Плани-конспекти уроків інформатики 11 клас Академічний рівень
 
Назва: Усі уроки інформатики 11 клас 
Видавництво: Основа
Автор: О.В. Костриба, Р.І. Лещук
Рік видання: 2011
Кількість сторінок: 240
Формат файлу: .PDF 
Розмір файлу: 3.32 mb
Мова: українська
 
Докладні розробки уроків до вивчення інформатики в 11 класі за програмою 11-річної загальноосвітньої школи. Цікаві методичні рекомендації, різноманітні прийоми роботи із завданнями, велика кількість вправ, широкий вибір форм перевірки знань, використаних ігрових моментів на уроці, грамотне урахування вікових особливостей — усе це вигідно відрізняє посібник від традиційних планів-конспектів уроків.
 
Зміст
Передмова
Календарно-тематичне планування 11 клас 4
Урок № 1. Поняття моделі. Типи моделей.
Моделювання як метод дослідження об’єктів 8
Урок № 2. Поняття алгоритму. Властивості алгоритмів.
Форми подання алгоритму. Виконавець алгоритму 16
Урок № 3. Базові структури алгоритмів.
Конструювання алгоритмів 24
Урок № 4. Основні етапи розв’язування задач за допомогою
комп’ютера. Вхідні дані та результати, їх взаємо’звязок 31
Урок № 5. Поняття про метод розв’язування задачі.
Практична робота № 1 «Побудова інформаційної моделі» 40
Урок № 6. Поняття програми. Розв’язування задач 44
Урок № 7. Поняття електронної таблиці. Табличний процесор 51
Урок № 8. Форматування даних, комірок і діапазонів комірок. Практична робота № 2 «Введення даних і форматування таблиць
у середовищі табличного процесора» 65
Урок № 9. Використання формул. Абсолютні та відносні посилання. Практична робота № 3 «Використання формул в електронних
таблицях» 73
Урок № 10. Посилання на комірки інших аркушів та книг. Копіювання формул 81
Урок № 11. Створення та настроювання діаграм. Практична робота № 4 «Побудова діаграм» 87
Урок № 12 . Сортування і фільтрування даних у таблицях. Практична робота № 5 «Сортування та фільтрування даних» 96
Урок № 13. Призначення і використання функцій. Практична робота № 6 «Аналіз даних за допомогою функцій табличного процесора» 102
Урок № 14. Проміжні підсумки та зведені таблиці 108
Урок № 15. Використання розширених фільтрів, проміжні підсумки та зведені таблиці 116
Урок № 16. Графічний аналіз рядів даних 122
Урок № 17. Умовне форматування даних 129
Урок № 18. Поняття моделі даних, бази даних, СКБД 137
Урок № 19. Огляд реляційної моделі даних.
Модель «сутність–зв’язок» 141
Урок № 20. Поняття таблиці, поля, запису. Основні етапи роботи
з базами даних у середовищі MS Access.
Практична робота № 7 «Робота з об’єктами бази даних у середовищі СКБД» 145
Урок № 21. Введення і редагування даних у таблиці. Призначення форм.
Практична робота № 8 «Створення бази даних у середовищі СКБД, створення форм і введення даних» 150
Урок № 22. Сортування, фільтрування і пошук даних 155
Урок № 23. Поняття запиту до реляційної бази даних 157
Урок № 24. Поля підстановки. Створення зв’язків між таблицями.
Ключові поля 161
Урок № 25. Призначення звітів. Практична робота № 9
«Створення запитів і звітів за допомогою майстра та в режимі конструктора» 166
Урок № 26. Комбінований залік з теми «Бази даних. Системи керування базами даних» 170
Урок № 27. Структура та особливості веб-сайтів 173
Урок № 28. Автоматизоване розроблення веб-сайтів.
Огляд сервісів Веб 2.0 179
Урок № 29. Основи веб-дизайну. Практична робота № 10
«Автоматизоване створення веб-сайту» 186
Урок № 30. Створення й оформлення блогу.Практична робота № 11 «Створення й ведення власного блогу» 191
Урок № 31. Обмін даними між офісними додатками. Імпорт та експорт файлів. Практична робота № 12 «Виконання завдань з опрацювання даних у кількох програмних середовищах» 197
Урок № 32. Вбудовування та зв’язування файлів.
Веб-публікація документів 204
Урок № 33. Середовище для спільної роботи з документами.
Служби онлайнового документообігу 211
Урок № 34. Спільна робота з онлайновими документами.
Практична робота № 13 «Розроблення колективного проекту» 217
Урок № 35. Повторення та узагальнення матеріалу, вивченого протягом року 225
Додатки  227
Інструкція з охорони праці під час проведення занять у кабінеті інформатики та ІКТ навчання 231
Правила техніки безпеки в кабінеті інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій 233
Літератаура
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Плани-конспекти уроків інформатики 11 клас Академічний рівень", із категорії "Інформатика", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід