Урок №2. МІФ. ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ ГРУПИ МІФІВ
 

УРОК ТЕМА:   МІФОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ ГРУПИ МІФІВ

Мета:   дати уявлення про міф, про особливості світосприйняття дайьої людини; ви­значити основні тематичні групи міфів; показати співвідношення понять «тема» і «мотив» у міфах; розглянути разом з учнями популярні міфологічні образи, сюжети, мотиви різних народів; виховувати цікавість до міфології народів світу.

Очікувані результати: учень (учениця) визначає причини появи міфів, особливості міфоло­гічного світосприйняття; дає визначення поняттям «міф», «міфологія»; називає тематичні групи міфів, провідні міфологічні теми; має уявлення про специфіку втілення міфів народів світу в різних видах мистецтва.

Обладнання:  підручник; хрестоматія; словник літературознавчих термінів; картки з фрагмен­тами статті А. Білецького «Міфологія і міфи античного .світу» (див. СО-додаток); картки для гри «Броунівський рух» (див. СО-додаток); обладнання для пере­гляду презентацій.

Тип уроку:   урок вивчення нового матеріалу та первинного закріплення знань, умінь,

навичок.

 Вид уроку:   комбінований.


ХІД УРОКУ

 

І.   ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II.   ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

 

Здійснюється в ході уроку.

III.   АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда

1. Чим література відрізняється від інших видів мистецтва?

2. Як ви розумієте поняття «художній образ»?

3. Наведіть приклади традиційних образів. Поясніть, чому ці образи отримали таку назву.

IV.   МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

З давніх-давен люди прагнули пізнати навколишній світ, осягнути його таємничість і мінливість. Первісні люди боялися природи, їм були незрозумілі причини зміни пір року та час­тин доби, появи або відсутності дощу, снігу, буревію, грози, шторму. Тому й виникали в ті далекі часи різні оповіді про над­природні сили, що, на думку людей, були тісно пов'язані з їх­нім життям.

V.   ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ,

ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

VI.   СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Слово вчителя

Про те, як сучасні вчені пояснюють роль давніх розповідей про навколишній світ, ми дізнаємося зі статті «Міфологія і міфи античного світу» відомого українського історика літератури, пере­кладача з давніх мов Андрія Олександровича Білецького.

Робота в групах

Учитель роздає дітям картки із фрагментами статті АБілецького «Міфологія іміфи античного світу» (дивСО-додаток).

Слово вчителя

Оскільки для давніх людей міф був єдиною формою пояснення світу, то не важко здогадатися, що створювалися міфи на різні теми. Дослідники виділяють такі тематичні групи міфів:

1. Міфи про тварин.

2. Міфи про походження сонця, місяця, зірок (солярні, лунарні й астральні).

3. Міфи про створення світу й людини (космогонічні та антро-погонічні).

4. Культові міфи.

5. Міфи про героїв.

6. Календарні міфи.

У межах кожної із зазначених тематичних груп налічується багато різних міфів. Ці міфи розкривають тему в різних мотивах. Мотив — це фрагмент загальної картини твору, що багаторазово по­вторюється з деякими змінами. Як зазначають дослідники, навряд чи можна дати чітку класифікацію міфів народів світу за їхніми осно­вними мотивами. По-перше, той самий міф часто має кілька моти­вів. Так, міф, присвячений Прометеєві — благодійникові людства, можна визначити як міф про культурного героя, але він має кілька мотивів: створення людей (антропогонія), викрадення для них вогню, навчання їх усіх ремесел, мистецтв, наук, обдурення богів під час жертвопринесення, покарання за викрадення вогню і прихильність до людей, пророкування Зевсові і, нарешті, замирення з ним (мотив угоди або договору). По-друге, простежується наявність у різних джерелах кількох варіантів того самого міфу. Ці варіанти різняться саме мотивами, у яких розкривається загальна тема. У міфах різних народів поширеними є мотиви сонця, ночі, випробувань, боротьби із чудовиськами тощо.

Інтерактивна гра «Броунівський рух»

Поділіться засвоєною інформацією та отримайте нову від однокласників.

Учитель роздає школярам картки (дивСО-додаток). 3-5 хвилин учні читають запропонований матеріала потім за командою вчителя ходять по класу ізнайомлять з інформацією інших школярів. .

Бесіда

1. Які види міфів є найдавнішими? Як ви думаєте, із чим це пов'язано? -

2. Які міфи називаються астральними?

3. Як ви думаєте, чим пояснюється розширення тематики міф'ів?

4. Назвіть тематичні групи міфів, які ви запам'ятали.

Проблемне запитання

Як ви думаєте; чи існує міфологія в сучасному світі? Об­ґрунтуйте свою думк^у.

Повідомлення учнів «Міфологія в образотворчому мистецтві»

Учитель може доповнити виступ учнів демонстрацією презентації «Міфологічніобрази в різних видах мистецтва»".

VII.   ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬУМІНЬНАВИЧОК

Бесіда

1. Як ви можете пояснити причину виникнення міфів?

2. Дайте визначення поняттю «міф».

3. Що таке міфологія?

4. Які схожі сюжети і мотиви зустрічаються в міфах різних на­родів світу? Із чим це пов'язано?

5. Як співвідносяться поняття «тема» і «мотив»?

  ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Вивчити теоретичний матеріал, розглянутий на уроці. Підготувати повідомлення про титанів та давньогрец

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Урок №2. МІФ. ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ ГРУПИ МІФІВ", із категорії "Світова література", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід