Програма курсу "Інформатика та обчислювальна техніка”
 

1. Інформатика та інформаційні процеси

1.1. Основи інформатики. Поняття інформації. Одиниці інформації. Класифікація та комп’ютерне представ­лен­­ня інформації. Визначення інформатики, її функції. Предмет та задачі інформатики. Інформаційні техно­логії. Інформаційні системи. Приклади інформаційних систем в юрисп­руденції. Правова основа комп’ютеризації та інформатизації.
 

1.2. Технічна база та програмне забезпечення. Історія розвитку комп’ю­терної техніки та покоління ЕОМ. Основні блоки ПК, їх характеристики. Функціональна схема ПК. Склад системного блоку. Зовнішні пристрої (пристрої введення та виведення). Програмне забезпечення ПК. Основні класи програмного забезпечення, їх призна­чення. Приклади програм.

 

2. Операційні системи

Основні поняття про операційну систему. Операційна система Windows XP. Робочий стіл та його елементи. Панель завдань. Головне меню. Вікна Windows, їх структура. Робота з довідковою інформацією. Файли та папки, основні прийоми роботи. Контекстне меню. Властивості об’єктів. Прог­рами Проводник, Мой компьютер, Корзина. Стандартні програми  Win­dows. Установка і запуск додатків у Windows. Налаштовування об’єктів.

 

3. Інформаційні технології.

3.1. Архіватори та антивірусні програми. Архівація даних. Програма WinRar. Комп’ютерні віруси. Антивірусна програма DrWeb.
 

3.2. Текстовий процесор MS Word. Інтерфейс програми Word 2003. Введення і редагування тексту. Форматування тексту (форматування символів, абзаців, списків). Пошук і заміна фрагментів тексту. Робота з таблицями. Інтеграція різноманітних об’єктів у документи Word. Графіка у Word. Оформлення документів. Друк документів.
 

3.3. Системи обробки даних. Табличний процесор MS Excel. Основні відомості. Побудова таблиць. Опрацювання даних в таблицях. Форма­тування таблицї. Формули та  функ­ції Ділова графіка. Загальні відо­мості про бази даних та системи керування базами даних.
 

3.4. Професійні прикладні програми. Інформаційно-пошукові правові системи. Довідкова система "Нормативні акти України”.
 

3.5. Створення презентацій. Програма Power Point. Поняття презентації. Структура вікна програми. Створення презентацій. Уведення та форма­тування тексту. Анімація на слайдах. Демонстрація слайдів.

 

4. Основи  комп’ютерних мереж. 

Загальні поняття. Мережні топології. Апаратне та програмне забезпечення комп’ютерних мереж. Робота в локальній мережі. Глобальна мережа Інтернет. Сервіси Інтернет. СлужбаWWW. Броузер Internet Explorer. Пошук інформації в Інтернет. Електронна пошта.

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Програма курсу "Інформатика та обчислювальна техніка”", із категорії "Інформатика", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід