Контрольна робота «Поезія Сходу епохи Середньовіччя». Конспект
 
УРОК  №  30
 
Тема.   Контрольна  робота.  «Поезія  Сходу  епохи  Середньовіччя».

Мета:  з’ясувати  рівень  засвоєння  учнями  вивченого  матеріалу;  перевірити  вміння  застосо -вувати  набуті  знання,  розвивати  пам’ять,  логічне  мислення;  поглиблювати  здатність мобілізації  знань  у  ситуації  контролю.

ХІД УРОКУ
I.   ОГОЛОШЕННЯ  ТЕМИ  ТА  МЕТИ  УРОКУ
II.  ЗАСТОСУВАННЯ  УЧНЯМИ  ЗНАНЬ,  УМІНЬ  ТА  НАВИЧОК
   Виконання  тестових  завдань.
Початковий рівень
1.   Назвіть хронологічні межі періоду Середньовіччя в  літературі. (IV—XIV ст.)
2.   Хто і  коли увів в  ужиток поняття «Середньовіччя»? (Італійські гуманісти на межі 
XV—XVI ст.)
3.   Які  існували  види  середньовічної  літератури?  (Церковна,  світська,  куртуазна, 
міська.)
4.   Які жанри були популярними у  цей період? (Героїчний епос, короткі оповідання 
комедійного чи сатиричного характеру, поезія, театральне мистецтво.)
5.   Яка особливість літератури та культури Сходу? (Тонкий зв’язок із філософією.)
6.   Під впливом яких філософських учень розвивалася література Китаю у  VIII ст.? 
(Під впливом конфуціанства і   даосизму.)
7.   Хто із східних поетів у  вісім років знав увесь Коран? ( Рудакі.)
8.   Про кого з  поетів сучасники казали «Безсмертний, але скинутий з   небес»?
а)   Рудакі;
б)   Лі Бо;
в)   Ду Фу;
г)   Гафіз.
9.   Кого  з  перських  поетів  сучасники  називали  «перекладачем  думок  неба  на  мову 
людей»?
а)   Гафіза;
б)   Рудакі;
в)   Омара Хайяма.
10.  Чиє ім’я перекладається як «той, що зберігає у  пам’яті»?
а)   Лі Бо;
б)   Рудакі;
в)   Омар Хайям;
г)   Гафіз.
11.  Як називалися збірки творів Гафіза? (Диван.)
12.  Який настрій поезій Рудакі та Гафіза? (Різний, але більше оптимістичний.)
Середній рівень
1.   Дайте визначення рубаї.
2.   Що таке бейт?
3.   Назвіть особливості газелі як жанру східної поезії.
4.   Визначте провідні мотиви лірики Омара Хайяма. (Філософські роздуми про жит-тя, пошуки сенсу буття, кохання, морально-етичні проблеми.)
116
5.   Які найпоширеніші теми лірики східних поетів? (Кохання, радощі життя, люди-на та її світ.)
6.   У чому, на думку китайських філософів, полягало найвище призначення поезії? 
(У палкій зацікавленості людиною, її життям, почуттями, проблемами, знання -ми, духовними пошуками.)
7.   Визначте основні мотиви лірики Лі Бо. (Опис краси природи, співчуття знедоле-ним, ностальгія за батьківщиною.)
8.   Назвіть відомі вам поезії Ду Фу та визначте їх основні мотиви. («При місяці зга-дую брата», «Пісня про хліб і   шовк», «Повертаються дикі гуси». Опис природи, 
засудження  війни,  поетизація  мирної  праці,  співчуття  до  бідняків,  важка  доля 
жінки.)
9.   Яке філософське вчення переважало в китайській літературі Середньовіччя? (Кон -фуціанство.)
10.  Які теми є  найпоширенішими в  поезіях Рудакі та Гафіза? (Оспівування кохання, 
радощів життя.)
11.  У яких жанрах східної поезії творили Рудакі та Гафіз? (Рудакі — бейти, газелі, 
рубаї, Гафіз — газелі.)
12.  Якими є  найхарактерніші риси персько-таджицької лірики? (Оспівування радо-щів  життя,  звеличення  кохання,  оспівування  жінки,  філософські  роздуми  над 
місцем людини у  світі.)
Достатній рівень
1.   Яка провідна риса середньовічної літератури Сходу?
2.   Яким поставало життя у  творах персько-таджицьких поетів?
3.   Визначте особливості кожного жанру східної поезії.
4.   Яке ваше враження від поезій Лі Бо та Ду Фу?
5.   Наведіть приклади афоризмів із творів східних поетів.
6.   Які моральні принципи сповідували середньовічні поети Сходу?
Високий рівень
1.   Чому творчість Лі Бо та Ду Фу вважається вершиною світової лірики?
2.   Визначте спільні риси в   поезії Лі Бо та Ду Фу.
3.   Схарактеризуйте  поезії  Омара  Хайяма  (тема,  ідея,  римування,  філософський 
зміст).
4.   Наведіть приклади звертання східних поетів до внутрішнього світу людини.
5.   Розкрийте алегоричну багатозначність образів у  творах східних поетів.
6.   Визначте особливості римування в  поезії Сходу.
III.   ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
Підготуватися до уроку позакласного читання. Прочитати казку Е.Т.А.  Гофмана 
«Золотий горнець». Підготувати повідомлення про письменника.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Контрольна робота «Поезія Сходу епохи Середньовіччя». Конспект", із категорії "Світова література", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід