Поняття про конструювання алгоритмів. Практична робота № 1. Побудова інформаційної моделі. Конспект
 

Урок № 4   

Поняття про конструювання алгоритмів.
Практична робота № 1. Побудова інформаційної моделі

Мета уроку:  дати уявлення про конструювання алгоритмів різними методами; ознайомити із технологією структурного підходу до побудови алгоритмів; навчити будувати схеми найпростіших алгоритмів.

Очікувані результати: учні повинні знати поняття інформаційної моделі, об’єкта, предметної області; поняття алгоритму, його властивості та форми подання; поняття про конструювання алгоритмів; порядок складання алгоритмів; поняття методу розв’язування задачі; технологію комп’ютерного моделювання; учні повинні вміти будувати інформаційну модель задачі; аналізувати алгоритм розв’язування задачі; будувати графічні схеми найпростіших алгоритмів; формально виконувати алгоритми.

Обладнання: ПК, підручники, картки з практичним завданням або завдання видання [9], зошити для практичних робіт.

Тип уроку: комбінований.

1. Організаційний момент

1.1. Привітання вчителя й учнів, організація уваги.

1.2. Перевірка наявності робочих зошитів, підручників тощо.

1.3. Повідомлення теми та мети уроку.

1.4. Бесіда щодо правил техніки безпеки та роботи учнів у комп’ютерному класі (файл D9.doc).

2. Мотивація навчальної діяльності

Розповідь учителя.

Вчитель зазначає, що основна особливість базових алгоритмічних структур — це, по-перше, їх повнота, тобто цих структур достатньо для створення найскладнішого алгоритму, а по-друге, це те, що вони мають один вхід й один вихід, що дозволяє за відносної незалежності конструювати окремі блоки алгоритмів, а потім з’єднувати окремо розроблені структури між собою (вихід однієї базової структури сполучається із входом іншої). Весь алгоритм являє собою лінійну послідовність базових структур. Отже, перш ніж почати складати власний алгоритм, слід повторити основні поняття.

3. Актуалізація опорних знань

Опитування.

Запитання для опитування (відповіді — у файлі V_4.doc)

1.   Що таке алгоритм?

2.   Хто може бути виконавцем алгоритму?

3.   Які властивості алгоритмів ви знаєте?

4.   Назвіть відомі вам способи подання алгоритмів.

5.   Назвіть основні блоки, що їх використовують у графічному поданні алгоритму.

6.   Назвіть основні базові структури алгоритмів.

7.   Що мається на увазі під поняттям «процес алгоритмізації»?

8.   Дайте визначення інформаційної моделі.

9.   Назвіть типи інформаційних моделей.

10. Що мається на увазі під поняттям «математична модель» і до якого типу інформаційних моделей вона належить?

Найкращі відповіді учитель відзначає та оцінює.

4. Вивчення нового матеріалу

Міні-лекція вчителя

План лекції

 1. Поняття про структурний підхід.
 2. Метод покрокової деталізації.
 3. Модуль як логічно завершена частина алгоритму.
 4. Висновки.

 

Поняття про структурний підхід

Для розробки алгоритму складних задач використовується принцип структурного проектування алгоритмів.

Структурний підхід до створення алгоритмів — це метод розробки алгоритму, який забезпечує легкість його читання, простоту перевірки правильності виконання алгоритму, зручність його модифікації.

Цей метод ґрунтується на чотирьох основних засадах.

 1. Конструювання алгоритму з використанням трьох базових алгоритмічних структур.
 2. Використання методу покрокової деталізації.

Метод покрокової деталізації (або метод послідовного уточнення, метод «зверху донизу») полягає у послідовному розкладанні задачі на простіші складники.

Процес покрокової деталізації вважається закінченим, коли задачі чергового рівня стають достатньо простими для незалежного розв’язання. Для кожної допоміжної задачі складають свій допоміжний алгоритм. Потім результати проектування простих задач компонують у загальний алгоритм.

 1. Організація алгоритму у вигляді відносно незалежних частин — модулів.

Модуль — це логічно завершена частина алгоритму, яка є відносно незалежною, має певне цільове призначення і розв’язує тільки одну чітко сформульовану задачу.

Модулі можна конструювати й аналізувати окремо та незалежно, використовуючи їх потім в основному алгоритмі або в інших допоміжних алгоритмах.

 1. Аналіз алгоритму, тобто контроль правильності кожної структури алгоритму і взаємозв’язків структур.

Структурний підхід привів до ідеї розподілу роботи серед розробників алгоритмів. Його широко застосовують під час використання процедурних мов програмування.

 

5. Узагальнення та систематизація набутих знань

Робота в парах.

1.   Учні на прикладах із підручників (с. 32 [11]; с. 25 [14]) вивчають метод структурного підходу до створення алгоритмів або розв’язують задачу.

Задача. Дано три числа — a, b, c. Якщо дані числа є сторонами трикутника, обчисліть його площу S. Складіть алгоритм обчислення площі (файл Z_4.doc).

2.   Вчитель оцінює створені алгоритми, виставляє оцінки.

6. Застосування узагальнених знань, умінь та навичок у стандартних та змінених умовах

Практична робота № 1Побудова інформаційної моделі

Мета: сформувати навички побудови інформаційної моделі, використовуючи програмні засоби.

Хід роботи

Задача. Розрахуйте найекономніший для сімейного бюджету кошторис дитячого дня народження, якщо необхідно пригощати 10 гостей. Планується святкування вдома двома видами тістечок, соком та морозивом, які можна придбати в супермаркетах «Велика кишеня» та «Мегамаркет».

 1. Визначте для цієї задачі вхідні дані та очікувані результати (1-й аркуш).
 2. Створіть інформаційну модель та подайте її у таких видах:
  1. структурний — у вигляді таблиці в текстовому процесорі MS Word (2-й аркуш);
  2. графічний — за допомогою вбудованого в текстовий процесор MS Word графічного редактора (3-й аркуш).
 3. Створіть математичну модель вартості пригощання, знайшовши в Інтернеті всі необхідні дані (4-й аркуш).
 4. Виконані завдання збережіть у файлі Модель_прізвище на Робочому столі або у вказаному вчителем місці на диску.

7. Підбиття підсумків уроку

Вчитель оцінює роботу учнів на уроці, виставляє оцінки.

8. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

Підручник __________________________________________________________________

Робочий зошит _______________________________________________________________

Додаткове завдання      

__________________________________________________________________________

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Поняття про конструювання алгоритмів. Практична робота № 1. Побудова інформаційної моделі. Конспект", із категорії "Інформатика", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід