Узагальнення та систематизація вивченого. Літературний калейдоскоп. Конспект уроку
 
УРОКИ  №  69–70
Тема: Узагальнення  та  систематизація  вивченого.  Літературний  калейдоскоп.
Мета:  повторити  вивчене  протягом  року,  перевірити  рівень  засвоєння  матеріалу, вміння орієнтуватися  у   світовому  літературному  процесі;  розвивати  уміння  застосовувати набуті знання практично, навички зв’язного мовлення, творчі здібності учнів; сприяти вихованню  любові  до  мистецтва  слова,  загальної  ерудиції  школярів.
Обладнання:   виставка  портретів  письменників,  творчість  яких  вивчалася  протягом року,  їхніх творів;  репродукції  картин;  ілюстрації  до  творів  (учнів  та  художників)  (на  вибір  учи -теля).
ХІД УРОКІВ
I.   ОГОЛОШЕННЯ  ТЕМИ  Й  МЕТИ  УРОКУ
II.  ЗАСТОСУВАННЯ  УЧНЯМИ  ЗНАНЬ,  УМІНЬ  ТА  НАВИЧОК
1. Теоретичний бліц-турнір літературознавців.
— Дайте визначення літературознавчих термінів.
Бароко — …
Класицизм — …
Просвітництво — …
Романтизм — …
Філософська повість — …
Гротеск — …
Байронічний герой — …
Онєгінська строфа — …
Роман у   віршах — …
Соціально-психологічний роман — …
Реалізм — …
Морально-психологічний роман — …
2. Гра «Сучасники».
—  Хто з  названих митців не відповідає даному періоду.
1)   П. Кальдерон, Дж.  Мільтон, Г.  Сковорода, І.  Вишенський, Н.  Буало. (Н. Буало.)
2)   Мольєр, Ж.  Расін, П.  Корнель, О.   Герцен, Д.  Фонвізін. (О. Герцен.)
3)   Вольтер, Д.   Дідро, Й.  В.  Ґете, М.  Огарьов, Й.   К. Ф.  Шиллер. (М. Огарьов.)
4)   Е.  Т.  А.  Гофман,  Л.   де  Вега,  Г.  Гейне,  Дж.  Байрон,  А.  Міцкевич.  (Л.  де  Вега.)
5)   О. Пушкін, П.  Вяземський, М.   Гоголь, Л.  Толстой. (Л. Толстой.)
3. Рольова гра «Інсценізація».
—  Представте улюблених героїв вивчених творів.
4. Виразне читання.
Прочитати  напам’ять  улюблену  поезію  чи  прозу  поетів  або  письменників  вив-ченого періоду.
5. Гра «Знавці біографії».
Встановіть відповідність між прізвищами митців та роками життя.
1)   1600–1681  П.  Кальдерон;
2)   1749–1832  Й.  В.  Ґете;
3)   1788–1824  Дж.   Г.   Байрон;
4)   1622–1673  Мольєр;
5)   1799–1837  О.  Пушкін;
6)   1814–1841  М.  Лермонтов;
7)   1809–1852  М.  Гоголь.
6. Гра «Письменники — редактори журналів та книг».
—  Назвіть, які журнали чи книги видавали названі письменники:
а)   Вольтер (проект словника французької мови);
б)   Ф. Шиллер (журнал «Ори»);
в)   О. Пушкін (журнал «Современник»).
7. Літературне лото.
—  Розкладіть  фішки  з   прізвищами  письменників  на  картці  з  їхніми  іменами.
Йоганн Вольфґанґ  Ґете;
Йоганн Крістофор Фрідріх  Шиллер;
Ернст Теодор Амадей  Гофман;
Джордж Ноел Гордон  Байрон;
Микола Васильович   Гоголь;
Олександр Сергійович  Пушкін;
Михайло Юрійович  Лермонтов.
8. Літературна гра «Перевір себе».
—  Вкажіть назву твору та автора, який вигадав цих героїв.
а)   Росаура,  король  Басиліо,  Клотальдо  —  …  (П.  Кальдерон,  «Життя  —  це 
сон»);
б)   Сент-Ів, Гурон, Гордон — … (Вольтер, «Простак»);
в)   Маргарита, Мефістофель, Марта, Вагнер — … (Й. В.   Ґете, «Фауст»);
г)   Телль, Геслер, Гедвіга, Вальтер Фюрст — (Й. К. Ф.  Шиллер, «Вільгельм 
Телль»);
д)   Бальтазар, Кандіда, фея Рожа-Бельверде — … (Е. Т.  А.  Гофман, «Малюк 
Цахес»);
е)   Ленський,  Онєгін,  Тетяна,  Ольга,  Зарецький  —  …  (О.  Пушкін,  «Євгеній 
Онєгін»);
ж)  Бела,  Максим  Максимович,  Грушницький,  княжна  Мері  —  …  (М.  Лер -монтов, «Герой нашого часу»);
з)   Акакій Акакійович, генерал, чиновники, привид — … (М. Гоголь, «Ши -нель»).
9. Творче завдання для кмітливих.
Подумайте, які періоди історії людства пов’язані з  іменами даних письменників 
чи літературними напрямами:
а)   Класицизм… (Утвердження абсолютизму в  Європі);
б)   Романтизм… (Французька буржуазна революція);
в)   Дж. Г.  Байрон… (Повстання карбонаріїв у  Греції);
г)   О. С.  Пушкін… (Повстання декабристів на Сенатській площі у  Петербурзі);
д)   А. Міцкевич — … (Боротьба за свободу й  незалежність Польщі).
10. Рольова гра «Жіночі таємниці».
— Які таємниці про своїх коханих могли б розказати героїні? «Розкрийте» їх.
а)   Росаура;
б)   Сент-Ів;
в)   Маргарита;
г)   Тереза;
д)   Тетяна;
е)   Бела;
ж)  Віра;
з)   княжна Мері;
й)   Гедвіга.
11. «Турнір теоретиків».
—  Дайте характеристику літературних напрямів.
а)   Бароко — …
б)   Просвітництво — …
в)   Класицизм — …
г)   Романтизм — …
д)   Реалізм — …
12. Літературна вікторина «Угадай героя».
1)   Він наймав учителів, щоб засвоїти аристократичні манери. (Журден.)
2)   Його з  дитинства тримали у  вежі. (Сехисмундо.)
3)   Він прибув із далеких країв і  при хрещенні одержав ім’я Геркулес. (Гуронець.)
4)   Чорнокнижник, учений, алхімік. (Фауст.)
5)   Він був найкращим лучником у   Швейцарії. (Вільгельм Телль.)
6)   Фея подарувала йому три золотих волосинки, що давали йому безмежну владу 
над людьми. (Цахес.)
7)   Він народився на берегах Неви, ним оволоділа нудьга. (Євгеній Онєгін.)
8)   Він був гвардійським офіцером, засланим на Кавказ. (Печорін.)
9)   Єдиною радістю у   його житті була нова шинель. (Акакій Акакійович.)
13. Переказ тексту.
—  Перекажіть уривок із твору, який вам найбільше запам’ятався.
14. Порівняльна характеристика героїв.
—  Порівняйте названих героїв:
а)   Чайльд-Гарольд, Онєгін, Печорін;
б)   Фауст і  Вагнер;
в)   Печорін і  Вернер;
г)   Бела, княжна Мері, Віра;
д)   Самсон Вирін, Максим Максимович, Акакій Акакійович.
15. Гра «Справжнє ім’я».
—  Назвіть справжнє ім’я письменника.
Мольєр — … (Жан Батист Поклен);
Вольтер — … (Франсуа Марі Аруа);
Ернст Теодор Амадей Гофман — … (Ернст Теодор Вільгельм Гофман);
Генріх Гейне — … (Гаррі Гейне).
16. Конкурс ерудитів.
—  За біографічними фактами установіть ім’я письменника.
1)   Він обвішав стіни кабінету картами Шотландії, коли працював над п’єсою. (Ф. 
Шиллер.)
2)   Вони  жили  в  одному  місті,  дружили,  творили  в   одному  жанрі.  (Й.  Ґете  
і   Ф. Шиллер.)
3)   Він  змінив  своє  третє  ім’я  на  ім’я  улюбленого  композитора.  Був  юри -стом,  поетом,  музикантом,  живописцем.  Але  став  відомим  як  письменник. 
(Е. Т.   А.  Гофман.)
4)   Він був англійським лордом, але воював за свободу Греції. (Дж. Г.  Байрон.)
5)   За участь у  політичних організаціях йому заборонили жити на батьківщині. (А. 
Міцкевич.)
6)   Його називали «сонцем російської поезії». (О. Пушкін.)
7)   Він став відомим 10 лютого 1837 року, а  через декілька днів його заарештува-ли. Виною був вірш, написаний на смерть О.  Пушкіна. (М. Лермонтов.)
8)   Він народився в   Україні, а  став класиком російської літератури. (М. Гоголь.)
17. Конкурс «Літературна географія».
—  Які письменники життям чи творчістю пов’язані з  Україною? (Дж. Байрон, 
поема «Мазепа»; А.   Міцкевич перебував у  Криму, цикл «Кримські сонети»; О.  Пуш-кін перебував в  Одесі у  період південного заслання; М.  Гоголь народився на Полтав -щині, був у  Києві, Одесі, українська тематика відобразилася у   першій збірці «Вечо -ри на хуторі поблизу Диканьки».)
III.   ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
Учитель  ознайомлює  учнів  зі  списком  рекомендованої  літератури  для  десято -го класу.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Узагальнення та систематизація вивченого. Літературний калейдоскоп. Конспект уроку", із категорії "Світова література", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід