Конспекти уроків алгебри 10 клас (Майстер-клас)
 
Назва: Розробки уроків з алгебри 10 клас(Майстер-клас)
Автор: Т.Л. Корнієнко
Видавництво: Ранок
Рік видання: 2010
Кількість сторінок: 336
Формат файлу: .PDF 
Розмір файлу: 35 mb
Мова: українська
 
Зміст
Передмова 3
Календарно-тематичний план. 
Тема 1. Функції, рівняння і нерівності
Урок № 1 Множини. Операції над множинами. Числові множини. 
Урок № 2 Множина дійсних чисел. 
Урок № 3 Числові функції. Область визначення й область (множина) значень функції 
Урок № 4 Способи задання функції. Графік функції. 
Урок № 5 Перетворення графіків функцій 
Урок № 6 Монотонність функції. Нулі функції. Парні й непарні функції. 
Урок № 7 Обернені функції 
Урок № 8 Функції, їхні властивості і графіки 
Урок № 9 Контрольна робота № 1 «Функції, їхні властивості і графіки» 
Урок № 10 Рівносильні перетворення рівнянь. Рівняння-наслідки 
Урок № 11 Рівносильні перетворення нерівностей. Метод інтервалів 
Урок № 12 Застосування властивостей функції до розв’язування рівнянь. 
Тема 2. Степенева функція
Урок № 13 Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня та його властивості 
Урок № 14 Корінь n-го степеня. Арифметичний квадратний корінь. 
Урок № 15 Перетворення радикалів. 
Урок № 16 Ірраціональні рівняння 
Урок № 17 Розв’язування ірраціональних рівнянь 
Урок № 18 Розв’язування систем ірраціональних рівнянь 
Урок № 19 Розв’язування ірраціональних рівнянь і систем ірраціональних рівнянь 
Урок № 20 Степінь з раціональним показником 
Урок № 21 Степінь з раціональним показником 
Урок № 22 Степінь з раціональним показником та його властивості 
Урок № 23 Степенева функція. Властивості степеневої функції, графік степеневої функції 
Урок № 24 Корінь n-го степеня. Степінь з раціональним показником. Степенева функція 
Урок № 25 Корінь n-го степеня. Степінь з раціональним показником. Степенева функція. 
Урок № 26 Контрольна робота № 2 «Корінь n-го степеня. Степінь з раціональним показ-ником. Степенева функція» 
Тема 3. Тригонометричні функції
Урок № 27 Синус, косинус, тангенс, котангенс кута 
Урок № 28 Радіанне вимірювання кутів 
Урок № 29 Тригонометричні функції числового аргумента й деякі їхні властивості 
Урок № 30 Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргумен-та 
Урок № 31 Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргумен-та 
Урок № 32 Формули зведення 
Урок № 33 Формули додавання. 
Урок № 34 Формули додавання. 
Урок № 35 Формули подвійного кута 
Урок № 36 Формули подвійного кута
318 Урок № 37 Формули суми й різниці однойменних тригонометричних функцій. Пере-творення добутку тригонометричних функцій на суму
Урок № 38 Тригонометричні функції числового аргумента. Основні співвідношення між
тригонометричними функціями одного аргумента. Формули зведення, формули додавання та їхні наслідки 
Урок № 39 Контрольна робота № 3 «Тригонометричні функції числового аргумента. Тригонометричні тотожності». 
Урок № 40 Періодичність тригонометричних функцій. Графіки функцій y = sinx , y = cosx,
y = tgx, y = ctgx 
Урок № 41 Властивості тригонометричних функцій 
Урок № 42 Властивості й графіки тригонометричних функцій 
Урок № 43 Побудова графіків тригонометричних функцій. Властивості тригонометричних функцій 
Урок № 44 Тригонометричні функції, їхні властивості та графіки 
Урок № 45 Тригонометричні функції. 
Урок № 46 Контрольна робота № 4 «Тригонометричні функції та їхні властивості» 
Тема 4. Тригонометричні рівняння і нерівності
Урок № 47 Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс 
Урок № 48 Обернені тригонометричні функції. 
Урок № 49 Найпростіші тригонометричні рівняння 
Урок № 50 Найпростіші тригонометричні рівняння 
Урок № 51 Розв’язування тригонометричних рівнянь способом розкладання на множники 
Урок № 52 Розв’язування тригонометричних рівнянь за допомогою тригонометричних формул і способом розкладання на множники 
Урок № 53 Розв’язування тригонометричних рівнянь, що зводяться до квадратних 
Урок № 54 Розв’язування однорідних рівнянь. 
Урок № 55 Розв’язування тригонометричних рівнянь виду asinx + bcosx = c 
Урок № 56 Розв’язування тригонометричних дробово-раціональних рівнянь і систем три-гонометричних рівнянь 239
Урок № 57 Розв’язування тригонометричних рівнянь 
Урок № 58 Розв’язування тригонометричних нерівностей 
Урок № 59 Розв’язування тригонометричних нерівностей 
Урок № 60 Найпростіші тригонометричні рівняння і нерівності 
Урок № 61 Найпростіші тригонометричні рівняння і нерівності 
Урок № 62 Контрольна робота № 5 «Найпростіші тригонометричні рівняння і нерівності» 
Систематизація й узагальнення, резервний час
Урок № 63 Метод інтервалів 
Урок № 64 Рівняння, що містять знак модуля 
Урок № 65 Розв’язування нерівностей з модулями. 
Урок № 66 Розв’язування рівнянь з параметрами 
Урок № 67 Розв’язування ірраціональних рівнянь методом заміни. 
Урок № 68 Розв’язування ірраціональних рівнянь з використанням властивостей відомих функцій і оцінки значення лівої та правої частин рівняння 
Урок № 69 Розв’язування ірраціональних нерівностей 
Урок № 70 Універсальний метод розв’язування ірраціональних нерівностей (метод інтервалів) 
Література
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Конспекти уроків алгебри 10 клас (Майстер-клас)", із категорії "Математика", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід