Етапи розв’язування задачі за допомогою комп’ютера. Поняття програми. Конспект
 

Етапи розв’язування задачі за допомогою комп’ютера. Поняття програми

Мета уроку:  розглянути етапи та методи розв’язування задачі за допомогою комп’ютера; ознайомити з поняттям програми.

Очікувані результати: учні повинні знати поняття методу розв’язування задачі; технологію комп’ютерного моделювання; етапи розв’язування задачі за допомогою комп’ютера; поняття програми; учні повинні вміти будувати інформаційну модель задачі; аналізувати алгоритм розв’язування задачі; конструювати алгоритм розв’язування задачі; будувати графічні схеми найпростіших алгоритмів; формально виконувати алгоритми.

Обладнання: ПК, підручники, картки із завданнями самостійної роботи, таблиці з теоретичним матеріалом.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, формування вмінь та навичок.

1. Організаційний момент

1.1. Привітання вчителя й учнів, організація уваги.

1.2. Перевірка наявності робочих зошитів, підручників тощо. Повідомлення теми та мети уроку.

2. Перевірка домашнього завдання

Учні записують на дошці створені вдома алгоритми розв’язу­ваних задач. Вчитель разом із ними аналізує алгоритми й оцінює роботу.

3. Мотивація навчальної діяльності

Розповідь учителя.

Вчитель зазначає, що в сучасному житті комп’ютер є найпотужнішим пристроєм обробки інформації. Більшість будь-яких задач розв’язується за допомогою комп’ютера. На попередніх уроках учні вже розв’язували деякі задачі за допомогою комп’ютера, але не всі. Чи можна розв’язувати інші задачі за допомогою електронних пристроїв, які програмні середовища для цього обрати і що потрібно з’ясувати, щоб розв’язання задачі за допомогою комп’ютера було оптимальним?

4. Актуалізація опорних знань

Самостійна робота.

1.   Протягом 7–8 хвилин учні виконують самостійну роботу № 4 [3] або роботу з даного посібника (файл Sr_5.doc).

Відповіді: 1 — вхідні дані: , очікувані результати: y > 2, 2 – y = 17; 3 – P5 = 28.

2.   Учні обмінюються зошитами та здійснюють взаємоперевірку під наглядом учителя.

5. Вивчення нового матеріалу

Лекція вчителя

План лекції

  1. Основні етапи розв’язання прикладних задач із використанням комп’ютера (файл Т1_5.doc).
  2. Визначення понять «мова», «програма», «мова програмування», «алгоритмічна мова».
  3. Класифікація мов програмування (Т_5.doc).
  4. Поняття транслятор, інтерпретатор, компілятор.

 

Основні етапи розв’язання прикладних задач із використанням комп’ютера

Розв’язання задач із використанням комп’ютера характеризується декількома етапами (табл. 5.1), деякі з яких виконуються безпосередньо людиною, інші — людиною і машиною. Кожен із цих етапів важливий по-своєму, і тільки правильне виконання кожного з етапів приводить до розв’язання задачі в цілому.

Таблиця 5.1

Етапи розв’язання задач за допомогою комп’ютера

Етап

Опис етапу

Постанова задачі

Формулювання задачі в термінах деякої галузі знань, опис початкових даних та очікуваних результатів, формулювання мети задачі

Побудова інформаційної моделі

Опис реального об’єкта дослідження в припустимих для реалізації задачі термінах, щоб звести дослідження реального об’єкта до розв’язання задачі на моделі

Вибір методу формалізованої задачі

Метод розв’язуваної задачі — це сукупність теоретичних принципів і практичних прийомів, що використовуються під час розв’язування задачі

Розробка алгоритму розв’язуваної задачі

Алгоритм більшою мірою визначається обраним методом, хоча той самий метод може бути реалізований за допомогою різних алгоритмів. Під час складання алгоритму необхідно враховувати всі його властивості

Вибір програмного забезпечення

Визначення необхідного прикладного програмного забезпечення (якщо воно є) або розробка нового програмного забезпечення (розробка алгоритму, вибір системи програмування, написання й тестування програми)

Виконання алгоритму на комп’ютері та отримання комп’ютерної моделі

Настроювання алгоритму або програми

Перевірка правильності роботи програми за допомогою тестів і виправлення виявлених похибок. Тест — це спеціально дібрані вхідні дані для отримання певного результату

Аналіз отриманих результатів

Аналіз результатів, отриманих на моделях і на реальних об’єктах, для виправлення помилок і доопрацювання розробленої прикладної програми, що пройшла тести на моделі

 

Мова — це система знаків (символів, жестів, міміки, положень перемикача тощо) для подання інформації та обміну нею. Це загальне визначення охоплює і природні, і штучні (формальні) мови.

Алгоритмічна мова — це мова, призначена для подання алгоритму у вигляді послідовності вказівок для виконання їх виконавцем. Алгоритмічна мова, як і кожна мова, має свій словник. Його основу складають слова, що використовуються для запису команд, які входять до системи команд виконавця.

Мови програмування — це алгоритмічні мови, призначені для опису алгоритмів, що орієнтовані для виконання на комп’ютері, або система позначень для точного опису алгоритму, який необхідно виконати за допомогою комп’ютера.

Програма — це алгоритм, записаний мовою програмування.

 

Класифікація мов програмування

За ступенем залежності від апаратних засобів

За принципом програмування

За орієнтацією

на клас задач

Низького рівня (мова асемблера — машинно-залежна мова, що описує дії в термінах команд процесора та програми, які транслюють арифметичні вирази (автокоди)

Процедурні мови. Програма, написана процедурною мовою, описує, що необхідно робити для розв’язання задачі, використовуючи при цьому такі основні поняття, як слідування, розгалуження, цикл

Універсальні мовипризначені для розв’язування різноманітних задач

Високого рівня (машинно-незалежні мови, наближені до природних)

Непроцедурні мови. Програма, написана непроцедурною мовою, описує, що потрібно робити для розв’язання задачі, використовуючи такі поняття, як підстановка, розгалуження, рекурсія

Спеціалізовані мовивраховують специфіку предметної області

 

Об’єктно-орієнтованіоперують такими поняттями, як об’єкти та класи об’єктів

 

 

Транслятор (translation — переклад) — програма, яка перетворює команди мови програмування на машинну мову. Існує два способи трансляції: інтерпретація та компіляція.

Інтерпретатор (interpretation) — програма, яка перекладає кожну інструкцію програми в машинні коди; після виконання одного фрагмента програми процесор переходить до опрацювання іншого.

Компілятор (compile — збирати) — програма, яка перекладає весь текст програми, попередньо записавши її у пам’ять комп’ютера. Відкомпільовану програму (в машинних кодах) можна зберегти для подальшого виконання.

 

6. Закріплення знань

Аналіз практичної роботи.

Учні разом з учителем аналізують результати практичної роботи № 1 попереднього уроку. Перевіряють відповідність результатів практичної роботи правилам поетапного розв’язування задачі за допомогою комп’ютера.

7. Застосування отриманих знань

Робота в парах

Вчитель пропонує учням записати в зошитах поетапне розв’я­зання задачі за допомогою комп’ютера.

Задача. Підрахуйте вартість обгортки подарунка у вигляді куба з ребром 50 см, якщо 1 м2 кольорового паперу коштує 5 грн.

8. Підбиття підсумків уроку

8.1. Вправа «Мікрофон».

Учні діляться враженнями, продовжуючи речення.

На цьому уроці я дізнався...

На цьому уроці я навчився...

Тепер я знаю, як..., а раніше...

Мені було цікаво...

Мені було важко...

8.2. Оцінювання навчальної діяльності учнів на уроці. Виставлення оцінок.

9. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

Підручник __________________________________________________________________

Робочий зошит _______________________________________________________________

Додаткове завдання. Складіть презентацію на тему «Загальна схема поетапного розв’язування задач за допомогою комп’ютера на прикладі конкретної задачі» (взяти її з домашнього завдання за підручником).

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Етапи розв’язування задачі за допомогою комп’ютера. Поняття програми. Конспект", із категорії "Інформатика", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід