Ч. Діккенс. Життєвий і творчий шлях письменника. Творчість Діккенса як одна з вершин англійської літератури. Конспект уроку
 

УРОК  16

Тема. Ч. Діккенс. Життєвий і творчий шлях письменника. Творчість Діккенса як одна з вершин англійської літератури; реалістичні та романтичні тенденції у його прозі. Місце роману «Пригоди Олівера Твіста» у творчій спадщині письменника

Мета: ознайомити з життям і творчістю письменника, зацікавити ними; з'ясувати місце роману у творчій спадщині митця; удосконалювати навички сприйняття інформації на слух, виокремлення головного, висловлювання своїх думок; виховувати оптимістичне світобачен­ня, прагнення до гуманізму та гармонійного життя. Обладнання: портрет письменника, ілюстративні матеріали до біографії, виставка

його творів. Тип уроку: вивчення нового навчального матеріалу.

ХІД УРОКУ

ІОрганізаційний момент

IIАналіз контрольної роботи

III. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. «Просійте світову прозу — залишиться Діккенс...» — ось як ви­соко оцінював творчість англійського письменника Лев Толстой. Захоплено ви­словлювалися про нього й інші видатні особистості. Чим приваблює Чарлз Дік­кенс як людина та як письменник — поговоримо сьогодні на уроці.

IVОголошення теми та мети уроку

VСприйняття та засвоєння нового навчального матеріалу

Міні-лекція вчителя з елементами бесіди

Чарлз Діккенс народився 7 лютого 1812 року у місті Лендпорті в родині дріб­ного англійського чиновника. Його батько був людиною доброю, чесною, але без­порадною в складних життєвих ситуаціях й дещо безвідповідальною. Мав шістьох дітей, але не зміг їх забезпечити матеріально, ще й потрапив до боргової в'язниці. Тому навчання 10-річного Чарлза, який захоплювався читанням, виявляв літера­турні здібності, було перервано. Йому довелося йти працювати на фабрику вакси. Це була не тільки важка робота, але й удар по самолюбству чутливого хлопця. Од­нак майбутній письменник отримав і хороший урок — ближче познайомився із Лондоном бідняків, пізнав ціну людських страждань. І що дивно — Діккенс не став похмурим та пригніченим. За влучним висловом Гілберта Честертона, «фабричні колеса... виготовляли ваксу й між іншим виготовили найбільшого оптиміста століт­тя... Якщо він став надто щасливим, то саме тут він відкрив щастя... Якщо він бачив світ у рожевому світлі, цей погляд народився на фабриці, де варили чорну ваксу».

» Прокоментуйте цей парадокс.

Гроші, які батько Діккенса отримав у спадок, допомогли родині розрахува­тися з боргами, а Чарлзу — повернутися до навчання. Хлопець читав книжки, грався з друзями, писав віршовані п'єси та прозу, брав участь в аматорських ви­ставах. Для п'ятнадцятирічного Діккенса школа закінчилася остаточно. Сім'я потребувала його допомоги, і він пішов працювати клерком — служив у судовій конторі, потім у колегії адвокатів. Там він ще глибше пізнав життя «знизу». Незадоволений своєю посадою, Чарлз вивчив стенографію і став парламент­ським репортером. Як журналіст побував у багатьох містах Англії. У 1836 році вийшов його перший художній твір «Обід на Поплар-Уок».

Особливості світогляду та естетика Діккенса багато в чому пояснюють­ся обставинами його духовного зростання. Передусім, це та органічна єдність з англійським народом, що не спостерігається в інших митців. Але віра в народ не означає, що письменник ідеалізує його або підіграє смакам юрби. Митець просто вмів перетворювати радощі й біль простих людей на першокласне мисте­цтво, що промовляло до кожного серця.

Інші риси діккенсівського світогляду — християнське милосердя, культ затишку, уміння тішитися малим, оптимізм, стійкість, навіть жахи й уперед­ження — також формувалися у народному дусі. Чарлз Діккенс вірив у щастя, у можливість зберегти моральну чистоту та досягти матеріального процвітання й високого авторитету в суспільстві. Навряд чи з цим погодився б Стендаль, ав­тор роману «Червоне і чорне», який усе життя прагнув щастя й закінчив сум­ним висновком, що «ніде немає опери». * Якими, на вашу думку, є складники щастя людини за Діккенсом?

Уже перший роман двадцятип'ятирічного Чарлза Діккенса «Посмертні за­писки Піквікського клубу» приніс йому велику популярність. Наступними, не менш успішними, були «Пригоди Олівера Твіста» (1837-1839), «Життя і при­годи Нікол аса Ніклбі», «Крамниця старожитностей», «БарнебіРадж», «Життя і пригоди Мартіна Чезлвіта», цикл «Різдвяні повісті». Роман «Домбіісин» ува­жають підсумковим для першого етапу його творчості.

Перша ж публікація забезпечила молодого письменника матеріально, він залишив працю репортера й поринув у літературну творчість. Одружився й осе­лився поблизу лондонського Сіті. Тридцятирічний Діккенс подорожує до Аме­рики, щоб побачити свою мрію про свободу та справедливий суспільний лад, але сильно розчаровується, побачивши, що гонитва за грішми і в Америці залиша­ється однією з глобальних пристрастей сучасної цивілізації.

Твори другого періоду творчості Діккенса (наприклад, роман «Девід Коп-перфільд», а також «Холодний дім», «Маленька Дорріт» та «Важкі часи») ви­різняються соціальною масштабністю, психологічною глибиною, більшою, по­рівняно з творами першого періоду, вірогідністю й чіткістю композиції; разом із тим стають сумнішими й похмурішими. Письменник бачив, що його різдвяні ідеали — культ щирого серця, доброти й порядності — лише ілюзії. Розчару­ванню сприяли й сімейні обставини — розлучення, нещасливе кохання.

В останні роки життя Чарлз Діккенс повертається до тем ранньої творчо­сті й зосереджується на дослідженні моральних проблем існування людини, де­монструючи неперевершену майстерність психологічного аналізу.

Один із найвідоміших творів Діккенса — роман «Пригоди Олівера Твіста», який відкриває низку його «романів виховання» (тобто таких, що розповідають про становлення характеру персонажа від дитячих років до початку самостійного життя). Г. К. Честертон зазначав про два великі таланти письменника — уміння писати смішно і зображувати жахливе. Останнє — про «Пригоди Олівера Твіста». Цей твір спричинив гостру критику з боку священиків і видавців, які звинувачу­вали письменника в написанні аморальної книги, їх дратувало надто відверте зо­браження недоліків англійського суспільного життя, зокрема системи робітних домів, кримінального світу й найбідніших районів Лондона. Ніхто до Діккенса не наважувався так глибоко розглядати ці прикрі явища англійської дійсності. У пе­редмові до роману письменник, захищаючи свій творчий задум, проголосив, що мав на меті бути правдивим і показати злочинність і життя столиці Великої Британії такими, якими він їх знав із власного досвіду, без романтичних прикрас і пафосу.

» Про що свідчить, на вашу думку, такий задум?

VIЗакріплення набутих знаньумінь та навичок

Створення психологічного портрета письменника

Учитель. Змалюйте «психологічний портрет» письменника за прослуха­ною розповіддю.

VIIДомашнє завдання

Вивчити основні відомості біографії письменника, прочитати роман «При­годи Олівера Твіста».

VIII. Підбиття підсумків уроку

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Ч. Діккенс. Життєвий і творчий шлях письменника. Творчість Діккенса як одна з вершин англійської літератури. Конспект уроку", із категорії "Світова література", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід