Загальна характеристика розвитку культури та літератури XIX ст., стильове розмаїття літератури. Реалізм як напрям у світовій. Конспект
 

УРОК  1

Тема. Загальна характеристика розвитку культури та літератури XIX ст., стильове розмаїття літератури. Реалізм як напрям у світовій літе­ратурі

Мета: схарактеризувати розвиток культури та літератури XIX ст., пока­зати стильове розмаїття літератури; розвивати навички система­тизації та узагальнення матеріалу, використання міжпредметних зв'язків, уміння складати конспекти лекцій; виховувати інтерес до світової літератури, любов до книги та мистецтва взагалі. Обладнання: мала світу; «портретна галерея» письменників XIX ст., виставка їх творів; ілюстрації до найвидатніших наукових досягнень цієї доби. Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

ІОрганізаційний момент

IIМотивація навчальної діяльності

Учитель. Напевне, немає серед вас таких, у чиєму домі не було б худож­ньої літератури. Що означає книга для нас? Що ми від неї очікуємо?

Ось як на це питання відповів видатний французький письменник XIX ст. Гі де Мопассан: «Розрадьте мене; втіште мене; дайте мені помріяти; розчульте мене; дайте мені змогу здригнутися; дайте мені змогу поплакати; дайте мені привід для роздумів».

* Що означає художня книга для вас? Яке місце посідає вона у вашому житті? Чи не витіснили її новітні джерела інформації та розваги? (Відповіді учнів.)

Кожна освічена, культурна людина має знати хоча б у загальних рисах ета­пи розвитку світової літератури, її найцінніші надбання. У попередніх класах ми ознайомилися з літературою від її витоків до І половини XIX ст., розглянули її тематичне, жанрове та стильове розмаїття.

* Як ви вважаєте, що об'єднує письменників різних епох і народів, їх твори? (Людина, її уявлення про світ і про саму себе; читач)

Розвиток стилів і напрямів у літературі важко обмежити в часі. Ось, на­приклад, романтизм — основний літературний напрям XIX ст., але він яскра­во представлений (зокрема, у ліриці) і в літературі XX ст., плавно переходить у неоромантизм. Для літератури XIX ст. характерним є шлях від романтизму до реалізму. Про це — сьогодні на уроці.

IIIОголошення теми й мети уроку

IVАктуалізація опорних знань

Бесіда

* Пригадайте письменників-романтиків XIX ст. та їх твори. (Е. Т. А. Гофман «Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер»,Г. Гейне,Дж. Байрон,А. Міцке-вич, О. Пушкін, М. Лєрмонтов, М. Гоголь)

Що є характерним для романтиків і чим це обумовлено? (Відповіді учнів.)

Однією з найяскравіших сторінок у розвитку світового літературного про­цесу, яку називають «золотим фондом світового письменства», є саме XIX сто­ліття.

VСприйняття та засвоєння нового навчального матеріалу

1. Презентація книг і портретів найвидатніших письменників XIX ст.

2. Колективна робота з таблицею «Найважливіші суспільні, історичні, наукові події XIX ст.»

Учитель. Пригадайте відомості з історії, інших джерел про цей час і запов­ніть лівий стовпчик таблиці.

Суспільні, історичні, наукові події XIX ст.

Реалізм як один із основних творчих методів XIX ст. і його ознаки

Наполеонівські війни; Громадянська війна в США; об'єднання Германії; розвиток капіталізму; жорстока ринкова боротьба; соціально-демократичні рухи; великі відкриття в природознавстві — еволюційна теорія Дарвіна, закон збере­ження і перетворення енергії; розвиток науково-технічного прогресу: автомобілі, електрика тощо

Пізнання соціальних зв'язків людини і суспільства;

вірність дійсності, прагнення до досто­вірності зображення, відтворення життя «у формах самого життя»; зображення типових характерів у типових обставинах; викривальний пафос; розмаїття художніх форм; пізнавальне спрямування (зв'язок із на­уками)

3. Заповнення правого стовпчика таблиці (під керівництвом учителя)

4. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм»

Учитель. Знайдіть логічно-причинні зв'язки між двома стовпчиками, зро­біть висновки.

Очікувані відповіді

•  Швидко й бурхливо змінюється суспільство, необхідно осмислювати зміни, реагувати на них. Звідси зв'язок із дійсністю.

•   Життя багатогранне, різноманітні умови в національних культурах, тому письменники використовують різні художні форми.

•  Людину розглядають як продукт історії, її поведінка є соціальне обумовле­ною, адже особистість належить до певної соціальної групи. Звідси типові характери в типових обставинах.

•   З'явилася віра в те, що література може вплинути на життя, змінити його на краще; звідси викривальний пафос.

VIЗакріплення набутих знаньумінь та навичок

Бесіда

Учитель. Які з наведених далі тверджень відомих людей, на вашу думку, найточніше характеризують XIX ст. й світовий літературний процес цього пе­ріоду? Відповідь обґрунтуйте.

•   «XIX ст. відрізняється від усіх століть точним і виразним зображенням люд­ського серця». (Стендаль)

• «Маркса просторіччя,

Наївне дев' ятнадцяте сторіччя ».

(О. Ольжич. «На небі хмара — вічність і світи...»)

•   «Протягом XIX ст. митці працювали «естетично змішано». Вони зводили суто естетичні елементи до мінімуму й намагалися побудувати художній твір майже цілком на відтворенні реальності. У цьому розумінні все зразко­ве мистецтво... століття було реалістичним». (XОртега-і-Гасет. «Дегумані­зація мистецтва»)

VIIДомашнє завдання

Для*всіх: опрацювати конспект, вступну статтю підручника, записати у ви­гляді тез важливі доповнення до теми.

Індивідуальне: підготувати повідомлення про досягнення природничих наук у XIX ст.

VIII. Підбиття підсумків уроку

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Загальна характеристика розвитку культури та літератури XIX ст., стильове розмаїття літератури. Реалізм як напрям у світовій. Конспект", із категорії "Світова література", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід