Усі уроки художньої культури 11 клас. Рівень стандарту
 
 
Назва: Розробки уроків художньої культури 11 клас. Рівень стандарту
Автор: Кондратюк Н. В.
Видавництво: Основа
Рік видання: 2011
Кількість сторінок: 224
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 0.9 Mb
Мова: українська
 
Посібник містить календарне планування, докладні плани-конспекти 17 уроків курсу «Зарубіжна художня культура. 11 клас», які складено згідно з новою програмою Міністерства оствіти і науки України 2010.
Різноманітні прийоми й методи навчання, у тому числі інтерактивні; значний обсяг додаткого матеріалу — усе це вчитель може використовувати повністю або частково, залежно від рівня навчальних досягнень учнів класу.
Для вчителів художньої культури.
 
Змicт українською мовою
Переднє слово 5
Календарне планування 7
Розділ І. Візуальні мистецтва 11
Тема 1. Архітектура світу 11
Урок № 1. Перлини готики. Взірці архітектури бароко. Модерн в архітектурі. Культова арабо-мусульманська архітектура. Храми Індії. Храми Далекого Сходу 11
Тема 2. Скульптура — гімн людині 36
Урок № 2. Античні скульптори (Мирон, Фідій, Пракситель та ін.). Мікеланджело — утілене відчуття форми («Оплакування Христа», «Давид», «Мойсей», гробниця Медичі та ін.)  36
Тема 3. Образотворче мистецтво Італії: Епоха «титанів» 48
Урок № 3. Леонардо да Вінчі. Живопис як одна з форм утілення всеосяжної геніальної натури митця («Джоконда», «Тайна вечеря»). Рафаель. Зображення чистоти та чарівності жіночого образу, його духовного зв’язку з природою («Сікстинська Мадонна», «Прекрасна садівниця»), благородного і духовного спілкування людей (фреска «Афінська школа») 48
Тема 4. Видатні живописці Іспанії 61
Урок № 4. Ель Ґреко — поєднання візантійських та готичних традицій у творчості. Дієґо Веласкес: вершина іспанського живопису ХVІІ ст. Франсіско Гойя — найвизначніший, неперевершений живописець і графік ХІХ ст. Сальвадор Далі — яскравий виразник модерністських течій у культурі ХХ ст. 61
Тема 5. Фламандський і голландський живопис 80
Урок № 5. Творчість П. П. Рубенса. Рембрандт — «великий голландець». Жанри (побутовий, портретний, біблійний)  80
Тема 6. Російський живопис 90
Урок № 6. Історичний живопис (І. Рєпін, В. Суриков, В. Васнецов). Пейзажний живопис (І. Левітан). Портрети В. Сєрова. Геній М. Врубеля  90
Тема 7. Образотворче мистецтво Далекого Сходу 107
Урок № 7. Естетичний феномен китайського живопису. Жанри: портрет, пейзаж, каліграфічне письмо. Символічне навантаження кольору 107
Тема 8. Декоративно-прикладне мистецтво Близького Сходу 115
Урок № 8. Багдадська книжкова мініатюра. Турецьке гончарне мистецтво. Дамаські тканини. Іранське килимарство 115
Тема 9. Паркова культура 123
Урок № 9. Версаль — зразок європейського парку. Природні парки Великої Британії. Духовне начало японського ландшафтного саду. Філософія ікебани та чайної церемонії 123
Розділ ІІ. Музичне мистецтво 135
Тема 1. Європейська музична культура 135
Урок № 10. Відень — центр європейської музичної культури (В. А. Моцарт та ін.). Видатні композитори-романтики (Ф. Шопен, Ф. Ліст та ін.). Французькі шансоньє 135
Тема 2. Музична культура Індії і Далекого Сходу 153
Урок № 11. Індійський танець. Значення поз, жестів, позицій рук (мудра). Китайська опера 153
Тема 3. Музичні ритми Америки 162
Урок № 12. Види і напрями сучасної популярної музики: блюз, джаз, рок- і поп-музика. Видатні музиканти і співаки 162
Розділ ІІІ. Театральне мистецтво 173
Тема 1. Японський театр 173
Урок № 13. Театр Но: єдність драми, танцю та речитативу. Театр кабукі 173
Тема 2. Російський балет 179
Урок № 14. Російський балет. Видатні композитори (П. Чайковський, І. Стравінський та ін.) і виконавці (А. Павлова, В. Ніжинський, Г. Уланова, М. Плісецька та ін.) 179
Розділ ІV. Кіномистецтво 193
Тема 1. Світове кіномистецтво 193
Урок № 15. Франція — батьківщина мистецтва кіно (видатні режисери, актори). Кіно США. Основні жанри американського кіно (пригодницький, мюзикл, бойовик, фантастика, фільми жахів, фільми катастроф та ін.) 193
Розділ V. Простір культури і зустрічі в ньому 207
Тема 1. Мистецтво — посередник між культурами (узагальнення курсу) 207
Урок № 16. Смисл будь-якої культури — її «провідність» щодо інших культур. Зразки взаємопроникнення культур різних національних картин світу. Україна в сучасному мистецькому світовому просторі 207
Урок № 17. Узагальнення знань 216
Література  222
 
Содержание на русском языке
Предисловие 5
Календарное планирование 7
Раздел I. Визуальные искусства 11
Тема 1. Архитектура мира 11
Урок № 1. Жемчужины готики. Образцы архитектуры барокко. Модерн в архитектуре. Культовая арабо-мусульманская архитектура. Храмы Индии. Храмы Дальнего Востока 11
Тема 2. Скульптура - гимн человеку 36
Урок № 2. Античные скульпторы (Мирон, Фидий, Пракситель и др.).. Микеланджело - воплощенное чувство формы («Оплакивание Христа», «Давид», «Моисей», гробница Медичи и др..) 36
Тема 3. Изобразительное искусство Италии: Эпоха «титанов» 48
Урок № 3. Леонардо да Винчи. Живопись как одна из форм воплощения всеобъемлющей гениальной натуры художника («Джоконда», «Тайная вечеря»). Рафаэль. Изображение чистоты и очарования женского образа, его духовной связи с природой («Сикстинская Мадонна», «Прекрасная садовница»), благородного и духовного общения людей (фреска «Афинская школа») 48
Тема 4. Выдающиеся живописцы Испании 61
Урок № 4. Эль Греко - сочетание византийских и готических традиций в творчестве. Диего Веласкес: вершина испанской живописи XVII века. Франсиско Гойя - самый выдающийся, непревзойденный живописец и график XIX в. Сальвадор Дали - яркий выразитель модернистских течений в культуре ХХ в. 61
Тема 5. Фламандский и голландский живопись 80
Урок № 5. Творчество П. П. Рубенса. Рембрандт - «великий голландец». Жанры (бытовой, портретный, библейский) 80
Тема 6. Русская живопись 90
Урок № 6. Историческая живопись (И. Репин, В. Суриков, В. Васнецов). Пейзажная живопись (И. Левитан). Портреты В. Серова. Гений М. Врубеля 90
Тема 7. Изобразительное искусство Дальнего Востока 107
Урок № 7. Эстетический феномен китайской живописи. Жанры: портрет, пейзаж, каллиграфическое письмо. Символическую нагрузку цвета 107
Тема 8. Декоративно-прикладное искусство Ближнего Востока 115
Урок № 8. Багдадская книжная миниатюра. Турецкое гончарное искусство. Дамасские ткани. Иранское ковроткачество 115
Тема 9. Парковая культура 123
Урок № 9. Версаль - образец европейского парка. Природные парки Великобритании. Духовное начало японского ландшафтного сада. Философия икебаны и чайной церемонии 123
Раздел II. Музыкальное искусство 135
Тема 1. Европейская музыкальная культура 135
Урок № 10. Вена - центр европейской музыкальной культуры (В. А. Моцарт и др.).. Выдающиеся композиторы-романтики (Ф. Шопен, Ф. Лист и др.).. Французские шансонье 135
Тема 2. Музыкальная культура Индии и Дальнего Востока 153
Урок № 11. Индийский танец. Значение поз, жестов, позиций рук (мудра). Китайская опера 153
Тема 3. Музыкальные ритмы Америки 162
Урок № 12. Виды и направления современной популярной музыки: блюз, джаз, рок-и поп-музыка. Выдающиеся музыканты и певцы 162
Раздел III. Театральное искусство 173
Тема 1. Японский театр 173
Урок № 13. Театр Но: единство драмы, танца и речитатива. Театр кабуки 173
Тема 2. Русский балет 179
Урок № 14. Русский балет. Выдающиеся композиторы (П. Чайковский, И. Стравинский и др.). И исполнители (А. Павлова, В. Нижинский, Г. Уланова, М. Плисецкая и др..) 179
Раздел IV. Киноискусство 193
Тема 1. Киноискусство 193
Урок № 15. Франция - родина искусства кино (выдающиеся режиссеры, актеры). Кино США. Основные жанры американского кино (приключенческий, мюзикл, боевик, фантастика, фильмы ужасов, фильмы катастроф и проч.) 193
Раздел V. Пространство культуры и встречи в нем 207
Тема 1. Искусство - посредник между культурами (обобщение курса) 207
Урок № 16. Смысл любой культуры - ее «проводимость» относительно других культур. Образцы взаимопроникновение культур различных национальных картин мира. Украина в современном художественном мировом пространстве 207
Урок № 17. Обобщение знаний 216
Литература 222
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Усі уроки художньої культури 11 клас. Рівень стандарту", із категорії "Художня культура", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід