Плани-конспекти уроків світової літератури 11 клас. Академічний рівень
 
 
Назва: Усі уроки світової літератури. 11 клас Академічний рівень
Видавництво: Основа
Автор: В.В. Паращич
Рік видання: 2011
Кількість сторінок: 336
Формат файлу: .PDF 
Розмір файлу: 104.6 mb
Мова: українська
 
Плани-конспекти уроків світової літератури для 11-го класу складені відповідно до оновленої Програми «Світова література. 10–11 класи» академічного рівня. Посібник містить календарно-тематичний план та розробки 70 уроків. Вичерпна інформація про історичну ситуацію, що зумовила розвиток літератури, глибокий аналіз художніх творів, традиційні та інноваційні технології навчання — усе це в пропонованому виданні. 
 
Зміст
Передмова 11
Календарно-тематичне планування 12
I семестр
Вступ. Із драматургії кінця XIX — початку XX ст. 17
Урок № 1. Основні тенденції розвитку драматургії кінця ХІХ — початку ХХ ст. «Нова драматургія», її засадничі принципи. Творчі знахідки та здобутки Г. Ібсена, А. Чехова, Б. Шоу 17
Урок № 2. Життєвий і творчий шлях норвезького письменника, зачинателя європейської «нової драматургії» Генріка Ібсена 21
Урок № 3. Твір Генріка Ібсена «Ляльковий дім» — соціально-психологічна драма. Сюжет. Особливості драматичного конфлікту та розвитку сценічної дії в п’єсі 23
Урок № 4. Аналітична композиція п’єси Генріка Ібсена «Ляльковий дім». Образ Нори 27
Урок № 5. Новаторство драматурга Генріка Ібсена, художні особливості його твору «Ляльковий дім». Роль письменника в розвитку нової європейської драматургії («ібсенізм») 30
Урок № 6. Позакласне читання. Твір Антона Павловича Чехова «Вишневий сад» 32
Із літератури першої половини XX ст. 36
Урок № 7. Бурхливий, суперечливий суспільно-історичний розвиток світу в першій половині ХХ ст. Зміна світоглядних та естетичних систем. Складність і неоднозначність художнього процесу цього періоду 36
Урок № 8. Модернізм як неокласична модель культури, найновіше й найпослідовніше втілення естетико-художнього перевороту ХХ ст. Авангардизм і його основні течії. Доля реалізму. Елітарна та масова культури 40
Урок № 9. Європейська модерністська проза першої половини ХХ ст. Життєвий і творчий шлях австрійського письменника Франца Кафки. Оповідання «Перевтілення» 46
Урок № 10. Своєрідність світобачення та його художнє втілення в оповіданні Франца Кафки «Перевтілення». Грегор Замза і його родина. Особливості стилю письменника 50
Урок № 11. Розвиток писемного зв’язного мовлення. Творча робота за оповіданням Франца Кафки «Перевтілення» 53
Урок № 12. Життєвий і творчий шлях ірландського письменника-модерніста Джеймса Джойса. Характерні ознаки його поетики: «потік свідомості», пародійність, іронічність, інтертекстуальність 56
Урок № 13. Психологічне есе Джеймса Джойса «Джакомо Джойс», його автобіографічний характер 60
Урок № 14. Контрольна робота за темою «Вступ. Література першої половини ХХ ст. Творчість Г. Ібсена, Ф. Кафки, Дж. Джойса» 63
Урок № 15. Життєвий і творчий шлях російського письменника Михайла Булгакова. Булгаков і Київ. Роман «Майстер і Маргарита» як вершина творчості письменника 65
Урок № 16. Проблематика і система образів твору Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита». Особистість і влада, різні аспекти потрактування проблеми 69
Урок № 17. Твір Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита» — роман-міф. Трансформація міфічних мотивів; поєднання реальності та фантастики 74
Урок № 18. Сатиричне змалювання радянських обивателів і функ­ціонерів Москви 30-х років ХХ ст. у романі М. Булгакова «Майстер і Маргарита». Іронія і гротеск у картинах зіткнення демонічних сил із московською дійсністю 78
Урок № 19. Трагізм долі митця (майстра). Утвердження сили творчості й кохання в долі героїв роману Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита» 81
Урок № 20. Розвиток усного зв’язного мовлення. 
Дискусія «Що таке істина?» за романом Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита» 84
Урок № 21. Глибинні зрушення в поезії початку ХХ ст. Модернізм і основні течії європейської поезії ХХ ст. Життєвий і творчий шлях австрійського поета Райнера Марії Рільке. «Орфей, Еврідіка, Гермес», «Ось дерево звелось» 87
Урок № 22. Життєвий і творчий шлях французького поета Ґійома Аполлінера. «Лорелея», «Міст Мірабо», «Зарізана голубка й водограй» 91
Урок № 23. Життя і творчість іспанського поета Федеріко Ґарсія Лорки. Поезія. Синтез у творах міфології і фольклору з поетикою модернізму 96
Урок № 24. Поетичний практикум. Аналізування синтетичного вияву новітніх течій і тенденцій у західноєвропейській поезії кінця ХІХ — початку ХХ ст., представленій творчістю Р. М. Рільке, Ґ. Аполлінера, Ф. Ґарсія Лорки 100
Урок № 25. Письмовий контрольний твір за вивченою темою «Творчість М. Булгакова, Р. М. Рільке, Ґ. Аполлінера, Ф. Ґарсія Лорки» 104
Урок № 26. «Срібна доба» російської поезії, розмаїття літературних напрямів, течій та шкіл у поезії. Трагічні долі митців цієї доби. Життєвий і творчий шлях російського поета Олександра Блока. Символізм його поезій 108
Урок № 27. Життєвий і творчий шлях російської поетеси Анни Ахматової. Утілення у творчості А. Ахматової ознак акмеїзму 114
Урок № 28. Життєвий і творчий шлях російського поета Бориса Пастернака. Еволюція поезії Б. Пастернака 117
Урок № 29. Виразне читання напам’ять віршів поетів «срібної доби» 121
Урок № 30. Презентація творчого проекту «Художні світи російських поетів "срібної доби” В. Маяковського, М. Гумільова, О. Мандельштама, М. Цвєтаєвої, С. Єсеніна» 124
Із літератури другої половини XX ст. 128
Урок № 31. Провідні тенденції в розвитку літератури другої половини ХХ століття 128
Урок № 32. Нові тенденції у світовій літературі 1960–1970-х рр.: активізація провідних жанрів інтелектуальної прози, поезії, драматургії, літератури факту та вплив на белетристику; розвиток наукової фантастики і антиутопії. Переростання модернізму в постмодернізм у літературі останньої третини ХХ ст. 132
II семестр
Урок № 33. Життєвий і творчий шлях німецького письменника Бертольда Брехта. Б. Брехт як драматург-новатор. «Епічний театр» Брехта, його теоретичні засади й творча практика 135
Урок № 34. Драма Бертольда Брехта «Життя Галілея». Проблема моральної відповідальності вчених за наслідки наукових досліджень 139
Урок № 35. Неоднозначність образу головного героя твору Бертольда Брехта «Життя Галілея». Інтелектуальний характер драми 142
Урок № 36. Контрольна робота за темами: «Поети «срібної доби» російської поезії (О. Блок, А. Ахматова, Б. Пастернак)», «Література другої половини ХХ ст. Б. Брехт. "Життя Галілея”» 146
Урок № 37. Життєвий і творчий шлях французького письменника Альбера Камю; його філософські та естетичні погляди. А. Камю й екзистенціалізм 148
Урок № 38. Художнє осягнення подій Другої світової війни у світлі екзистенціальної філософії; абсурд і трагічний стоїцизм у романі Альбера Камю «Чума» 152
Урок № 39. Проблема вибору людини в межовій ситуації та особистої відповідальності за цей вибір у романі Альбера Камю «Чума» 156
Урок № 40. Композиція і стиль, художні особливості, значення роману Альбера Камю «Чума» 161
Урок № 41. Розвиток мовлення. Написання твору за романом Альбера Камю «Чума» 164
Урок № 42. Життєвий і творчий шлях американського письменника Ернеста Хемінгуея. Особливості його поетики й стилю 168
Урок № 43. «Життєподібний» сюжет і філософсько-символічний зміст твору Ернеста Хемінгуея «Старий і море» 173
Урок № 44. «Старий і море» — повість-притча про людину. Вплив Е. Хемінгуея на розвиток художньої прози ХХ ст. 176
Урок № 45. Життя і творчість японського письменника Кавабата Ясунарі 180
Урок № 46. Відображення національної етики та естетики в повісті Кавабата Ясунарі «Тисяча журавлів» 184
Урок № 47. Гармонія людини і природи — одна з головних проблем твору Кавабата Ясунарі «Тисяча журавлів». Вишукана простота стилю письменника 189
Урок № 48. Контрольна робота за темою «Творчість А. Камю, Е. Хемінгуея, Кавабата Ясунарі» 195
Урок № 49. Життєвий і творчий шлях колумбійського письменника Ґабріеля Ґарсія Маркеса 197
Урок № 50. Алегоричний сенс зображення історії родини Буендіа в художньому часі й просторі роману Ґ. Ґарсія Маркеса «Сто років самотності» 204
Урок № 51. Проблематика твору Ґ. Ґарсія Маркеса «Сто років самотності». Органічне поєднання буденного й фантастичного в романі як характерні риси «магічного реалізму» 213
Урок № 52. Система образів, національний колорит роману Ґ. Ґарсія Маркеса «Сто років самотності» 218
Із літератури кінця XX — початку XXI ст. 226
Урок № 53. Постмодернізм — одне з найяскравіших літературних явищ другої половини ХХ ст., його теоретичні засади й художня (літературна) практика. Соціоісторичні, культурно-філософські та естетичні чинники розвитку постмодернізму в художній літературі. Основоположні принципи постмодерністської поетики 226
Урок № 54. Найяскравіші представники постмодерністської про­зи. Постмодерністське мистецтво, його стосунки з елі­тарною та масовою культурами 232
Урок № 55. Ознаки постмодернізму у творчості письменників-про­заїків другої половини ХХ ст. 250
Урок № 56. Життєвий і творчий шлях сербського письменника Милорада Павича. Утілення в оповіданні «Дамаскин» рис постмодернізму 259
Урок № 57. Оповідання Милорада Павича «Дамаскин». «Віртуальний історизм» як характерна ознака творчості письменника 264
Урок № 58. Позакласне читання. Твір Пауло Коельо «Алхімік» 269
Урок № 59. Контрольний твір за темою «Постмодернізм», «Творчість Ґ. Ґарсія Маркеса, М. Павича, П. Коельо» 274
Урок № 60. Життєвий і творчий шлях німецького письменника Патріка Зюскінда. Ознаки постмодернізму в повісті «Запахи. Історія одного вбивці» 276
Урок № 61. Патрік Зюскінд «Запахи. Історія одного вбивці». Образ Гренуя та його літературні прототипи 280
Уроки №№ 62–63. Сучасний літературний процес (огляд). Співіснування і взаємодія різних стилів, напрямів, течій. Найпомітніші сучасні літературні явища 284
Урок № 64. Позакласне читання. Твір Тетяни Толстої «Віконечко» 300
Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу 307
Урок № 65. Найвидатніші здобутки світової літератури доби античності, Середньовіччя та Відродження 307
Урок № 66. Найвидатніші здобутки світової літератури ХVII і XVIII ст., а також ХІХ ст. (доби романтизму) 313
Урок № 67. Найвидатніші здобутки світової літератури ХІХ ст. (доби реалізму та раннього модернізму) 317
Урок № 68. Найвидатніші здобутки світової літератури кінця ХХ — початку ХХІ ст. 320
Урок № 69. Контрольна робота за темами: «П. Зюскінд "Запахи…”», «Сучасний літературний процес (огляд)», «Повторення та систематизація вивченого матеріалу» 325
Урок № 70. Я — літературно освічена людина 328
Література
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Плани-конспекти уроків світової літератури 11 клас. Академічний рівень", із категорії "Світова література", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід