Поняття про програму. Запуск програми на виконання. Вікно ­програми, основні об’єкти вікна. Завершення роботи з програмою. Конспект уроку
 

Урок № 10. Поняття про програму. Запуск програми на виконання. Вікно ­програми, основні об’єкти вікна. Завершення роботи з програмою
 

Мета уроку: ознайомити учнів з поняттям «програма», навчити їх запускати програму на виконання; ознайомити з основними об’єктами вікна; навчити завершувати роботу з програмами.

Очікувані результати: учні повинні знати поняття «програма»; основні об’єкти вікна програми; учні повинні вміти називати приклади програм; запускати програму на виконання; завершувати роботу з програмами.

Обладнання: ПК, підручники, картки із завданням вправи «Знайди зайвий об’єкт вікна».

Тип уроку: комбінований.

1. Організаційний момент

1.1. Привітання вчителя й учнів, організація уваги.

1.2. Перевірка наявності робочих зошитів, підручників тощо.

2. Перевірка домашнього завдання

Учні обмінюються малюнками Робочого столу, знаходять спільне та відмінне. Учитель підбиває підсумки. Ті, хто виконав найкращі роботи, відповідають на запитання підручника. Учитель виставляє оцінки.

3. Актуалізація опорних знань

Усна вправа.

Учитель пропонує учням назвати, що знаходиться на Робочому столі комп’ютера. Відповіді він записує на дошці у вигляді схеми.

(Перевірку домашнього завдання та актуалізацію знань у цьому випадку можна об’єднати.)

4. Мотивація навчальної діяльності

4.1. Вправа «Навчаючи вчусь».

Учитель пропонує учням скласти програму для знаходження периметра поданого трикутника (приклад програми — у файлі P_10.doc).

4.2. Бесіда.

Запитання до бесіди

Чи можна за наведеною програмою обчислити периметр іншого трикутника? (Відповідь: так, програма є правильною для будь-якого трикутника.)
Чи можна за наведеною програмою обчислити периметр прямокутника? (Відповідь:ні, периметр прямокутника обчислюється за іншою формулою.)
Чи існує інший варіант знаходження периметра трикутника? (Відповідь: так, якщо трикутник рівносторонній або рівнобедрений.)

4.3. Розповідь учителя.

Комп'ютер працює за спеціальними вказівками. Для будь-якого комп'ютера потрібна програма, що складена людиною. Отже, програма — це готова інструкція для комп'ютера, у якій вказано, як саме виконувати певний алгоритм.

Алгоритм — це схема, послідовність дій, які нам потрібно виконати для досягнення певного результату.

4.4. Повідомлення теми та мети уроку.

5. Вивчення нового матеріалу

•     Лекція з демонстрацією дій на комп’ютері (або на екрані)

План лекції

Поняття «програма».
Програмне забезпечення: системне, програмне, прикладне.
Інтерфейс користувача: текстовий та графічний.
Основний інтерфейсний елемент ОС Windows — вікно.
Елементи програмного вікна.
Запуск програми на виконання.
Завершення роботи з програмою.

Комп’ютер — універсальний пристрій, призначений для опрацювання інформації. Утім сам по собі комп’ютер не володіє знаннями у жодній області свого використання. Якщо ми говоримо: «Комп’ютер зробив», мається на увазі, що на комп’ютері була виконана програма, яка дозволила зробити певні дії.

Усі програми, від найпростіших до найскладніших, створюють програмісти — люди, які володіють однією зі спеціальних мов програмування. Існує безліч програм. Їх неможливо перелічити, але їх можна розділити по групах залежно від того, що програма робить або для кого вона призначена. Отже, програми можна класифікувати. Розглянемо подану на схемі програмну складову комп’ютера, яку називають програмним забезпеченням.

Системне програмне забезпечення призначене для керування роботою складових комп’ютера та обміном даними між ними; діагностування та усунення неполадок у роботі комп’ютера. Серед системного програмного забезпечення особливе місце займають операційні системи.

Операційна система (ОС) — це комплекс програм, що забезпечують керування роботою пристроїв комп’ютера; зберігання даних в оперативній пам’яті комп’ютера та на зовнішніх носіях; організацію обміну даними між користувачем і комп’ютером. У сучасних комп’ютерах використовуються такі ОС: Windows, Linux, Unix, MacOS, Netware, Palm OS тощо.

Службове програмне забезпечення — це програми, які призначені для діагностування апаратної і програмної складової комп’ютера. Вони називаються утилітами. Це, наприклад, антивірусні програми, програми-архіватори.

Прикладне програмне забезпечення — це програми, що призначені для реалізації конкретних завдань опрацювання даних, які користувач розв’язує в ході своєї діяльності. Їх поділяють на прикладні програми загального і спеціального призначення. Програми загального призначення застосовуються в різних галузях людської діяльності, спеціального призначення — в певній галузі.

Інструментальне програмне забезпечення — клас програм, призначених для розробки і створення системного та прикладного програмного забезпечення (мови, середовища, системи програмування).

Для встановлення ОС на комп’ютер потрібно виконати спеціальну операцію, яка називається інсталяцією операційної системи.

Для освітніх установ стандартними ОС визначені ОС сімейства Windows. Це принципово нове сімейство ОС (порівняно з MS DOS). Сьогодні існує багато версій: Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista.

Організацію спілкування програм із користувачем називають інтерфейсом користувача. Розрізняють два типи такого інтерфейсу — текстовий та графічний.

Основний інтерфейсний елемент ОС Windows — вікно. Вікно — це область прямокутної форми, що займає весь екран або його частину. Програмним називають вікно, що відкривається при запуску програм.

Учитель пропонує розглянути елементи програмного вікна на прикладі вікна програми WordPad (див. рисунок).

Рис.          1 — кнопка Меню вікна; 2 — рядок заголовка вікна; 3 — кнопки керування вікном (звернути, розкрити, закрити); 4 — робоча область вікна; 5 — Лінійка; 6 — Стрічка; 7 — рядок Меню.

Елементи вікна програми WordPad

 

Запустити програму на виконання можна таким способом:

вибрати команду в головному меню ОС;
двічі клацнути ярлик відповідної програми;
відкрити документ (це приведе до запуску програми, у якій можна опрацьовувати документи цього типу);
за допомогою вікна Запуск програми, яке відкривається командою Пуск → Виконати.

Для завершення роботи з програмою достатньо клацнути кнопку Закрити — [ ].

 

6. Узагальнення і систематизація отриманих знань, умінь та навичок

Опитування.

Запитання для опитування (файл O_10.doc).

7. Застосування набутих знань

7.1. Вправа «Знайди зайвий об’єкт вікна» (файл U_10.doc).

Учні працюють у парах за комп’ютерами. Учитель роздає кожній парі картки зі списком об’єктів вікна, серед яких є зайвий. Учні на прикладі програмного вікна WordPad повинні знайти всі ці об’єкти та визначити зайвий. Наприкінці вправи вчитель перевіряє роботу учнів.

7.2. Тренувальна вправа (файл Тu_10.doc).

Альтернативні завдання: [5] вправа блоку «Працюємо за ком­п’ютером» на с. 65; [4] вправа 3 на с. 87, вправа 4 на с. 88.

8. Підбиття підсумків уроку

8.1. Оцінювання роботи учнів. Виставлення оцінок за вправу «Знайди зайвий об’єкт» та тренувальну вправу.

•     Вправа «Рефлексивний екран»

Учні по черзі одним реченням висловлюють враження від уроку, вибираючи початок фрази з рефлексивного екрана.

— На уроці я дізнався...

— На уроці я навчився...

— На уроці було цікаво...

— На уроці в мене вийшло...

— На уроці було важко...

— На уроці я зміг...

— На уроці я виконував завдання...

— На уроці я спробував...

— На уроці я зрозумів, що...

— Тепер я можу...

— На уроці я відчув, що...

— Мене здивувало...

— На уроці я отримав...

 

 

9. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

Підручник_________________________________________________________________

Робочий зошит_____________________________________________________________

Додаткове завдання. Складіть схему об’єктів програмного ­вікна.

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Поняття про програму. Запуск програми на виконання. Вікно ­програми, основні об’єкти вікна. Завершення роботи з програмою. Конспект уроку", із категорії "Інформатика", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід