Розробки уроків української літератури 11 клас Академічний рівень (Серія "Усі уроки")
 
Назва: Розробки уроків української літератури  11 клас Академічний рівень (Серія "Усі уроки")
Автор: Є.П. Голобородько
Видавництво: Основа
Рік видання: 2009
Кількість сторінок: 384
Формат файлу: .PDF 
Розмір файлу: 1.51 mb
Мова: українська
 
Зміст
Календарно-тематичне планування уроків української мови в 11 класі (академічний рівень) 3
І семестр
Повторення вивченого в 10 класі. Стилістика мови. Культура мовлення
Урок № 1. Стилістика як розділ науки про мову. Фонетичні, лексичні, фразеологічні, словотворчі засоби стилістики 8
Урок № 2. Норма літературної мови як основне поняття правильності мовлення, її варіативність 12
Урок № 3. Стилістичне забарвлення граматичних понять і граматичних форм. Написання -н у прикметниках, дієприкметниках, займенниках, прислівниках; -нн- у прикметниках, прислівниках 17
Урок № 4. Аудіювання текстів діалогічного й монологічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення. Види запису почутого: докладний запис, конспект 20
Урок № 5. Поняття роду, числа. Не з різними частинами мови 30
Урок № 6. Читання мовчки текстів діалогічного й монологічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення. Види запису прочитаного: докладний запис, конспект 33
Урок № 7. Власні і загальні назви. Велика буква і лапки у власних назвах 42
Урок № 8. Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх учинків) 46
Урок № 9. Ступені порівняння. Написання складних прикметників 52
Урок № 10. Письмовий стислий переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх учинків) 55
Урок № 11. Повні й короткі, стягнені та нестягнені форми прикметників 60
Урок № 12. Займенники й контекст. Синоніміка займенникових форм. Правопис займенників 64
Уроки № 13–14. Контрольний переказ із творчим завданням 67
Урок № 15. Стилістичні аспекти дієслівних категорій. Синоніміка дієприкметників. Синоніміка дієприслівників 71
Урок № 16. Пунктограми при відокремлених другорядних членах речення 74
Урок № 17. Контрольна робота (тест) 78
Стилістика простих речень 
Урок № 18. Види простих речень і відтінки їх значень 86
Урок № 19. Діалог, складений відповідно до запропонованої ситуації, діалог-обмін думками, враженнями (офіційна і неофіційна розмова); обговорення самостійно обраної теми 89
Урок № 20. Синоніміка: двоскладних і односкладних речень; неозначено-особових, узагальнено-особових і безособових; означено-особових і безособових 95
Урок № 21. Синоніміка мовних засобів вираження: присудка, другорядних членів; інверсія замість прямого порядку слів 98
Урок № 22. Виступ під час дискусії (підготовлений і непідготовлений) на суспільно-політичну або морально-етичну теми, його композиція. Основні способи виступу 102
Урок № 23. Синоніміка відокремлених і невідокремлених другорядних членів. Пунктограми у простому реченні 108
Уроки № 24–25. Контрольний твір 111
Урок № 26. Вираження різноманітних смислових значень за допомогою звертань, вставних слів і вставних конструкцій, їх емоційно-експресивний характер 116
Урок № 27. Пунктограми у простому реченні. Практикум 119
Урок № 28. Контрольна робота (тест). Контрольне читання мовчки 122
Урок № 29. Телефонна розмова як один із видів усного ділового мовлення. Лист електронною поштою і по мобільному телефону (sms) 139
Урок № 30. Контрольний диктант (семестрова контрольна робота) 145
Урок № 31. Основні вимоги до культури спілкування по телефону і в інтернеті 146
ІІ семестр
Стилістика складних речень 
Урок № 32. Види складних речень. Пунктограми у складному реченні 156
Урок № 33. Смислові відношення між частинами складних речень 160
Урок № 34. Усний докладний переказ тексту художнього стилю з творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх учинків) 166
Урок № 35. Синоніміка: складносурядних і складнопідрядних речень; складних безсполучникових і складносурядних; складних безсполучникових і складнопідрядних 170
Урок № 36. Письмовий докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героів, їхніх учинків) 174
Урок № 37. Синоніміка складнопідрядних і простих речень з дієприкметниковими і дієприслівниковими зворотами 179
Уроки № 38–39. Контрольний переказ із творчим завданням 183
Урок № 40. Пунктограми у складному реченні 186
Урок № 41. Синоніміка сполучників і сполучних слів, що з’єднують складні сполучникові речення 189
Урок № 42. Реферат на тему, пов’язану з предметами, що вивчаються, особливості його побудови і мовне оформлення 192
Урок № 43. Пунктограми в складному реченні. Практикум 195
Урок № 44. Реферат на тему, пов’язану з предметами, що вивчаються, особливості його побудови і мовне оформлення. Бібліографія 199
Уроки № 45–46. Доповідь на тему, пов’язану з предметами, що вивчаються, прийоми встановлення й збереження контакту з аудиторією 202
Урок № 47. Контрольна робота (тест) 206
Стилістика речень з різними засобами вираження чужого мовлення. Стилістика мовлення (функціональна). Культура мовлення
Урок № 48. Пряма й непряма мова, її призначення й граматично-смислові особливості 216
Урок № 49. Стилістичні особливості авторських слів при прямій мові. Синоніміка речень із прямою мовою, реплік у діалозі й непрямій мові 219
Урок № 50. Пунктограми при прямій мові 223
Урок № 51. Правила мовленнєвої поведінки в спілкуванні: етичні мовленнєві формули 230
Урок № 52. Мовлення як предмет вивчення стилістики і культури мовлення. Мовлення розмовне і книжне, їх співвідношення й особливості. Поняття стилю мовлення: позамовні ознаки й мовні 238
Урок № 53. Стилі мовлення, їх підстилі. Зміст і структура текстів кожного зі стилів, їх характерні мовні засоби, основні жанри 251
Урок № 54. Аудіювання текстів діалогічного й монологічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення. Види запису почутого: тези, докладний і короткий плани 263
Урок № 55. Мовлення правильне й комунікативно доцільне. Вимоги до гарного мовлення, їх основні ознаки 269
Узагальнення й систематизація найважливіших відомостей з української мови
Урок № 56. Лексикологія і фразеологія 278
Урок № 57. Читання мовчки текстів діалогічного й монологічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення. Види запису прочитаного: тези, докладний і короткий плани 285
Урок № 58. Морфологічна будова слова. Написання слів із найуживанішими орфограмами 293
Урок № 59. Стаття на морально-етичну тему 300
Урок № 60. Частини мови 303
Урок № 61. Слово, словосполучення, речення 307
Урок № 62. Просте речення. Члени речення. Складне речення 313
Урок № 63. Ділові папери. Протокол (складний). Витяг з протоколу 320
Урок № 64. Система розділових знаків 324
Урок № 65. Контрольний диктант (річна контрольна робота) 333
Урок № 66. Текст, його будова 335
Урок № 67. Ділові папери. Офіційний лист. Доручення. Розписка 344
Урок № 68. Контрольна робота (контрольний тест). Контрольне аудіювання 348
Урок № 69. Аналіз контрольних робіт. Повторення 361
Урок № 70. Повторення вивченого 365
Тренувальні диктанти 371
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Розробки уроків української літератури 11 клас Академічний рівень (Серія "Усі уроки")", із категорії "Українська література", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід