Поняття про файл і каталог (папку), їх імена. Перегляд списків імен файлів і папок. Конспект уроку
 

Урок № 12. Поняття про файл і каталог (папку), їх імена. Перегляд списків імен файлів і папок

Мета уроку: ознайомити учнів з поняттям файлу; навчити користуватися деревом каталогів, відрізняти каталоги та підкаталоги, ознайомити учнів з визначенням файлу та розширенням, навчити учнів прописувати повний шлях до файлу.

Очікувані результати: учні повинні знати визначення поняття «файл»; структуру запису імені файлів; види розширення файлів, їх призначення; визначення поняття «шлях до файлу»; алгоритм формування шляху до файлу; визначення поняття «файлова система» і її графічне представлення; учні повинні вміти відрізняти файл від папки та ярлика; визначати тип файлу та його розширення; прописувати шлях до файлу та знаходити файл за заданим шляхом; виконувати основні операції з файлами: копіювання, переміщення, видалення, вирізання, збереження, перейменування.

Обладнання: ПК, підручники, картки з практичними завданнями.

Тип уроку: комбінований.

1. Організаційний етап

1.1. Привітання вчителя й учнів, організація уваги.

1.2. Перевірка наявності робочих зошитів, підручників тощо.

2. Перевірка домашнього завдання

Взаємоперевірка домашнього завдання.

Учитель вибірково перевіряє роботи й оцінює їх.

3. Актуалізація опорних знань

Інтерактивна вправа «Так або ні» (файл U_12.doc).

Після виконання вправи учні здійснюють взаємоперевірку. Кожне запитання — 1 бал. На дошці вчитель записує правильні відповіді.

Відповіді: 1 — так; 2 — ні; 3 — так; 4 — так; 5 — так; 6 — так; 7 — ні; 8 — ні;
9 — так; 10 — ні; 11 — так; 12 — так.

4. Мотивація навчальної діяльності

4.1. Розповідь учителя.

Кожен з нас хоча б один раз у житті бував на вокзалі в камері схову. Як виглядає камера схову?  У ній стоять стелажі з комірками, кожна з яких має свій окремий номер, у якій можна залишити речі на зберігання. Працівник камери схову реєструє в журналі дані пасажира і номер комірки, яку він зайняв. 

Подібно речам у камері схову, у комп’ютері всі дані та програми зберігаються у вигляді файлів. Будь-якому користувачу, який працює на комп’ютері, доводиться мати справу з файлами. Отже файл — це сукупність даних, що зберігаються на комп’ютері.

Сьогодні на уроці ви познайомитеся з поняттями файл, папка, файлова система, ім’я файлу, шлях до файлу; навчитеся складати дерево файлової системи, відстежувати шлях по файловій системі.

4.2. Повідомлення теми та мети уроку.

5. Сприйняття та осмислення нового матеріалу

•     Інтерактивна лекція

План лекції

Поняття «файл», «каталог».
Властивості файла.
Файлова система.
Структура файлової системи.

Файл — це набір однотипної інформації, записаної на диску, яка має визначене ім’я. Файл може містити програму або дані: текст, звук, малюнок чи відеозображення.

Назва файла складається з двох частин: імені та розширення (тип), між якими ставиться крапка.

Ім’я задає користувач (максимально 256 символів, але бажано 8). Для задання імені використовують символи різних алфавітів, великі та малі літери.

У назві файла не використовують такі символи: / \ : * ? “ < > |.

Розширення служить для визначення типу файла (тобто це текст, зображення, відео тощо). Це 3–5 символів, які ПК прописує автоматично.

Властивості файла:

назва;
тип;
дата створення;
обсяг.

(Учитель наводить приклади імен файлів (див. таблицю).)

Таблиця. Приклади імен файлів

Приклади файлів

Тип файла

Позначка

Текст.doc, Робота.txt

Текстові файли

  

Сонце.bmp, Дівчинка.gif

Графічні файли

 

Смішарики.avi, Тачки.mpeg

Відеофайли

 

Пісенька про літо.wav, Пісенька про школу.mp3, Музика.mid

Звукові файли

 

Ігри.exe, Гонки.com

Програмні файли (запускають програми)

 

 

 

 

Усна вправа

На дошці записано правильні і неправильні імена файлів. Учні повинні назвати номери з неправильними записами файлів.

LIN?EXE
ПРИРОДА.ВМР
Вірш.ТХТ
Школа
5 «А» класс.jpg
Простоквашино.avi
mp3

У комп’ютері зберігається величезна кількість файлів. Щоб не було плутанини, всі файли зберігаються за певною системою — в папках, які можуть міститися в інших папках (вкладені папки). Папка (каталог) — спеціальне місце на диску, де зберігається інформація про файли, що містяться в цьому каталозі.

З папками можна виконувати такі дії:

створення;
переміщення;
перейменування;
пересилання;
знищення;
відкриття / закриття;
перегляд властивостей;
копіювання;

9)   вирізання.

Якщо папка міститься в іншій папці, вона називається вкладеною (робочою абоактивною).

Система зберігання файлів нагадує зберігання великої кількості книг у бібліотеці. А як можна побачити, які файли зберігаються в комп’ютері? (Відповідь: треба відкрити папку). Щоб відкрити папку, потрібно двічі клацнути на ній.

(Учитель демонструє вказані дії на комп’ютері.)

Відкриття папки Мої документи, Мій комп’ютер.
Створення папки (Клацнути правою клавішею миші ® Створити ® Папка ® ім’я ® ¿.)
Перейменування папки:

1)   клацнути правою клавішею миші папку → Перейменувати → нове ім’я¿;

2)   Виділити → меню Файл → Перейменувати → нове ім’я¿;

3)   клацнути лівою клавішею миші папку → клацнути лівої клавішею миші назву → нове ім’я¿.

4.   Знищення папок:

1)   клацнути правою клавішею миші папку → Видалити → Так;

2)   Виділити → меню Файл → Видалити → Так;

3)   Виділити папку → Delete → Так;

4)   перегляд властивостей папки;

5)   клацнути правою клавішею миші папку → Властивості;

6)   Виділити → меню Файл → Властивості.

 

Порядок зберігання файлів на диску визначається встановленою файловою системою.Файлова система — це сукупність файлів на диску і взаємозв’язків між ними. Кожен диск має логічне ім’я, позначається латинською літерою з двокрапкою: А:, В: — гнучкі диски, С:, D:, Е: — жорсткі, оптичні диски. Папка (каталог) верхнього рівня для диска є кореневою папкою або каталогом, яка позначається додаванням до імені диска нахиленої вліво косої риси \ (зворотнього слеша), наприклад, С: \.

Файлові системи бувають однорівневими та багаторівневими (ієрархічними). Якщо є диск, на якому записані одні файли, така система розташування файлів називається однорівневою. Однорівнева файлова система — це проста послідовність файлів.

Багаторівнева (ієрархічна) файлова система (див. рисунок) — це система вкладених папок. У кожній папці можуть зберігатися папки нижнього рівня і файли. Наприклад, шафа з висувними ящиками для документів. Щоб знайти файл в ієрархічній файловій структурі, необхідно вказати шлях до файла. Він починається з логічного імені диска, потім записується послідовність імен вкладених одне в одну папок, в останній з яких міститься потрібний файл. Імена диска і папок записуються через роздільник \.

Шлях до файла разом з іменем файла називають повним ім’ям файла. Приклади багаторівневої файлової системи (дерево каталогів):

Багаторівнева структура файлової системи

(Учні разом з учителем записують повні імена файлів за наведеним прикладом:

C:\Реферати\Фізика\Оптичні явища.doc

C:\Реферати\Інформатика\Інтернет.doc

C:\Реферати\Інформатика\Компютерні віруси.doc

C:\Рисунки\Захів.jpg

C:\Рисунки\ Зима.jpg

Учні у записах називають імена диска, папки, файла.)

 

6. Закріплення знань

6.1. Робота в парах за картками.

Учитель пропонує учням зі списку на картках виписати окремо файли і папки.

Приклад картки для роботи в парах

Задача.txt, Музика, Твір.doc, 2013 рік, Windows.jpg, Windows, Мої роботи.doc, Сонце.bmp, Море.gif, Море, Природа.avi, Канікули.wav, Вальс.mp3, Танці, Музика.mid.

Файли

Папки

 

 

 

6.2. Робота в групах (файл Rg_12.doc).

Учні об’єднуються в групи. Учитель дає завдання кожній групі.

7. Застосування набутих знань

Практична вправа (файл Pr_12.doc).

Альтернативні завдання: [5] завдання 5, 7 на с. 84–85; [4] вправа 6 на с. 114.

8. Підбиття підсумків уроку

8.1. Рефлексивний ланцюжок.

Учитель починає вправу зі слів: «Сьогодні на уроці я...». Учні по черзі доповнюють речення (повторювати сказане іншими учнями не можна). Таким чином «утворюється» рефлексивний ланцюжок.

8.2. Оцінювання діяльності учнів та виставлення оцінок.

9. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

Підручник_________________________________________________________________

Робочий зошит_____________________________________________________________

Додаткове завдання. Вигадайте і складіть дерево каталогів книг вашої домашньої бібліотеки.

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Поняття про файл і каталог (папку), їх імена. Перегляд списків імен файлів і папок. Конспект уроку", із категорії "Інформатика", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід