Графічні схеми базових структур алгоритмів. Конспект уроку
 

Урок № 3   Графічні схеми базових структур алгоритмів

Мета уроку:   сформувати в учнів поняття базових структур алгоритмів, ознайомити з їх графічними схемами; навчити будувати графічні схеми найпростіших алгоритмів, аналізувати алгоритм розв’язування задачі.

Очікувані результати: учні повинні знати поняття алгоритму, його властивості та форми подання; базові структури алгоритмів та їх особливості; графічні схеми базових структур алгоритмів для опису алгоритмів та їх призначення; порядок складання алгоритмів; учні повинні вміти використовувати різні засоби подання алгоритмів; будувати графічні схеми найпростіших алгоритмів; формально виконувати алгоритми, в тому числі й за графічними схемами.

Обладнання: ПК, підручники, плакат № [13], вчительська презентація, мультимедійний проектор.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, формування вмінь та навичок.

1. Організаційний етап

1.1. Привітання вчителя й учнів, організація уваги.

1.2. Перевірка наявності робочих зошитів, підручників тощо. 

1.3. Бесіда щодо правил техніки безпеки та роботи учнів у комп’ютерному класі (файл D9.doc).

2. Перевірка домашнього завдання

Учні демонструють створені вдома алгоритми. Вчитель звертає особливу увагу на блок-схеми розкладання виразу на елементарні дії.

3. Мотивація навчальної діяльності

3.1. Розповідь учителя.

Вчитель зазначає, що на минулому уроці було з’ясовано, що складати алгоритми — важливе завдання під час розв’язування багатьох задач, і не тільки математичних чи фізичних. Також учні навчилися створювати нескладні алгоритми та вико­нувати їх.

Учитель пропонує пригадати алгоритм переходу вулиці.

Як правильно записати однозначну послідовність дій, коли людина переходить або не переходить вулицю залежно від наявності машин на дорозі?

Отже, чи знаєте ви, що таке алгоритми, чи будь-який алгоритм можете «прочитати» та виконати?

3.2. Повідомлення теми та мети уроку.

Учитель повідомляє, що сьогодні учні ознайомляться з основними базовими структурами алгоритмів та навчаться записувати їх за допомогою блок-схем.

4. Актуалізація опорних знань

Фронтальне опитування.

Учні відповідають на запитання відповідного матеріалу під­ручника [11] або [14].

5. Вивчення нового матеріалу

Лекція вчителя

План лекції

 1. Графічні схеми базових структур алгоритмів.
 2. Лінійний алгоритм.
 3. Приклад створення алгоритму обчислення площі многокутника за даними. Задача 1.
 4. Розгалужений алгоритм.
 5. Приклад створення алгоритму обчислення функції  . Задача 2.
 6. Циклічний алгоритм.
 7. Приклад створення алгоритму відвідування школи протягом 11 років. Задача 3.

Базові структури алгоритмів (керуючі структури) — це способи керування процесом обробки даних.

Існують три види основних базових алгоритмічних структур, або три основні типи алгоритмів: лінійний, розгалужений та циклічний.

Лінійний алгоритм (послідовне виконання, структура слідування) (рис. 3.1) — це алгоритм, який забезпечує отримання результату шляхом одноразового виконання послідовності дій незалежно від вхідних даних і проміжних результатів. Дії в таких алгоритмах виконуються послідовно, одна за одною, тобто лінійно.

Залежно від того, чи відомо, скільки разів необхідно повторити деяку послідовність команд, розрізняють цикли з лічильником, або цикли з покроковим зміненням аргумента (кількість повторень відома заздалегідь), та цикли з умовою (цикл повторюється доти, доки не виконається деяка умова). Серед останніх можна виділити цикл із передумовою («Доки») — спочатку перевіряється умова, а потім виконується деяка послідовність дій, та цикл із післяумовою («До») — спочатку виконується хоча б один раз певна послідовність дій, а потім перевіряється, чи досягнуто бажаного результату.

Задача 3. Складіть алгоритм відвідування школи протягом 11 років (з 1 по 11 клас).

Розв’язання (табл. 3.4)

Вхідні дані: першокласник.

Очікуваний результат: випускник.

еобхідно звернути увагу учнів на те, що під час використання циклу з післяумовою алгоритм виконується хоча б один раз, а в циклі з передумовою — може не виконатися жодного разу. Тому обов’язково слід перевіряти правильність виконання алгоритму, а особливо — початкових даних.

Основна особливість базових алгоритмічних структур — це їх повнота, тобто цих структур достатньо для створення найскладнішого алгоритму.

6. Закріплення набутих знань

Робота з підручником.

Учні разом з учителем розглядають та обговорюють приклади алгоритмів, запропонованих у підручнику.

[11]

[14]

[9]

С. 30–32

С. 20, 22, 23

Приклади 2.1, 2.2, 2.4
на с. 12

 

 

7. Узагальнення і систематизація отриманих знань

Письмове опитування.

Вчитель зачитує задачу, учні на окремих аркушах записують тип алгоритму, який підходить для розв’язування. Виконавши вправи, учні здійснюють взаємоперевірку:

 • алгоритм обчислення площі прямокутника (лінійний);
 • алгоритм переходу вулиці (розгалуження);
 • алгоритм обчислення суми 50 чисел (цикл);
 • алгоритм розв’язування нерівності ax > b , де a та b — деякі числа (розгалуження);
 • алгоритм обчислення суми двох чисел (лінійний).

8. Підбиття підсумків уроку

8.1. Інтерактивна вправа «Скільки?».

За допомогою конспекту учні відповідають на запитання.

Скільки існує основних базових структур алгоритмів? (Від­повідь: три.)

Скільки існує типів лінійних алгоритмів? (Відповідь: один.)

Скільки існує типів алгоритмів розгалуження? (Відповідь: два.)

Скільки існує типів циклічних алгоритмів? (Відповідь: три.)

8.2. Оцінювання навчальної діяльності учнів на уроці. Виставлення оцінок.

9. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

Підручник __________________________________________________________________

Робочий зошит _______________________________________________________________

Додаткове завдання      

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Графічні схеми базових структур алгоритмів. Конспект уроку", із категорії "Інформатика", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід