Розквіт реалістичної літератури та її роль у культурному й суспіль­ному житті XIX ст.; зв'язок із розвитком природничих наук. Конспект
 

УРОК  2

Тема. Розквіт реалістичної літератури та її роль у культурному й суспіль­ному житті XIX ст.; зв'язок із розвитком природничих наук. Ви­датні майстри соціальної прози: Стендаль, О. де Бальзак, Г. Флобер, Ч. Діккенс, Г. Джеймс, Ф. Достоєвський, Л. Толстой, А. Чехов та ін.Мета: поглибити поняття про реалістичну літературу, її особливості та роль у мистецькому, суспільному житті; ознайомити з видатними майстрами соціальної прози XIX ст.; розвивати образне й логічне мислення, уміння зіставляти явища літератури з явищами життя, визначати головне, робити висновки; виховувати прагнення до пі­знання, до сповідування загальнолюдських цінностей; виховувати інтерес до літератури.Обладнання: мапа Європи XIX ст.; виставка книг письменників-реалістів XIX ст.;

ілюстровані історичні матеріали цієї доби. Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

ІОрганізаційний момент

IIМотивація навчальної діяльності

IIIОголошення теми й мети уроку

IVАктуалізація опорних знань

1.Складання таблиці

(Графи таблиціучні заповнюють самостійно.)

Романтики XIX ст.

 

Письменники, які поєдну­вали у своїй творчості риси романтизму та реалізму

 

Реалісти XIX ст.

 

Е. Т. А. Гофман, Г. Гей-не, Дж. Г. Байрон, А. Міцкевич, В. Гюго

 

О. Пушкін, М. Лєрмонтов, М. Гоголь, В. Вітмен

 

О. де Бальзак, Ф. Достоєвський, Л. Толстой, М. Некрасов, Е. Золя, Г. Ібсен, А. Чехов, Дж. Б. Шоу

 

2. Опрацювання таблиці

Течії реалізму

 

Умови, обстави­ни дійсності, що зображуються

 

Герой і прийоми його зображення

 

Проблема, конфлікт

 

Доба Від­родження (XVI ст.)

 

Вільне царство природи, суспіль­ство без забобонів

 

Краса тіла гармонійно поєднуєть­ся з багатством душі й розуму. Са-моцінність людини, її поетизація

 

Між гуманістич­ним та середньо­вічним ідеалами

 

Доба Про­світництва (XVIII ст.)

 

Природні об­ставини, умовно -правдоподібні ситуації

 

Людина розумна, практична; піднесення сили розуму; крити­ка нерозумних дій у сатиричних образах

 

Між раціональ­ним та стихійним, негативним у лю­дині й суспільстві

 

Критичний реалізм (XIX ст.)

 

Типові умови, типові обставини

 

Типовий представник певного суспільного прошарку, поведін­ка якого зумовлена соціальними обставинами

 

Між особистістю та суспільними протиріччями

 

Соціалістич­ний реалізм (XX ст.)

 

Дійсність із по­зицій партійного врядування

 

Ідеалізована людина соціалі­стичного суспільства; борець, будівник нового суспільства

 

Між буржуазни­ми та соціалістич­ними ідеями

 

Очікувані висновки

Література в усі часи свого розвитку не була відстороненою від дійсності, зо­бражувала її й намагалася вплинути на неї. У центрі реалістичної літератури — людина.

VСприйняття та засвоєння нового навчального матеріалу

1. Заслуховування повідомлень учнів про досягнення природничих наук у XIXст. (наукові відкриття, їх вплив на розвиток суспільства, культури)

2. Міні-лекція вчителя

Дев'ятнадцяте століття — одна з найцікавіших і найяскравіших сторінок у розвитку світової літератури. Реалізм як літературний напрям (особливо у прозі) набув найбільшого розквіту в середині століття. «Золота доба» класич­ного роману в XIX ст. позначилась у соціально-психологічному, історичному, автобіографічному, філософському та інших напрямах.

Видатні представники реалізму: у Франції — Стендаль, О. де Бальзак, П. Ме-ріме, Г. Флобер, Гі де Мопассан, Е. Золя; в Англії — Ч. Діккенс; В. Теккерей, ПІ. Бронте; у Росії — І. Гончаров, І. Тургенєв, М. Лєсков, М. Салтиков-Щедрін, Ф. Достоєвський, Л. Толстой, А. Чехов таін. (Огляд книжкової виставки.)

Одним із найважливіших принципів реалістичного мистецтва є показ літе­ратурного героя у тісному зв'язку з оточенням, яке впливає на формування його характеру. Ретельно аналізуючи дійсність, різні варіанти соціальної поведін­ки, митці-реалісти створювалитипи — узагальнені образи людей, характерні для певної групи суспільства чи соціальної групи — своєрідний аналог видів і підвидів у біології.

Реалізм розвивався в різних стилях, одним із яких наприкінці XIX ст. став натуралізм(основоположник — Е. Золя). Натуралісти вважали, що витвір ми­стецтва повинен бути справжнім «людським документом» — вичерпним описом того чи іншого суспільного явища. Доля персонажів, їх психологія залежать від спадковості (життєвий шлях, характер героя обумовлені його генами, спадко­вістю), середовища (персонаж є витвором середовища, у якому формувався) та історичного часу. Натуралісти зняли табу з багатьох тем, яких до того не можна було описувати в літературі.

Ще в 1850-ті роки у Великій Британії та Франції поширився естетизм («парнасці» Д. Г. Россетті, Д. Рьоскін, В. Пейтер та ін.). Письменники-естети проголосили красу головною цінністю, писали лише про вишукане, досконале, прекрасне і навіть вважали, що краса є вищою за мораль (найяскравіший пред­ставник — Оскар Уайльд).

У 1870-1880-ті роки у деяких країнах набув поширення неоромантизм — повернення письменників до таких романтичних образів, як сильна самотня особистість, а також до тем екзотичних країн, пригод, таємниць (найяскравіші представники — Р. Л. Стівенсон, Р. Кіплінг, Е. Ростан та ін.). Автори неороман­тичних творів багато що взяли від реалізму (наприклад, мистецтво психологіч­ного аналізування у зв'язку з оточенням).

Як бачимо, реалізм у XIX ст. не тільки займав панівні позиції, але й зна­чною мірою впливав на інші напрями літератури, «готував ґрунт» для появи нових стилів і течій.

Із найвидатнішими художніми творами XIX ст. ми ознайомимося в 10-му класі. Щоб зрозуміти й сприйняти твір, необхідна співпраця читача й автора, вдумливе літературознавче аналізування твору в історичному та естетичному контекстах, а також погляд із позицій утвердження загальнолюдських цін­ностей.

3. Опрацювання статті підручника, визначення акцентів, про які не згадувалося

VIЗакріплення набутих знаньумінь та навичок

Проблемне питання

* Поясніть значення висловлювання Сен-Реаля:   «Роман —  це дзеркало, з яким їдеш великим шляхом».

VIIДомашнє завдання

Опрацювати тему, розпочати читання роману Стендаля «Червоне і чорне».

VIII. Підбиття підсумків уроку

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Розквіт реалістичної літератури та її роль у культурному й суспіль­ному житті XIX ст.; зв'язок із розвитком природничих наук. Конспект", із категорії "Світова література", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід