ДЖЕЙМС ОЛДРІДЖ «ОСТАННІЙ ДЮЙМ». ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМИН БАТЬКІВ І ДІТЕЙ НА СТОРІНКАХ ОПОВІДАННЯ. Конспект уроку
 
УРОК  №  53
ТЕМА:   ДЖЕЙМС ОЛДРІДЖ. «ОСТАННІЙ ДЮЙМ». 
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМИН БАТЬКІВ І   ДІТЕЙ 
НА  СТОРІНКАХ ОПОВІДАННЯ
 
Мета:  ознайомити учнів із  життєвим і  творчим шляхом відомого англійського пись ­
менника Дж.  Олдріджа; розвивати навички переказу оповідання, виразного 
читання, усного зв’язного мовлення, словесного малювання, уміння визна ­
чати ключові епізоди, формулювати основну думку твору, висловлювати власну 
думку з  даної проблеми; виховувати повагу до  старших, намагання порозумі ­
тися з  ними.
 
 Обладнання:   портрет письменника, виставка його книг, текст оповідання «Останній дюйм» (у  перекладі на  вибір учителя); підручники Н.  І.   Дорофеєвої та  С.  П.   Касьянової  «Зарубіжна література», В.   Фесенко «Зарубіжна література» (2007).

Тип уроку:   урок засвоєння нових знань і формування на їх основі вмінь і навичок.
 Очікувані  результати:  учні виразно читають текст оповідання і переказують його зміст; 
визначають ключові епізоди у творі; формують головну думку оповідання; роз­
мірковують пор своєрідність розв’язання проблеми взаємин батьків і дітей 
у  творі Дж. Олдріджа.
Батьки  люблять  своїх  дітей  тривожною 
і  поблажливою  любов’ю,  яка  псує  їх.  Є   інша 
любов   —  уважна  і  спокійна,  яка  робить  їх 
чесними.  І  така  справжня  любов  батька.
Дені  Дідро,  
французький  просвітник  XVIII   століття
Хід уроку
  I.   ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І  ЗАВДАНЬ УРОКУ
  II.   СПРИЙНЯТТЯ І  ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
  ; Робота з  епіграфом
Як ви розумієте слова французького просвітника? (Дені  Дідро 
говорить  про  різні  види  батьківської  любові.  Головне  не   зіпсувати 
дитину.  Найбільше  значення  має  уважна  і  спокійна  любов.  Такою 
є  любов  батька.  Філософ  визначає  головну  важливу  роль  батька 
у  процесі  виховання  дитини.)
  ; Слово вчителя
Скільки живе людство, стільки ж залишається нерозв’язаною
проблема взаємин двох поколінь — батьків і дітей. Можна
сприймати чи ігнорувати це питання, але кожне покоління вирі-шує його по-своєму.
Порушує це складне питання на сторінках свого твору
«Останній дюйм» і англійський письменник Джеймс Олдрідж.
  ; Повідомлення
ЖИТТЄВИЙ І  ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ДЖ. ОЛДРІДЖА
Джеймс Олдрідж народився 10 липня 1918  року у  містечку Суон­Хілл ( штат Вікторія) 
в  Австралії. Батько Джеймса був журналістом, редактором газети. Тому не  дивно, що син 
вирішив продовжити його справу. У  1938  році 20­річний Джеймс переїжджає до  Англії 
і  вступає до  Лондонського університету. Після успішного його закінчення Олдрідж працює 
в  редакції газети.
Він поринув у  політичне життя і  брав участь у  громадянській війні в  Іспанії, за­
хоплювався героїзмом її захисників. Під час радянсько­фінської війни перебував у  Фінляндії 
як військовий кореспондент. Із  початком Другої світової війни Олдріжд був на  різних її 
фронтах: у  Греції, Єгипті, Норвегії, Радянському Союзі. Під час війни письменник тричі 
приїздив до  Москви.
У повоєнні роки він багато подорожував, й  особисті враження від побаченого і  почутого 
лягли в  основу його творів.
Творчий доробок Дж.   Олдріджа різноманітний за  жанрами і  темами. Це і  лірико ­
філософські твори  — роман «Мисливець» (1950), і  чимало оповідань, і  широкі епічні по ­
лотна  — романи «Дипломат» (1949), «Герої пустельних обріїв» (1954), «Не хочу, щоб він по­
мирав» (1957), «Останній вигнанець» (1961), дилогія «Бранець своєї землі» та  «Небезпечна 
гра» (1962 —1966), «Гори і  зброя» (1974), що відтворюють складні суперечності в  суспіль ­
стві, боротьбу різних соціальних сил.
Герої творів письменника  — люди сильного характеру та  нелегкої долі, які не  від ­
ступають перед труднощами, борються і  перемагають.
  ; Робота з  підручником
1. Опрацюйте теоретичний матеріал (підручники Н. І. Дорофеєвої
та С. П. Касьянової «Зарубіжна література», с. 232—233,
В. Фесенко «Зарубіжна література» (2007), с. 212).
2. Перечитайте статтю підручника.
3. Перечитайте епіграф до статті про Дж. Олдріджа (підручник
Н. І. Дорофеєвої та С. П. Касьянової «Зарубіжна література»,
с. 232). ( Дж.   Олдрідж  писав:  «У  моїх  книжках  головна  тема 
завжди  одна  й  та  сама  —  вибір.  Вибір  шляху,  вибір  дії,  вибір 
світогляду».)
4. Дайте відповідь на запитання підручника: «Чи можна ці
слова вважати творчим гаслом письменника?»
  ; Слово вчителя
Оповідання «Останній дюйм» є одним із визначних творів
Дж. Олдріджа. У цьому творі письменник своєрідно порушує важ -ливу проблему «батьків і дітей», ставлення до якої буває різним.
Цікаво, що кожне нове покоління по-своєму вирішує це питання.
Багато людей уважають, що між батьками й дітьми неминучим
є конфлікт, який навіть неможливо вирішити, оскільки сторони
ніколи не можуть зрозуміти одна одну. А інші стверджують, що
такої проблеми не існує взагалі, адже батьки і діти — це два поко-ління, що приходять на зміну одне одному. Батьки передають еста -фету життя дітям і йдуть із ними однією дорогою. Як вирішує цю
проблему Дж. Олдрідж, ми зможемо зрозуміти, проаналізувавши
оповідання «Останній дюйм».
  ; Бесіда з  учнями за  змістом оповідання
1. Ким за фахом був герой оповідання? ( Льотчиком. )
2. Скільки років було Бену? ( 43.)
3. Як звали його сина? Скільки йому було років? ( Хлопчика 
звали  Деві.  Йому  було  10  років. )
  ; Переказ тексту
Розкажіть, що вам відомо про Бена.
  ; Усне словесне малювання
Розкажіть, якими ви уявляєте собі героїв твору.
  ; Виразне читання. Бесіда за  прочитаним
1. Зачитайте, що автор говорить про батьків Деві. ( «Всі  вели -кодушні  поривання  у   них  в   сім’ї  завжди  закінчувались  не-вдачею,  їм  обом  давно  бракувало  цього  почуття  —  черствій 
плаксивій  матері  і  різкому,  нервовому  батькові». )
2. Чи можна сказати, якими вони були?
  ; Творча робота. Психологічне спостереження
1. Що можна зробити висновки про стосунки в сім’ї героїв, від-штовхуючись від змісту прочитаного? ( У  сім’ї  всі  були  байду -жими  одне  до  одного.  Їх  узагалі  важко  було  назвати  сім’єю. )
2. У чому причина таких стосунків? (У  тому,  що  вони  не   розу-міли  одне  одного.)
3. Поміркуйте, чи можна героїв оповідання вважати самотніми?
Аргументуйте свою точку зору.
4. Поміркуйте, чим можна пояснити внутрішній стан Бена?
Деві?
5. Як Бен говорив із Деві? Знайдіть у тексті. Поміркуйте, чому?
(«Він  знав,  що  тон  у  нього  різкий,  і  сам  завжди  дивувався, 
чому  не   вміє  розмовляти  з  сином»,  «…закричав  батько».  Бена 
просто  дратував  зляканий  вигляд  хлопчика.  Він  не   знав,  як 
із   ним  поводитися.)
  ; Коментар учителя
Герої оповідання дуже самотні. І цей стан викликає в них
депресію.
Самотній Бен: у 43 роки він припинив літати, втратив будь-яку надію знайти пристойну роботу. Від нього пішла дружина. Він
залишився віч-на-віч зі своїми проблемами.
Мати Деві, Джоанна, що повернулася додому на Ліннен-стріт
у місто Кембрідж, Массачусетс, хоча й живе так, як їй хочеться,
навряд чи дуже щаслива. Вона зовсім не цікавиться життям сина.
Самотній Деві, якому було найважче, адже він ще дитина.
А будь-яка дитина не може почуватися нормально без батьківського
піклування, материнської ласки, спокою в домі.
  ; Бесіда за  питаннями
1. Чим займався Бен, коли припинив літати? ( Він  займався 
підводними  зйомками  у   Червоному  морі.  Компанія  платила 
йому  по  тисячі  доларів  за   кожні  п’ятсот  метрів  фільму 
про  акул  і  тисячу  доларів  окремо  за  зйомку  риби-молота. 
На  жаль,  ця  зйомка  була  останньою. )
2. Що думав далі робити Бен? ( Відвезти  сина  до  дружини,  а  са-мому  податися  до  Канади. )
3. Що сталося з Беном під час останньої поїздки? (На  нього  на -пали  акули,  він  був  тяжко  поранений.)
4. Що керувало вчинками Деві, коли він побачив свого батька
закривавленим? (У  Деві  виникло  бажання  допомогти  бать-кові,  врятувати  його. )
5. А як поводився Бен? ( Він  теж  хотів  допомогти  хлопчикові, 
адже  розумів  усю  складність  ситуації. )
6. Що змінилося в їхніх стосунках? ( Спільне  нещастя 
зблизи ло  їх. )
7. Як про це говорить автор? (Бен  перестав  кричати  на  сина. 
А  Деві  поступово  перестає  боятися  батька.  «Хлопець  не  хо-тів,  щоб  батько  помер».)
8. Чи вдалося врятуватися Бенові й Деві? ( Так,  вони  врятува-лися,  а   єгипетські  лікарі  зробили  диво,  поставивши  Бена 
на  ноги.)
  ; Проблемні запитання
1. Поміркуйте, невже можна жити з сином і «не розгледіти
його обличчя»? Що не побачили батьки у своєму хлопчикові?
(Його  доброти,  самотності.  Того,  що  хлопчик  просто  боявся 
батьків,  відчував  себе  непотрібним  їм.  Усе  це  сталося  тому, 
що  дорослі  просто  жили  своїм  життям.)
2. Батько у критичній ситуації вперше вибачився перед сином
за те, що, може, буде гримати на нього. Як це характеризує
батька? (Він  поводився  з  сином,  як  із   рівним,  і  це  було  новим 
у  їхніх  стосунках. )
  ; Проблемна ситуація
1. Автор пише наприкінці твору: «Усе склалося якнайкраще,
але багато залежало від зустрічі з хлопцем: тут або все по-чнеться, або остаточно урветься, і, можливо, назавжди». Як
ви вважаєте, якою буде зустріч героїв?
2. Чи є майбутнє у стосунках батька й сина? Свою думку аргу-ментуйте.
  ; Бесіда з  учнями
1. Чи сподобався вам фільм, знятий за мотивами оповідання
Дж. Олдріджа «Останній дюйм»? Як ви його оцінюєте?
2. Схарактеризуйте гру акторів.
  IV.  ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
  ; Підсумкова бесіда
1. Чи зробили герої висновки з усього, що сталося?
2. Чого вони навчилися?
3. Чи можна сподіватися, що стосунки Бена і Деві тепер будуть
нормальними?
  V.   ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Доберіть цитати до образу Деві, які свідчать про його
змужніння.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "ДЖЕЙМС ОЛДРІДЖ «ОСТАННІЙ ДЮЙМ». ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМИН БАТЬКІВ І ДІТЕЙ НА СТОРІНКАХ ОПОВІДАННЯ. Конспект уроку", із категорії "Світова література", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід