Узагальнення за темами: США та Канада в 1945 р. — на початку ХХІ ст., «Країни Західної Європи (1945 р. — початок ХХІ ст.). Конспект уроку
 

Узагальнення за темами: США та Канада в 1945 р. — на початку ХХІ ст., «Країни Західної Європи (1945 р. — початок ХХІ ст.)
 

  Мета:   перевірити та систематизувати знання учнів з  указаних тем, провести уза -гальнююче оцінювання рівня знань, умінь та навичок учнів.
  Очікувані  учні повинні аналізувати внутрішню та зовнішню політику країн з ахідної Європи,
  результати:    СШа та к анади у  другій половині ХХ  — на початку ХХІ  ст., інтеграційні процеси
у  Європі та участі в  них україни.
 Обладнання:   пк ,  ппз « в сесвітня історія.  новітня історія. 1939—2003», роздавальний мате-ріал, ілюстративний матеріал.
  Тип уроку:   контролю і  корекції знань.
ХІД Урок У
  I.   Організаційний мО мент
  II.   у загальнення та  С и С тематизація знань, умінь
і  навич О к
Варіант  І
  ; Самостійна письмова робота
1.   Дайте  визначення  понять:  глобалізація,  політична  глоба-лістика,  інтеграція,  доктрина  Джонсона,  Монікагейт,  ди-рижизм,  голлізм,  «економічне  диво». (4  бали)
2.   Назвіть  імена  політичних  діячів,  зображених  на  ілюстраці -ях.  Стисло  схарактеризуйте  політичні  погляди,  дії  кожного
з  них. (4  бали)
(Учитель  демонструє  портрети  чотирьох  західноєвропей-ських  політиків.)
3.   Назвіть  країни,  які  брали  участь  у  формуванні  Бізонії.
Схарактеризуйте  їхні  політичні  інтереси  в  справі  встанов-лення  контролю  над  Німеччиною.  (6   балів)
4.   Заповніть  таблицю  «Інтеграційні  процеси  в  Європі  напри-кінці  ХХ   —  на  початку  ХХІ  ст.  —  досягнення  та  про-блеми»,  використовуючи  підготовлений  вдома  матеріал.
(6  балів)
Хроноло -гічні події
формування
інтеграційних
процесів
Головна причи-на інтеграції
Основа
інтеграції
Органи полі-тичної інтегра-ції Європи
Маастрихтська
угода
Участь України
в  інтеграції
Європи
Критерії  оцінювання  самостійної  роботи:
30—25  балів  —  12
24—20  балів  —  11
19—18  балів  —  10
17—15  балів  —  9
14—13  балів  —  8
12—11  балів  —  7
10—9   балів  —  6
8—7  балів  —  5
6—4  бали  —  4
3—1  бал   —  1—3
Варіант  2
Тестування  учнів  відбувається  за  допомогою  ППЗ  «Всес-вітня  історія.  Новітня  історія.  1939—2003»  (теми  1—3).
Варіант  3
Роботу можна провести з  використанням посібника «Всесвіт -ня  історія.  11   клас.  Академічний  рівень.  Рівень  стандарту:  Комп -лексний  зошит  для  контролю  знань»  (автор  О.  Є.  Святокум).
  III.  дОмашнє завдання
Підготувати  захист  електронної  презентації  «Хрущов-ська  відлига»  за  планом:
1)   ХХ  з’їзд  КПРС,  його  значення  та  політичні  наслідки
2)   Соціально-економічне  реформування  в  СРСР:  чи  можливо
і  потрібно  було  робити  інакше?
3)   Сутність  політичного  явища  «хрущовська  відлига»,  волюн -таризм  М.  Хрущова.
4)   Міжнародні  відносини  СРСР  у  1956—1964   рр.
5)   Наука  в  СРСР:  досягнення  і   проблеми.
6)   Роль  політичного  діяча  М.  Хрущова  в  розвитку  країни.

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Узагальнення за темами: США та Канада в 1945 р. — на початку ХХІ ст., «Країни Західної Європи (1945 р. — початок ХХІ ст.). Конспект уроку", із категорії "Історія", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід