Середовище растрового графічного редактора. Конспект уроку
 

Середовище растрового графічного редактора

Мета уроку: надати уявлення про графічний редактор Paint, його призначення та можливості; познайомити з інструментами графічного редактора Paint.

Очікувані результати: учні повинні знати призначення графічного редактора; складові сере­довища растрового графічного редактора (робоче поле, інструменти роботи з графічними об’єктами, інструменти роботи із зображеннями); призначення й спосіб використання основних інструментів для створення графічних об’єктів в середовищі графічного редактора; учні повинні вміти створювати, відкривати і зберігати документи в середовищі графічного редактора Paint.

Обладнання: ПК, підручник, картки із завданням практикуму.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, формування вмінь і навичок.
 

1. Організаційний етап

1.1. Привітання вчителя й учнів, організація уваги.

1.2. Перевірка наявності робочих зошитів, підручників тощо.

2. Перевірка домашнього завдання

Перевірка практичних завдань. Учні відповідають на запитання підручника.

3. Актуалізація опорних знань

Опитування.

Учні повинні дати розгорнуту відповідь на запитання. На ­підготовку до відповіді відводиться 5 хвилин. Оцінюється відповідь на два запитання (файл D2.doc).

Запитання для опитування (файл O_16. doc).

Що таке комп’ютерна графіка? (Відповідь: Комп’ютерна графіка — це наука, яка вивчає методи і засоби створення та опрацювання зображень за допомогою програм та спеціальних пристроїв.)
У яких галузях діяльності застосовують комп’ютерну графіку? (Відповідь: усі види поліграфічних процесів; рекламна індустрія; телебачення; моделювання нових видів одягу; проектно-конструкторські розробки тощо.)
На які групи умовно поділяються графічні редактори за сферою використання? (Відповідь: редактори інженерної та конструкторської графіки та редактори ілюстративної графіки.)
На які види розділяються графічні редактори за методами збереження та опрацювання зображення? (Відповідь: на растрові та векторні.)
Чим растрова графіка відрізняється від векторної? (Відповідь: растрові зображення, на відміну від векторних, мають високу якість, але вимагають великих обсягів пам’яті; крім того, у растровій графіці також виникають труднощі з перетвореннями зображення та редагуванням його елементів.)
Наведіть приклади графічних редакторів. (Відповідь: Auto­CAD, ArchiCAD, 3D Studio VIZ, MS Visio, Adobe Photoshop та CorelDRAW, 3D-Studio, Macromedia Flash, Corel PHOTO-PAINT, редактор Paint.)
Назвіть можливості графічних редакторів. (Відповідь: створення кольорового або чорно-білого малюнка за допомогою миші та стандартних фігур; друкування малюнка на папері; змінення розмірів малюнка, нахилення, обертання окремих фрагментів; оформлення текстових фрагментів; копіювання, переміщення та вилучення окремих фрагментів малюнка; використання готових малюнків та їх фрагментів.)

4. Мотивація навчальної діяльності

4.1. Вправа «Мої мрії».

Учитель пропонує учням протягом 5–7 хвилин написати на окремих аркушах (або намалювати) відповідь на запитання «Що б я зробив, якби вмів обробляти графічні зображення за допомогою будь-якого графічного редактора».

Учні здають аркуші вчителю. Він зберігає їх, щоб пригадати мрії учнів на останньому уроці з теми.

4.2. Повідомлення теми та мети уроку.

•     Лекція вчителя з демонстрацією дій на комп’ютері (на екрані)

План лекції

Графічний редактор Paint та його призначення.
Завантаження графічного редактора Paint.
Вікно програми Paint.
Збереження файлів програми.
Можливості графічного редактора Paint.

Графічний редактор Paint — є складовою комплекта ОС Windows. Редактор призначено для створення та редагування растрових графічних зображень, також він дозволяє створювати чорно-білі й кольорові малюнки. Створені малюнки можна виводити на друк, використовувати замість фону Робочого стола, вставляти в інші документи. Paint можна використовувати навіть для перегляду та редагування знятих за допомогою сканера фотографій.

Графічний редактор Paint використовується для роботи з «точковими» малюнками форматів JPG, GIF або BMP, також він дозволяє зберігати малюнків цих форматах.

Для завантаження програми Paint потрібно у меню Пуск вибрати Усі програми → Стандартні → Paint або скористатися відповідним ярликом на Робочому столі.

Програма Paint є одновіконним редактором, тому вікно документа збігається з вікном програми.

Малюнки, які створені у Paint, можна вставляти в документи всіх стандартних додатків ОС Windows.

Більшість інструментів, що використовуються в Paint, знаходяться на стрічці поруч із верхньою частиною вікна Paint (рис. 1). Усі інструменти зруповано в окремих вкладках. Їх можна використовувати для малювання від руки та додавання різних фігур до готових зображень.

 

 

Деякі інструменти та фігури (наприклад, Олівець, Пензель, Лінія та Крива) дають можливість накреслити різні прямі, криві та хвилясті лінії. Результат залежить від руху миші під час малювання. Наприклад, за допомогою інструмента Лінія можна накреслити пряму лінію, за допомогою інструмента Овал — овал і коло.

Для збереження файлів у графічному редакторі Paint існує декілька способів:

кнопка   → Зберегти як, у полі Ім’я файлу ввести ім’я, натиснути кнопкуЗберегти;
кнопка   → Зберегти, при першому збереженні у полі Ім’я файлу ввести ім’я, натиснути кнопку Зберегти;
натиснути кнопку   Закрити, в діалоговому вікні натиснути кнопку Зберегти, при першому збереженні у полі Ім’я файлу ввести ім’я, натиснути кнопкуЗберегти;
натиснути кнопку   на панелі швидкого доступу;
за замовчуванням файл графічного редактора Paint зберігається за ім’ямБезіменний з розширенням bmp.

Можливості графічного редактора Paint:

1)   малювання покажчиком миші довільних зображень;

2)   введення текстових написів заданим шрифтом;

3)   операції з фрагментами малюнка;

4)   додаткові операції (стирання окремої ділянки, зміна кольорів, друк малюнка тощо).

 

6. Застосування набутих знань

Практикум (файл Pr_16.doc).

Альтернативне завдання: [5] вправа 1 блоку «Працюємо за ком­п’ютером» на с. 93; [4] завдання блоку «Діємо» на с. 127

7. Контроль і корекція знань

Інтерактивна вправа «Виправ помилку» (файл U_16.doc).

8. Підбиття підсумків уроку

Учитель оцінює роботу учнів під час виконання практикуму, усні відповіді та виставляє оцінки.

9. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

Підручник_________________________________________________________________

Робочий зошит_____________________________________________________________

Додаткове завдання _________________________________________________________

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Середовище растрового графічного редактора. Конспект уроку", із категорії "Інформатика", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід