Контрольна робота "Комп"ютерна графіка" (1 варіант)
 

Контрольна робота "Комп"ютерна графіка"

Варіант 1
 

Теоретична частина (4 бали)

1. Текстовий редактор — це програма, призначена для ...

А керування ресурсами ПК при створенні нових документів

Б графічно-знакової фіксації твору

В створення, редагування та форматування текстової інформації

Г для імпорту або експорту даних у документ

2. Укажіть, у якому з наведених форматів за замовчуванням зберігаються графічні файли редактора Paint.

А TEXT                                  Б RTF                                    В BMP                       Г DOC

3. Поясніть, що таке форматування тексту.

А введення тексту в спеціальні форми текстового процесора

Б змінювання параметрів тексту

В друк тексту із застосуванням набору певних параметрів

Г збереження тексту на жорсткому диску комп’ютера у файлах одного з текстових форматів

4. Укажіть, за допомогою якої команди панелі меню можна встановити параметри тексту.

А Сервіс                                Б Формат                               В Вставка                  Г Вигляд

5. З чого складаються растрові графічні зображення?

А контури                             Б обведення                         В маленькі точки      Г тло

6. Чому перевірка правопису іноді підкреслює правильні слова?

А тому, що вона неправильно працює

Б тому, що цих слів немає у словнику перевірки правопису

В тому, що цих слів взагалі не існує

Г тому, що в цих словах усе-таки є помилка

7. Опишіть відомі вам способи встановлення: кольору тексту, міжлітерного інтервалу, надрядкового та підрядкового накреслень.

 

Практична частина (6 балів)

8. За допомогою додаткових можливостей текстового редактора знайдіть у тексті всі «сто» та замініть їх на «100»:

У простого сторожа не просторый дом.

Часто в нем стоножка бродит под столом.

Дорожит стоножка чистотою ног,

и сторичной ваксой чистит сто сапог.

Вместо двух не просто вычистить все сто,

сразу столько обуви не носил никто.

У простой сторожки стоит постоять

и у той стоножки опыт перенять.

Відформатуйте текст за зразком.

9. За допомогою вбудованого графічного редактора створіть малюнки.

10. За допомогою графічного редактора Paint створіть такий самий малюнок та через буфер обміну вставте у документ.

11. Збережіть роботу на Робочому столі під назвою Іtog_Прізвище.doc.

 

Варіант 2

Теоретична частина (4 бали)

1. Графічний редактор — це програма, призначена для ...

А керування ресурсами ПК при створенні графічних файлів

Б створення та редагування графічних зображень

В знакової фіксації твору

Г для імпорту або експорту даних у документ

2. Укажіть, в якому з наведених форматів за замовчуванням зберігаються текстові документи редактора Microsoft Word.

А TEXT                                  Б RTF                         В BMP                       Г DOC

3. Поясніть, що таке редагування тексту.

А введення тексту в спеціальні форми текстового процесора

Б змінювання параметрів тексту

В друк тексту із застосуванням набору певних параметрів

Г змінювання змісту обраного тексту

4. Укажіть, які способи накреслення тексту не підтримує Microsoft Word?

А напівжирний                    Б жирний                  В напівкурсивний    Г курсивний

5. Якого типу комп’ютерного зображення не буває?

А фрактальне                                    Б візуальне                В растрове                 Гтривимірне

6. Від чого залежить розмір векторного зображення?

А роздільна здатність

Б розмір рисунка

В глибина кольору

Г кількість примітивів

7. Опишіть основні правила роботи під час перевірки правопису тексту документа. Які можливості надає Word щодо виправлення помилок у документі?

 

Практична частина: (6 балів)

8. За допомогою додаткових можливостей текстового редактора знайдіть у тексті всі «100» та замініть їх на «сто».

У про100го 100рожа не про100рый дом.

Ча100 в нем 100ножка бродит под 100лом.

Дорожит 100ножка чи100тою ног,

и 100ричной ваксой чистит 100 сапог.

Вме100 двух не про100 вычистить все 100,

сразу 100лько обуви не носил никто.

У про100й 100рожки 100ит по100ять

и у той 100ножки опыт перенять.

Відформатуйте за зразком.

9. За допомогою вбудованого графічного редактора створіть малюнки.

 

10. За допомогою графічного редактора Paint створіть малюнок за зразком та через буфер обміну вставте у документ.

 

11. Збережіть роботу на Робочому столі під назвою Itog_Прізвище.doc.

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Контрольна робота "Комп"ютерна графіка" (1 варіант)", із категорії "Інформатика", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід