УРОК №3. ВАРТО БОРОТИСЯ ЗА ЩАСТЯ ЛЮДЕЙ (ДАВНЬОГРЕЦЬКА МІФОЛОГІЯ. МІФ ПРО ПРОМЕТЕЯ)
 

УРОК 3

ТЕМА:   ВАРТО БОРОТИСЯ ЗА ЩАСТЯ ЛЮДЕЙ (ДАВНЬОГРЕЦЬКА МІФОЛОГІЯ.МІФ ПРО ПРОМЕТЕЯ)

Мета:   ознайомити учнів з особливостями давньогрецької міфології на прикладі міфу про Прометея; розвивати в учнів творче мислення, увагу, зв'язне усне мов­лення, навички виразного читання, переказу та аналізу тексту, вміння швидко орієнтуватись у матеріалі, чітко і коротко викладати свою думку; сприяти ви­хованню у школярів високих моральних якостей.

Очікувані результати: учень (учениця) знає зміст міфу про Прометея і може його пере­казати; виразно читає текст твору; характеризує міфологічні обрізи; вияв- ' '     ляє в міфі втілення уявлень давніх людей про світ; називає твори мисте­цтва, в яких присутній образ Прометея; висловлює власні міркування щодо прочитаного твору.

Обладнання:  підручник; хрестоматія; книги М. Куна «Легенди і міфи Стародавньої Греції», К. Словацької «Міфи Давньої Греції»; записи музичних творів Р. Вагнера, Ф. Ліста, 0. Скрябіна та обладнання для їх відтворення; репродукції картин за сюжетом міфу про Прометея (на вибір учителя); обладнання для перегляду презентацій.

 Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу та первинного закріплення знань, умінь,.

навичок. .

Вид уроку:   комбінований.

О, Прометею! Варто?!

— Варто! 

Так він сказав мені з-за хмар.

Л. Костенко

«Вітри гули віолончеллю»

Твій гордий дух і непокора, - Що їх і небо не поборе,

Для смертних прикладом стає. Ти людству освітив дороги, Ти — символ віри і тепла. Як ти — сини людські півбоги, Струмок ясного джерела.

Дж. Г. Вайрон «Прометей»

 

ХІД УРОКУ

 

І.   ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II.   ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ Здійснюється в ході уроку.

III.   АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

*  Презентація вміщена в електронному посібнику «Наочність нового покоління. Світова література. 6 клас. Електронні демонстраційні матеріали» (X.: Вид-во «Ранок», 2014).

Гра «Закінчи фразу»

1. Міф — це...

2. Міфологія — це...

3. Тема — це...

4. Мотив — це...

5. Існують такі тематичні групи міфів...

IV.   МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

У південно-охідній частині Європи, на Балканському пів­острові та численйих островах, знаходиться красива й неповторна країна — Греція.

Тисячі років тому тут розквітла одна з найдавніших люд­ських культур — культура Стародавньої Греції.

Запитання до учнів

Що вам відомо про Стародавню Грецію з уроків історії?

V.   ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ,

ФОРМУЛЮВАННЯ РАЗОМ З УЧНЯМИ МЕТИ УРОКУ

VI.   СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Слово вчителя

Історія Стародавньої Греції налічує кілька віків (від III тис. до н. е. до II ст. н. е.), упродовж яких там уперше у світі вини­кли демократичний державний лад, філософія, історія, мистецтво театру, Олімпійські ігри. Давні греки залишили по собі безцінний культурний спадок у вигляді пам'яток літератури, архітектури, скульптури. Саме тому Стародавню Грецію називають колискою європейської цивілізації.

-а Визначним надбанням давньогрецької культури є також міфи. Вони складалися задовго до появи письма, тому один і той самий міф міг існувати в численних варіантах, які створювалися в різних місцевостях, у різний час або були опрацьовані і пере­казані різними людьми.

У всій своїй різноманітності давньогрецька міфологія донесла до нас світогляд давніх людей.

Повідомлення учнів про титанів та давньогрецьких богів (дивСО-додадок)

Слово вчителя

Під час боротьби за владу між титанами та богами деякі ти­тани стали на бік Зевса. Серед них був і титан Прометей, який допоміг громовержцеві здобути перемогу, бо був наділений даром передбачення. Міф про Прометея є одним із найвідоміших у дав­ньогрецькій міфології.

Бесіда

1. Що вам відомо про Прометея?

2. Ким були батьки Прометея? (Мати — Феміда (Клімена, Асія), богиня правосуддя, батько — Іапет (Япет), титан.)

3. Чому Зевс прислухався до Прометея? (Прометей допоміг Зевсові прийти до влади. Крім того, титан володів даром передбачення.)

Переказ тексту

Розкажіть про раду з приводу жертвопринесення богам, у якій брали участь Зевс і Прометей, та про угоду, яку вони уклали.

Коментар учителя

Прометей піклувався про людей, а Зевс не звертав на них ніякої уваги. Хоча його сини й доньки зацікавилися дрібними істотами, що сновигали далеко внизу. Вони навіть знічев'я взя­лися допомагати людям, але зажадали за це від них великої шани і багатих дарів.

Щоб скласти угоду між богами та людьми про розмір жертв богам, зібралися обидві сторони. Від богів виступав Зевс, від лю­дей — титан Прометей. Він боявся, що люди не зможуть проти­стояти богам, тому й зголосився допомогти.

Титан так уболівав за людей, що навіть удався до хитро­щів. Коли привели жертовного бика, він сам зарізав його і поділив тушу на дві частини. До більшої частини він поскладав кістки, але прикрив їх жиром, а меншу, де було м'ясо, загорнув у брудну бичачу шкуру. Прометей запропонував Зевсові вибрати собі най­кращу частину. Зевс, як титан і сподівався, взяв більшу купу. Відтоді смертні стали їсти м'ясо, а кістки спалювати на шану без­смертним богам.

Зевс,  збагнувши,  що  Прометей  обдурив  його,  страшенно

розлютився.  І щоб дошкулити Прометеєві, він відмовив смерт-

• ним у тому, що було їм вкрай необхідне,— у життєдайному вогні.

Із того часу люди не варили їжі, не світили в домівках, не грілися коло багаття. І їхнє життя без вогню було злиденним

ЖИВОТІННЯМ. .

Бесіда

1. Як Прометей вирішив допомогти людям? (Він украв для них вогонь з Олімпу. Із божественного вогнища Прометей узяв невеличку іскру, сховав її в очеретині та приніс людям на землю.)

2. Що вогонь дав людям? (Вони почали розпалювати вогнища, збиратися навколо них цілими родинами, смажити м'ясо, гратися, танцювати. І зажили відтоді веселіше, дружніше, стали сміливішими і не схилялися покірно перед долею.)

3. Як на вчинок Прометея відреагував Зевс? (Він страшенно розлютився, адж% ще ніхто й ніколи не порушував так зу­хвало його заборони.)

4. Яку кару вигадав Зевс для Прометея? (Вік наказав закувати Прометея в кайдани на самому краї землі на стрімкій скелі, щоб відступник висів там довгі століття.)

5. Хто мав здійснити наказ Зевса і прикувати Прометея до скелі? (Бог ковальства Гефест та двоє вірних слуг Зевса — Влада й Сила.)

6. Якими зображено у міфі Владу та Силу? (Вони суворі, без­жальні, жорстокі. Тіла в них кремезні, негнучкі, наче вите­сані з камен^о.)

7. Як почувався Гефест, виконуючи наказ Зевса? (Йому було дуже важко і прикро, адже Прометей був його другом.)

Проблемне запитання

Яка проблема у міфові пов'язана з образом Гефеста? (Про­блема страху й покори. Гефест був не згоден із вироком Зевса, але боявся кари.)

Виразне читання тексту

Прочитайте один із монологів Прометея (від слів: «О бо­жественний ефіре!» до слів «...та я не зрікаюся свого вчинку!»).

Запитання до учнів

1. Про які риси вдачі Прометея свідчить цей монолог?

2. За якої умови Зевс обіцяв звільнити Прометея?

Інтерактивна вправа «Віднови текст»

Доповніть текст, відновивши всі події.

«Усі підвладні йому стихії Зевс кинув на прикутого Прометея, але той і не думав коритися. <...>

Титан нарешті випростав могутнє тіло й дихнув на всі груди».

Запитання до учнів

Що залишилося у Прометея як пам'ять про перенесені страж­дання? (Залізне кільце на руці з камінчиком зі скелі, до якої був прикутий титан.)

Робота з епіграфами

1. Виразно прочитайте епіграфи до уроку.

2. Про що, на вашу думку, йдеться у фрагменті діалогу з вірша української поетеси Л. Костенко?

3. Як ви розумієте відповідь титана «Варто!»?

4. Які риси вдачі Прометея виділяє англійський поет Дж. Г. Бай-рон? (Гордість, непокору, любов до людей.)

5. Чому поет називає Прометея «символом віри і тепла», «ясним джерелом»?

Завдання учням

РІ. Пригадайте, що таке «традиційний образ». 2. Висловте свою думку по те, чому образ Прометея належить до традиційних образів. Коментар учителя

Образ Прометея приваблює людей тому, що є втіленням ро­зуму, сили духу, самопожертви, мужності. Прометей своїм прикла­дом навчає цілеспрямованості, вірності ідеалам, безкорисливості.

Слово вчителя (супроводжується демонстрацією репродукцій картин тапрослуховуван-ням уривків музичних творів)

Учитель може використати слайди 4-7 із презентації «Вічні образи в літературі й мистецтві» (дивСО-додаток).

Образ Прометея цікавив митців різних епох.

До цього образу зверталися давньогрецький драматург Есхіл (трагедія «Прометей закутий»), давньоримський поет Овідій (поема «Метаморфози»), німецький поет Й. В. Ґете (незакінчений уривок «Прометей»), англійські поети П. Б. Шеллі (драма «Визволений Прометей») та Дж- Г. Байрон (вірш «Прометей»), російський поет М. Огарьов (вірш «Прометей»), австрійський письменник Ф. Кафка (притча «Прометей»), українські поети і поетеси Т. Шевченко (поема «Кавказ»), Леся Українка, І. Франко, П. Тичина, Л. П'ервомайський, М. Рильський, А. Малишко (поема «Прометей»), Л. Костенко.

У живописі образ Прометея відтворили Мікеланджело, Тиціан, Г. Ф. Фюґер та багато інших художників. Титан надихав славетних композиторів Л. ван Бетховена, Р. Вагнера, Ф. Ліста, С. Танєєва, О. Скрябіна.

Проблемне запитання

У сучасній мові є такі поняття: «прометеїзм», «прометеїв во­гонь». Як ви їх розумієте? (Упереносному значенні: «прометеїзм», «прометеїв вогонь» є уособленням самовідданості, шляхетних почуттів і вчинків людини, незгасного прагнення досягти високої мети.)

VII.   ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬУМІНЬНАВИЧОК

Запитання до учнів

Чого навчив людей титан Прометей?

Робота в групах        ^

Висловте свою думку: чому Прометей співчував людям?

VIII.   ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Підготувати повідомлення «Хто такий Геракл (похо­дження героя)» та «12 подвигів Геракла». Прочитати міфи про Геракла «Немейський лев» і «Критський бик» (і ще кілька за ви­бором). Повторити поняття «міф»

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "УРОК №3. ВАРТО БОРОТИСЯ ЗА ЩАСТЯ ЛЮДЕЙ (ДАВНЬОГРЕЦЬКА МІФОЛОГІЯ. МІФ ПРО ПРОМЕТЕЯ)", із категорії "Світова література", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід