Урок №4. Стендаль «Червоне і чорне». Поєднання соціально-політичного й психологічного аспектів у романі
 

УРОК  4

Тема. Стендаль «Червоне і чорне». Поєднання соціально-політичного й психологічного аспектів у романі. Гостра критика, режиму Ре­ставрації. Сюжет твору

Мета: допомогти учням усвідомити зміст твору, його ідейно-художні особливості; розвивати в учнів навички визначати ключові епізоди, коментувати їх, висловлювати й обґрунтовувати власні думки про них; виховувати стійкі моральні переконання.

Обладнання: портрет письменника, видання твору, ілюстрації до нього. Тип уроку:комбінований.

ХІД УРОКУ

ІОрганізаційний момент

IIМотивація навчальної діяльності

Учитель. Людське життя, як і природа, сповнене контрастів. День та ніч, спека та мороз, добро та зло, молодість та старість, благородна мета та неблагород­ні засоби її досягнення. Такими контрастами пронизаний один із найкращих тво­рів Стендаля «Червоне і чорне», про що свідчить уже сама його назва. Багатогран­ність аспектів цього твору, перипетії сюжету ми розглядатимемо сьогодні на уроці.

IIIОголошення теми й мети уроку

IVАктуалізація опорних знань

Бесіда

» Розкажіть про головні віхи життєвого і творчого шляху Стендаля.

»  Розкрийте світоглядно-естетичні позиції митця та чинники, що вплинули

на їх формування. » Висловіть судження щодо значення та символіки назви роману Стендаля

«Червоне і чорне».

VСприйняття та засвоєння нового навчального матеріалу

1. Слово вчителя (або повідомлення учня)

— До опублікування роману «Червоне і чорне» (1831) Стендаль написав чимало публіцистичних творів із питань мистецтва, музики, історії, а також оповідань, відому новелу «Ваніна Ваніні», спробував свої сили в драматургії.

В основу роману «Червоне і чорне» покладено реальну подію: вбивство юна­ком низького походження — гувернером Берте — коханки, матері своїх вихо­ванців. Але сам факт був лише поштовхом для задуму, у якому окрема людська доля стала синтезом вираження трагедії віку. У творі є підзаголовок: «Хроніка XIX століття» і зазначено час дії: 1827 рік. Такого в літературі ще не було: аб­солютно конкретна реальність сучасної авторові доби скрупульозно відтворена, але не стільки в побутовому плані (звичаї, побут, інтер'єр), скільки в психоло­гічному — як пошук обдарованою молодою людяною-свого місця в житті, ща­стя, крах на цьому шляху через зіткнення з буржуазною дійсністю: суспільство вбиває молодих людей — вихідців із «низів», якщо вони намагаються реалізу­вати свою особистість, виділяються із середовища, що їх оточує.

Епіграфом до першого розділу Стендаль поставив слова Дантона: «Правда, гірка правда». Правда ця була особливо гіркою тому, що й герой роману Жу-льєн Сорель, і сам автор «запізнилися народитися», з'явилися на світ у жорсто­ку епоху, коли «старе вже вмерло, а нове не встигло народитися». Не випадково письменник неодноразово підкреслює, що провідними кольорами цієї доби ста­ли сірий (мундир чиновника, сутана священика) та чорний (колір загибелі всіх надій). Звідси й різкий контраст «червоного й чорного» в заголовку: життя та смерть, реакція та революція, повнокровне буття та жалюгідне існування. 2. Складання «сюжетного ланцюжка» роману «Червоне і чорне»

Очікувані відповіді

Розповідь про життя Жульєна Сореля в родині батька, селянина-тесляра —> холодні взаємини з рідними, вороже ставлення до хлопця з боку односельців та рідних, адже Жульєн не здатен до фізичної праці й знаходиться на утриманні родини —» життя в сім'ї мера міста Вер'єра пана де Реналя, до якого він влашто­вується гувернером -> закохавшись у пані де Реналь, герой змушений залишити цей дім —•> Жульєн навчається в Безансонській семінарії, щоб зробити кар'єру священика, але й це йому не вдається —> юнак потрапляє до Парижа —> маркіз де Ла-Моль бере його секретарем і бібліотекарем -» Жульєн виконує складні політичні доручення, виявляючи свій розум і здібності —> у нього закохується донька маркіза Матильда: пані де Реналь під тиском свого католицького духів­ника дає маркізові дуже негативний відгук про Сореля —»Жульєн стріляє в пані де Реналь, легко поранивши її, потрапляє до в'язниці, його засуджують до страти.

3. Робота в групах

Учитель. Визначте соціально-політичний та психологічний аспекти рома­ну «Червоне і чорне»; складіть таблицю узагальнень та висновків.

Очікувані результати

І група. Соціально-політичний аспект

II група. Психологічний аспект

Дія роману відбувається за часів царювання Карла X (1824-1830), коли феодально-клерикальна реакція досягла свого апогею. Ультрареалісти влаштовують зрадницькі змови проти народу, мріючи за допомоги іноземних інтервентів відродити давню пиш­ність монархії. Єзуїти проникають в усі куточки Франції, обплуту­ючи її шпигунською сіткою й під­коряючи своїй владі душі людей. У романі Стендаля висвітлено майже всі сфери суспільного жит­тя Франції останніх років Рестав­рації; про це свідчить і підзаголо­вок «Хроніка XIX століття»

Сюжет — це зовнішня канва; головні події відбува­ються в душі героя. Завдяки внутрішнім монологам читачі нібито беруть участь у справжній історії люд­ської душі, осягають велич духу людини не обраної, не виняткової, а просто мислячої, талановитого представника «нижчих» класів. Учинки героя пси­хологічно мотивовані; паралелізм і контрастність допомагають осягнути внутрішні причини руху історії й особистості. Автор хоча й симпатизує героєві, але не відходить від «гіркої правди». Кожен етап піднесення Жульєна одразу ж зіставляється із реальністю: син селянина став гувернером дітей мера, але «куплено» його за найдешевшу ціну, щоб «досадити» сусідові, який придбав дорогих коней; багатий вельможа де Ла-Моль нібито й ставиться до Жульєна прихильно, але пояснює це так: «Адже ж прив'язуються люди до гарної болонки»

Очікувані узагальнення та висновки

•  Отже, роман Стендаля «Червоне і чорне» є багатоплановим, багатоаспект-ним твором.

•  Найвиразніші аспекти роману — соціально-політичний (яскраво відобра­жені умонастрої доби) та психологічний (розкриті порухи душі героя, моти­вація його вчинків і дій).

4. Бесіда

» У чому полягає гостра критика письменником режиму Реставрації? (У по­казі збереження кастовості суспільства; у зображенні пліток, інтриг, без­глуздих розмов і занять «вищого світу», «політичних ігор», що призвели до ухвалення смертного вироку юнакові з «низів», який не заслуговував на таке суворе покарання, та ін.)

VIЗакріплення набутих знаньумінь та навичок

Міні-диспут за твердженням Стендаля: «Немає цілком гарних або цілком поганих людей»

VIIДомашнє завдання

Знати зміст роману, уміти визначати елементи сюжету.

VIII. Підбиття підсумків уроку

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Урок №4. Стендаль «Червоне і чорне». Поєднання соціально-політичного й психологічного аспектів у романі", із категорії "Світова література", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід