишньому середовищі є наслідком неправильного ведення господарства й можуть бути усунуті шляхом такої його перебудови, що не буде пригнічувати навколишнє середовище. Однак створення абсолютно замкненого технологічного циклу є дуже дорогим, а іноді й неможливим. Тому повноцінна реалізація першого підходу на сьогоднішній день нездійсненна.

Другий підхід ґрунтується на тому, що людство споживає занадто багато природних ресурсів і це викликає їхнє виснаження й деградацію навколишнього природного середовища.

Прокурор

Чи існують на сьогоднішній день механізми здійснення концепції сталого розвитку?

Експерт

На жаль, таких механізмів немає, більше того — не існує єдиної точки зору щодо вибору шляхів реалізації цієї концепції. Прихильники сильної сталості посідають тверду позицію з багатьох питань, так, вони пропонують зменшити масштаби розвитку економіки, віддають перевагу прямому регулюванню цього процесу, наполягають на обмеженні споживання. Прихильники слабкої сталості допускають економічне зростання з урахуванням екологічного стану навколишнього середовища. Для регулювання розвитку господарства вони пропонують використовувати різні економічні інструменти, наприклад, великі штрафи за забруднення, сподіваються на зміну споживчого ставлення населення Землі.

Незважаючи на істотні відмінності двох позицій, обидві вони виступають проти техногенної концепції розвитку, що ґрунтується на необмеженому розвитку вільного ринку, орієнтації на суто економічне зростання, експлуатації природних ресурсів, максимізації споживання. Обидва підходи базуються на тому, що головним джерелом екологічних проблем є занадто високий рівень споживання.

Суддя

Надаємо останнє слово обвинувачуваному.

Обвинувачуваний

Давні люди, як і всі земні організми, великою мірою залежали від природи, наприклад стихійних лих, примх погоди. Зараз залежність людини від багатьох несприятливих природних процесів зменшилася, ми навчилися будувати надійні житла, обігрівати й освітлювати їх; прогнозувати й зменшувати наслідки багатьох стихійних лих; долати величезні відстані за короткий час. Особливо вражаючих успіхів ми досягли в другій половині ХХ ст., це був час небачених раніше темпів економічного розвитку.

Водночас ми визнаємо, що ці темпи розвитку багато в чому забезпечувалися за рахунок хижацького ставлення до навколишнього середовища. У результаті виникли екологічні проблеми, які загрожують життю на Землі. Людство визнає, що подальший розвиток без урахування потенціалу навколишнього природного середовища й допустимих навантажень на нього є неможливим. Тому основою подальшого розвитку повинна бути концепція сталого розвитку.

(Якщо на уроці був задіяний суд присяжних, то вони мають оголосити своє рішення з приводу питання винуватості.)

Суддя

Технічні досягнення людства незаперечні, людям удалося поліпшити умови праці, збільшити тривалість життя, створити для себе зручні умови. Людина навчилася захищатися від природних стихій, але викликала набагато небезпечніші проблеми, ніж злива, град або ураган. Серед них — забруднення Світового океану й атмосфери, деградація ґрунтів й опустелювання. Технічно могутня людина не стала щасливішою, духовно багатшою, більше того — вона із тривогою дивиться в майбутнє: що буде із планетою через кілька десятиліть?

Вирок

З огляду на визнання людством шкоди, якої воно завдало стану природи на планеті Земля й бажання виправити становище присуджую:

відновити площі, зайняті лісами, охороняти рослини й тварин, докласти максимальних зусиль для збільшення кількості рідкісних і зникаючих тварин;
сповільнити темпи вичерпання мінеральних запасів і посилено працювати над тим, щоб у перспективі замінити неорганічними або відновлюваними видами ресурсів, використовувати альтернативні джерела енергії — сонячну, вітрову, геотермальну, енергію припливів і відпливів.
використовувати природоохоронні технології в усіх галузях господарства;
зменшити кількість відходів на основі впровадження маловідходних, безвідхідних, ресурсозберігаючих технологій.

Якщо населення планети не впорається із цим завданням, дедалі більше людей будуть пити погану воду, дихати повітрям, отруєним промисловими підприємствами й транспортними засобами, голодувати, очікувати повеней, ураганів й інших катаклізмів, які, зрештою, знищать створений людьми світ.

III.  Підсумки уроку

Висновки

За останні 100—200 років відносини людини і природи помітно ускладнилися. Зростає кількість населення Землі, людина створює досконалішу техніку. Прагнучи задовольнити свої потреби, що постійно зростають, люди використовують дедалі більше природних ресурсів і при цьому погіршують стан навколишнього середовища. Досягнення науки й техніки дозволяють значно знизити негативний вплив людини на природу, але сама людина поки не готова вкладати в це значні кошти. Вона не готова відмовитися заради цього від частини своїх благ. До того ж на Землі величезні кошти витрачаються на виробництво й придбання озброєння. Для багатьох країн загроза з боку іншої держави видається набагато серйознішою та потребує значно більшої уваги й більших витрат, ніж усунення причин природних катастроф, що загрожують людству.

Метод «Мікрофон»

(Методика проведення — див. урок № 22.)

1.   Чи вважаєте ви рішення суду обґрунтованим?

2.   На чиєму боці ваші симпатії?

3.   Який виступ здався вам найбільш переконливим? Чому?

4.   Що б ви могли додати до висловлень тих, хто виступав на захист людства? на захист навколишнього середовища?

5.   Чи готові ви обмежити власні потреби для того, щоб зменшити навантаження на навколишнє середовище? Якщо так, то як ви собі це уявляєте?

IV.   Домашнє завдання

Підготуйтеся до уроку узагальнюючого контролю.

Література

1.   Звіт про світовий розвиток. Важке завдання розвитку / Пер. з англ. — К.: Абрис, 1994.

2.   Стан світу 2002 / К. Флавін та ін., пер. з англ.: ВГО «Україна. Порядок денний на 21 століття та Інститут сталого розвитку». — К.: Інтелсфера, 2002.

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Урок-суд: "Людство й планета Земля"", із категорії "Географія", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід