Плани-конспекти уроків світової літератури 9 клас
 
Назва: Усі уроки світової літератури 9 клас 
Видавництво: Основа
Рік видання: 2011
Кількість сторінок: 368
Формат файлу: .PDF 
Розмір файлу: 3.1 mb
Мова: українська
 
Плани-конспекти уроків із зарубіжної літератури для 9 класу складено згідно чинної "Програми для 5–12 класів" для шкіл з українською мовою навчання.
 
Посібник надає календарне планування 70 уроків, різноманітні типи уроків, що передбачають використання традиційних та новітніх форм, методів й прийомів роботи з класом.
 
Багатий дидактичний матеріал стане в пригоді кожному учителеві. Орієнтуючись на свій клас, він зможе використовувати його творчо.
 
Зміст
Від автора 3
Календарний план  5
І семестр 10
Вступ. Із літератури європейського бароко
Урок № 1. Бароко як перший загальноєвропейський художній напрям. Європейське й українське бароко 10
Урок № 2. Література доби бароко: найяскравіші представники європейського напряму бароко; провідні теми й стильове новаторство лірики бароко .17
Урок № 3. Педро Кальдерон де ла Барка — видатний драматург і поет доби іспанського бароко. «Життя — це сон» як утілення світоглядних і художніх принципів епохи бароко 24
Урок № 4. Філософсько-моральний конфлікт драми Кальдерона «Життя — це сон» 29
Урок № 5. Причини і наслідки еволюції образу Сигізмундо 38
Урок № 6. Тематична атестація № 1 48
Із літератури класицизму
Урок № 7. Класицизм як художній напрям у літературі ХVІІ ст. Філософське та естетичне підґрунтя класицизму. Основні правила класицизму .51
Урок № 8. Мольєр (Жан Батист Поклен) (1622–1673) — комедіограф, актор, театральний діяч. Провідні теми та художні особливості комедій Мольєра 54
Урок № 9. Утілення в «Міщанині-шляхтичі» рис класицистичної комедії (герой — носій однієї пристрасті) 61
Урок № 10. Висміювання безпідставних претензій буржуа Журдена на аристократизм, інтелігентність і освіченість 66
Урок № 11. Урок розвитку мовлення. Засоби творення смішного в комедії. Виховний потенціал твору Мольєра «Міщанин-шляхтич» 70
Урок № 12. Тематична атестація № 2 73
Із літератури ХVІІІ століття. Просвітництво
Урок № 13. Просвітництво як літературна епоха. Розмаїття виявів літературного життя: виникнення (сентименталізм) та розвиток (класицизм, реалізм) художніх напрямів, нових жанрів (філософська повість тощо) 77
Урок № 14. Життя і творчість Вольтера (1694–1778). Ідейний зміст і художня структура філософської повісті «Простак», сенс її назви 83
Урок № 15. Конфлікт «природної людини» гуронця і французького суспільства як центральний у творі. Антимонархічні та антиклерикальні мотиви твору 92
Урок № 16. Гуронець і Гордон у Бастилії. Трагізм долі мадемуазель де Сент-Ів і гуронця. Поняття про філософську повість 100
Урок № 17. Урок розвитку мовлення. «Спілкування з Вольтером» 107
Урок № 18. Йоганн Вольфґанґ Ґете (1749–1832). Трагедія «Фауст» — вершина творчості Й. В. Ґете й один із найвидатніших творів світової літератури. Історія створення та проблематика 110
Урок № 19. Образ Фауста як утілення динамізму нової європейської цивілізації. Пошуки сенсу буття і призначення людини 115
Урок № 20. Опозиція Фауст — Мефістофель, діалектичне вирішення проблеми добра і зла. Трагічний конфлікт Фауст — Маргарита 121
Урок № 21. Додаткове читання. Й. Ґете. Вибрані поезії 127
Урок № 22. Контрольний твір за творчістю Й. В. Ґете .135
Урок № 23. Йоганн Крістоф Фрідріх Шіллер (1759–1805) — виразник просвітницьких ідей свободи і справедливості. Зв’язок драми «Вільгельм Телль» з ідеологією Просвітництва 136
Урок № 24. Народна драма «Вільгельм Телль», поетизація в ній боротьби за національну незалежність і свободу особистості .141
Урок № 25. Геслер і Вільгельм Телль: причини і характер протистояння 147
Урок № 26. Особливості драматичного конфлікту у творі та його художнє втілення 150
Урок № 27. Урок розвитку мовлення. Рекламне представлення творів Ф. Шіллера 154
Урок № 28. Тематична атестація № 3 156
Із літератури романтизму
Урок № 29. Особливості романтизму як художнього напряму, його естетичні принципи. Специфіка романтичного світосприйняття. Багатство і розмаїття літератури романтизму, її художні відкриття і найвидатніші представники 161
Урок № 30. Ернст Теодор Амадей Гофман (1776–1822) — багатогранний митець-романтик. «Крихітка Цахес» — шедевр романтичної казки-новели 166
Урок № 31. «Крихітка Цахес на прізвисько Ціннобер». Специфіка романтизму Гофмана: переплетіння реальності та нестримної фантазії, контраст високого, прекрасного і заземлено-буденного, потворного 170
Урок № 32. Сатирико-метафоричний зміст твору «Крихітка Цахес». Іронія та гротеск у творі як важливі риси індивідуального стилю Гофмана 174
Урок № 33. Урок розвитку мовлення. Протистояння митця Балтазара та філістера Цахеса 179
Урок № 34. Урок додаткового читання. Е. Гофман. «Золотий горнець» 180
ІІ семестр 185
Урок № 35. Генріх Гейне (1797–1856) — німецький поет-роман-тик. «Книга пісень» — видатне явище німецького романтизму 185
Урок № 36. Любов — першооснова життя. Вираження в поезіях Гейне особистої долі поета-вигнанця, його нерозділеного кохання 192
Урок № 37. Змалювання природи в поезіях Г. Гейне — спосіб бачення і пізнання світу та власної душі 197
Урок № 38. Тематична атестація № 4 .199
Урок № 39. Джордж Ноел Гордон Байрон (1788–1824) — англійський поет-романтик, фундатор течії байронізму. Провідні мотиви і домінуючі настрої його творчості 202
Урок № 40. Байронічний герой і настрої «світової скорботи» у вір-шах поета 209
Урок № 41. Поема «Мазепа»: історична основа та романтичний міф. Риси романтичного героя в образі Мазепи 216
Урок № 42. Урок виразного читання. Виразне читання та аналіз поезій Байрона 221
Урок № 43. Додаткове читання. Образ Мазепи у творах світової літератури 222
Урок № 44. Урок розвитку мовлення. «Спілкування з Байроном» 229
Урок № 45. Творчість Адама Міцкевича (1798–1855) — апогей польського романтизму. Перебування поета в Росії й Україні, відображення вражень у його поезії (цикл «Кримські сонети») 230
Урок № 46. Риси романтизму, мотив єдності природи і людини у творчості А. Міцкевича 237
Урок № 47. Патріотизм і ностальгія за далекою батьківщиною як провідний настрій «Кримських сонетів» 246
Урок № 48. Тематична атестація № 5 252
Урок № 49. Переосмислення здобутків європейського романтизму російською культурою. Олександр Пушкін (1799–1837) — великий російський поет 255
Урок № 50. «Євгеній Онєгін» — соціально-психологічний роман у віршах. Духовний світ його головних героїв 266
Урок № 51. Онєгін як утілення типу «зайвої людини»; суперечливість його почуттів та вчинків 271
Урок № 52. Гармонія внутрішнього світу, душевна чистота Тетяни. Пушкінське переосмислення типу романтика в образі Ленського 275
Урок № 53. Урок розвитку мовлення. Образи автора і природи в романі «Євгеній Онєгін». Національний колорит 279
Урок № 54. Жанрово-тематичне розмаїття лірики О. Пушкіна 284
Урок № 55. Михайло Лермонтов (1814–1841). Мотиви свободи і самотності, песимізм поезій Лермонтова 287
Урок № 56. «Герой нашого часу» — морально-психологічний роман про долю покоління після розгрому декабристів. Особливості композиції роману та її роль у розкритті характеру Печоріна 297
Урок № 57. Печорін — «герой свого часу» 302
Урок № 58. Урок розвитку мовлення. Печорін і байронічний герой. Печорін і Онєгін. 306
Урок № 59. Жіночі персонажі роману «Герой нашого часу» 310
Урок № 60. Максим Максимович — образ «маленької людини» 313
Урок № 61. Романтичні й реалістичні елементи в поетиці роману «Герой нашого часу». Особливості художнього часу, образу автора та картин природи 316
Урок № 62. Контрольний твір за творчістю О. Пушкіна та М. Лермонтова 321
Урок № 63. Микола Гоголь (1809–1852) — російський і український письменник. Вплив української культури на розвиток його творчості 322
Урок № 64. Високий гуманізм письменника в зображенні в повісті «Шинель» трагічної долі «маленької людини» 330
Урок № 65. Поєднання у повісті М. Гоголя «Шинель» елементів романтизму і реалізму. Проблеми, що порушуються в повісті 338
Урок № 66. Урок розвитку мовлення. Образи «маленьких людей» у російській літературі першої половини XIX століття 343
Урок № 67. Додаткове читання. М. Гоголь. «Мертві душі» 345
Урок № 68. Тематична атестація № 6 353
ПІДСУМОК
Урок № 69. Урок узагальнення та систематизації вивченого протягом року матеріалу 360
Урок № 70. Презентація твору (чи автора), який найбільше за-пам’ятався 364
ЛІТЕРАТУРА
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Плани-конспекти уроків світової літератури 9 клас", із категорії "Світова література", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід