Урок №3. Стендаль. Життєвий і творчий шлях, світоглядно-естетичні позиції письменника, їх втілення у творчості
 

УРОК №3

Тема. Стендаль. Життєвий і творчий шлях, світоглядно-естетичні позиції письменника, їх втілення у творчості. Синтез романтизму й реалі­зму у творах митця

Мета: ознайомити із життям і творчістю письменника, зацікавити ними; розкрити значення творчості Стендаля у світовій літературі; роз­вивати навички виокремлення головного, встановлення причинно-наслідкових зв'язків (людина-суспільство, людина-історія); розви­вати вміння працювати з підручником та додатковими джерелами інформації; виховувати повагу до митців, їх духовних надбань, естетичні смаки.

Обладнання: портрет письменника, ілюстративні матеріали до його біографії. Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

ІОрганізаційний момент

IIМотивація навчальної діяльності

IIIОголошення теми й мети уроку

IVАктуалізація опорних знань

Бесіда

» Назвіть основні прикмети XIX ст. з історичного та літературного погляду. » Схарактеризуйте реалізм XIX ст. як літературний напрям, назвіть його най-

видатніших представників. * Поясніть, чому XIX ст. називають «золотою добою» класичного роману.

VСприйняття та засвоєння нового навчального матеріалу

1. Міні-лекція вчителя

Стендаль (1783—1842). Справжнє ім'я — Анрі-Марі Бейль. Його називають духовним сином епохи Просвітництва. Він любив повторювати думку філосо­фа Д. Дідро, що все починається з людини й завершується нею. Прихильники Просвітництва вчили, що головне в житті людини, її стимул — це прагнення до щастя. Проте, щоб воно не спричинило індивідуалістичний егоїзм, особи­сте щастя має урівноважуватися щастям суспільним. Усе дуже складне, багато в чому не розгадане й донині життя Стендаля було служінням цьому ідеалові. Він не лише намагався втілити його у своїх творах, але й боровся за нього, беру­чи участь в італійському національно-визвольному русі.

Стендаль провів юність в Італії і на все життя зберіг прихильність до цієї країни, до її мистецтва, неповторного «італійського характеру». Саме з остан­нім пов'язане переконання письменника в тому, що всіма вчинками людей ке­рують пристрасті.

Сучасна Стендалю Франція, як і вся Європа, намагалася забути ідеї просвіт­ників та задовольнити свою жагу буржуазного збагачення. Якщо й говорили­ся красиві слова, то тільки для того, щоб зручніше обманювати й грабувати. Погляди письменника суперечили як принципам режиму Реставрації королів­ської влади, так і принципам буржуазної республіки. Тому влада постійно «на­глядала» за ним. Це змушувало Стендаля шифрувати свої художні твори й ли­сти (були прочитані лише у XX ст.).

Стендаль уважав себе романтиком, але романтизм розумів не як бездіяль­не мрійництво, а в байронівській активній, бунтарській формі. Романтизм для нього — це мистецтво, що відповідає потребам сучасності, яка допомагає осми­слити реальну сутність. Це яскраве, пристрасне мистецтво із сильними харак­терами героїв і водночас правдиве й повною мірою відображає багатогранність життя в усіх його проявах та розвитку.

2. Робота з підручником

Складання хронологічної таблиці життя і творчості Стендаля з аналітичнимкоментуванням щодо його світоглядно-естетичних позицій

Дата

 

Події

 

Формування світогляду, естетичних позицій

 

23 січня 1783р.

 

Народження Анрі-Марі Бейля в ро­дині багатого адвоката в Греноблі. Смерть матері; абат-вихователь. Відчуження батька, уплив дідуся

 

Формування ненависті до релігії, пошук нових ідеалів, цінування щирих почуттів

 

1797р.

 

Навчання у Центральній школі в Греноблі

 

Спостереження за формуванням ідеології буржуазної держави, що народжувалася, об'єднуючи гроші, владу й підприємництво

 

1800р.

 

Невдала спроба вступу до Політех­нічної школи. Париж. Вступ на службу до армії Наполеона

 

Захоплення Наполеоном — ідеаль­ною постаттю людини, яка досягла успіху в житті завдяки власним здібностям та наполегливості

 

1802р.

 

Відставка з армії. Рішення стати письменником

 

Формування критичного ставлення до ідеалу

 

1812р.

 

Знову на службі як офіцер-інтендант наполеонівської армії. Перебування в Росії

 

Розчарування в ідеалі, прагнення до справедливості

 

1814р.

 

Падіння Наполеона. Приїзд до Іта­лії. Життя, плідна письменницька праця

 

Переконання в тому, що мисте­цтво — сила, що здатна перетвори­ти світ та поліпшити його

 

1831р.

 

Роман «Червоне і чорне»

 

Прагнення усвідомити головні принципи мистецтва й життя

 

1839р.

 

«Пармська обитель»

 

Осмислення долі «природної люди­ни», суперечностей між законами суспільства й природи

 

22 березня 1842 р.

 

Смерть Стендаля

 

Роздуми над тим, чи сумісні люд­ські закони із законами природи

 

VIЗакріплення набутих знаньумінь та навичок

Проблемне питання

» Поясніть вислів Стендаля «Коли розум не відважний, то навіщо ж розум?»; наведіть факти із біографії письменника на підтвердження своїх думок.

VIIДомашнє завдання

Вивчити біографію Стендаля, продовжити читати роман «Червоне і чорне».

VIIIПідбиття підсумків уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжте речення:

•   Найбільше мене вразило...

•   Письменник Стендаль уявляється мені як людина...

•  Мені імпонує в письменникові...

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Урок №3. Стендаль. Життєвий і творчий шлях, світоглядно-естетичні позиції письменника, їх втілення у творчості", із категорії "Світова література", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід