Розробки уроків української літератури 11 клас. Академічний та рівень стандарту (Серія "Усі уроки")
 
Назва: Розробки уроків української літератури 11 клас. Академічний та рівень стандарту (Серія "Усі уроки")
Автор: Є.П. Голобородько
Видавництво: Основа
Рік видання: 2011
Кількість сторінок: 384
Формат файлу: .PDF 
Розмір файлу: 1.51 mb
Мова: українська
 
Зміст
Календарно-тематичне планування уроків української літератури в 11 класі 3
І семестр 
Українська література 1920–1930 рр. Вступ
Ващенко О. П.
Урок № 1. Суспільно-історичні умови розвитку української літератури ХХ ст., основні стильові напрями 10
Счастливцева Н. І.
Урок № 2. Провідна роль поезії у 20-ті роки. Павло Тичина — найбільший модерніст цього періоду. Феномен «кларнетизму». «Арфами, арфами…», «о панно Інно…», «ви знаєте, як липа шелестить?..» 27
Счастливцева Н. І.
Урок № 3. П. Тичина. «Одчиняйте двері…». Художнє відтворення національно-визвольного пробудження народу. Уславлення борців за Вільну Україну у вірші «пам’яті тридцяти» 44
Счастливцева Н. І.
Урок № 4. Авангардні тенденції в українській поезії 1920?х рр. Михайль Семенко — поет-футурист. Урбаністичні мотиви лірики («бажання», «місто», «запрошення») 51
Счастливцева Н. І.
Урок № 5. Київські «неокласики». Микола Зеров. Різногранний творчий шлях митця. «Київ — традиція». Філософічність, афористичність лірики 63
Счастливцева Н. І.
Урок № 6. Максим Рильський. «молюсь і вірю…», «солодкий світ!..». Мотиви пошуків душевної рівноваги, краси в житті та в душі 72
Манян Л. В.
Урок № 7. Євген Плужник — один із провідних поетів «розстріляного відродження». Сповідальність, ліричність, філософічність поезії «для вас, історики майбутні…» 86
Манян Л. В.
Урок № 8. Є. Плужник. «Вчись у природи творчого спокою…», «ніч… А човен — як срібний птах!», «Річний пісок…». Урівноваженість душевного стану ліричного героя, мить і вічність у чуттєвому вираженні 91
Проза
Ващенко О. П.
Урок № 9. Розвиток української прози 20-х років ХХ ст. Микола Хвильовий. Біографія письменника, його провідна роль у літературному житті 1920-х рр. 100
Ващенко О. П.
Урок № 10. Микола Хвильовий. «Я (Романтика)» — новела про добро і зло в житті та в душі 110
Счастливцева Н. І.
Урок № 11. Микола Хвильовий. «Кіт у чоботях», «вальдшнепи», «сентиментальна історія», «санаторійна зона» (на вибір) 116
Счастливцева Н. І.
Урок № 12. Григорій Косинка. Творча біографія прозаїка. Змалювання строкатої картини життя крізь призму долі й душі людини. Новела «в житах» — пошуки порушеної гармонії 122
Счастливцева Н. І. 
Урок № 13. Григорій Косинка. «В житах». Вітаїстичний пафос новели, імпресіоністична настроєвість 132
Счастливцева Н. І.
Урок № 14. Контрольна робота № 1. Українська література 1920–1930 рр. Поезія. Проза 140
Ващенко О. П.
Урок № 15. Юрій Яновський. Творча біографія митця. Роман «вершники». Ідея протиставлення загальнолюдських вартостей класовим у новелі «подвійне коло» 144
Ващенко О. П.
Уроки № 16–17. Ю. Яновський. «Дитинство». Ідея нетлінної вартості національних основ буття. Утвердження загальнолюдських ідеалів вірності й кохання в новелі «шаланда в морі» 153
Ващенко О. П.
Урок № 18. Валер’ян Підмогильний. Життєвий і творчий шлях письменника 161
Ващенко О. П.
Урок № 19–20. Валер’ян Підмогильний. «Місто». Світовий мотив підкорення людиною міста, самоутвердження, інтерпретовані на національному матеріалі. Зображення «цілісної» людини 173
Ващенко О. П.
Урок № 21. Життя і творчість Остапа Вишні. «Моя автобіографія» — гумористична розповідь письменника про свій життєвий шлях 182
Ващенко О. П.
Урок № 22. «Як варити і їсти суп із дикої качки», «сом». Оптимізм, любов до природи, м’який гумор як риси індивідуального почерку Остапа Вишні 189
Драматургія
Манян Л. В.
Урок № 23. Розвиток національного театру, драматургії 1920–1930 рр. Життєвий і творчий шлях Миколи Куліша. Зв’язок із театром?Л. Курбаса 195
Манян Л. В.
Урок № 24. Микола Куліш. Сатирична комедія «мина Мазайло». Особливості сюжету. Розвінчання національного нігілізму, духовної обмеженості на матеріалі українізації 204
Манян Л. В.
Урок № 25. М. Куліш. «Мина Мазайло». Сатиричне викриття бездуховності обивателів, які зрікаються своєї мови. Драматургічна майстерність автора у створенні комічних характерів та ситуацій 212
Манян Л. В.
Урок № 26. Контрольний твір-роздум на тему: «значення п’єси Миколи Куліша "Мина Мазайло” вчора й сьогодні» 216
Українська література за межами україни
Манян Л. В.
Урок № 27. Література в Західній Україні до 1939 р. Життя й творчість Богдана-Ігоря Антонича. «Автопортрет», «вишні». Аполітичність, наскрізна життєствердність, метафоричність і міфологізм поезій 220
Манян Л. В.
Урок № 28. Богдан-Ігор Антонич. Поезії «зелена Євангелія», «дороги», «різдво». Міфологічність образу, екзотика лемківського краю в контексті вселюдських мотивів 227
Манян Л. В.
Урок № 29. Осип Турянський. Огляд життєвого й творчого шляху письменника. «Поза межами болю». Загальнолюдські мотиви й гуманістичні цінності 235
Манян Л. В.
Урок № 30. О. Турянський. «Поза межами болю». Ідея перемоги духа над матерією 241
Манян Л. В.
Урок № 31. Дискусія-узагальнення на тему: «у чому сенс життя?» (За твором Осипа Турянського «поза межами болю») 245
Счастливцева Н. І.
Урок № 32. Контрольна робота № 2. Українська література 1920–1930 рр. Проза. Драматургія. Українська література за межами України 248
ІІ семестр 
Еміграційна література
Головатюк С. М.
Урок № 33. Еміграційна література (огляд). «Празька поетична школа» української поезії та її представники 252
Головатюк С. М.
Урок № 34. Євген Маланюк. Огляд життєвого й творчого шляху письменника. «Під чужим небом», «стилет чи стилос?..». Ностальгічні мотиви, філософічність поезій 259
Головатюк С. М.
Урок № 35. Проза У. Самчука, Т. Осьмачки, Д. Гуменної, Наталени Королевої. Основні віхи життя й творчості І. Багряного 268
Головатюк С. М.
Урок № 36. І. Багряний. «Тигролови» як український пригодницький роман. Проблема свободи й боротьби за своє визволення. Жанрові особливості 277
Українська література 1940–1950 рр.
Головатюк С. М.
Урок № 37. Українська література 1940–1950 рр. О. Довженко — відомий у світі кінорежисер, засновник поетичного кіно 285
Головатюк С. М.
Урок № 38. О. Довженко. «Україна в огні». Національні й загальнолюдські проблеми 292
Головатюк С. М.
Урок № 39. О. Довженко. «Зачарована Десна». Історія написання, автобіографічна основа, сповідальність оповіді. Поєднання минулого й сучасного. Морально-етичні проблеми 301
Головатюк С. М.
Урок № 40. Усний твір-роздум «моральна краса й духовна велич людини в кіноповісті О. Довженка "Зачарована Десна”» 308
Українська література другої половини ХХ — початку ХХІ ст. Вступ
Сухенко В. Г.
Урок № 41. Провідні тенденції розвитку української літератури в другій половині ХХ — початку ХХІ ст. 312
Поети-шістдесятники
Сухенко В. Г.
Урок № 42. «Шістдесятництво» як культурологічне й соціальне явище. Василь Симоненко — «витязь молодої української поезії». «Задивляюсь у твої зіниці…», «я…» 325
Сухенко В. Г.
Урок № 43. Дмитро Павличко. Основні відомості про поета, перекладача. Пісня «два кольори», що стала народною 338
Сухенко В. Г.
Урок № 44. Іван Драч. «Балада про соняшник» — поетичний роздум про суть мистецтва 344
Сухенко В. Г.
Урок № 45. Микола Вінграновський — поет, прозаїк, кіномитець. «Сеньйорито акаціє, добрий вечір…». Несподівана асоціативність, буйна фантазія, образна деталь поезії 351
Лузан Л. О. 
Урок № 46. Ліна Костенко. Життя й творчість письменниці. Особливості індивідуального стилю. «Страшні слова, коли вони мовчать…», «українське альфреско» 357
Лузан Л. О. 
Урок № 47. Ліна Костенко. Інтимна, пейзажна й філософська лірика («хай буде легко. Дотиком пера…», «я вранці голос горлиці люблю…», «недумано, негадано…») 378
Лузан Л. О. 
Урок № 48. Роман у віршах «маруся Чурай». Духовне життя нації крізь призму нещасливого кохання 387
Лузан Л. О. 
Урок № 49. Нелюди й люди в романі?Л. Костенко «маруся Чурай». Центральні проблеми твору 405
Лузан Л. О. 
Урок № 50. Контрольний твір на тему: «художнє осмислення загальнолюдських цінностей у творчості Ліни Костенко» 416
Сухенко В. Г.
Урок № 51–52. «Як добре те, що смерті не боюсь я…». Літопис життя й творчості Василя Стуса 420
Сухенко В. Г.
Урок № 53. Контрольна робота № 3. Еміграційна література. Українська література 1940–1950 рр. Українська література другої половини ХХ — початку ХХІ ст. Поети-шістдесятники 434
Проза другої половини ХХ ст.
Головатюк С. М.
Урок № 54. Проза другої половини ХХ ст. Олесь Гончар. Загальна характеристика творчого доробку, громадянська й життєва позиція, роль у духовному відродженні нації 437
Головатюк С. М.
Урок № 55. О. Гончар. «За мить щастя». Краса й сила кохання як матеріал художнього осмислення. Узагальнений образ миті життя, філософія миті щастя людини 448
Головатюк С. М.
Урок № 56. О. Гончар. Новела-засторога «залізний острів» з роману «тронка» 456
Лузан Л. О. 
Урок № 57. Григір Тютюнник. Життєвий і творчий шлях письменника 466
Лузан Л. О. 
Урок № 58. Григір Тютюнник. «Три зозулі з поклоном». 
Образ любові як втілення високої християнської цінності 477
Лузан Л. О. 
Урок № 59. Валерій Шевчук. Життя й творчість митця. Повість-преамбула до роману «дім на горі» 489
Лузан Л. О. 
Урок № 60–61. Валерій Шевчук. «Дім на горі». Жіноче начало й чоловіче у творі. Притчевість образів, епізодів. Барокове поєднання високого (духовного) й низького (буденного) 506
Українська історична проза
Головатюк С. М.
Урок № 62. Загальна характеристика української історичної прози. Павло Загребельний. Життєвий і творчий шлях 522
Головатюк С. М.
Урок № 63–64. П. Загребельний. «Диво». Історична основа й художній вимисел у творі. Аналіз образів персонажів. Наскрізні проблеми роману 532
Сучасна українська література
Сухенко В. Г.
Урок № 65. Література кінця ХХ — початку ХХІ ст. На шляху до нового відродження. Літературні угруповання 545
Сухенко В. Г.
Урок № 66. Вияв постмодернізму в українській літературі останнього часу. Сучасні часописи та альманахи 558
Лузан Л. О. 
Урок № 67. Російськомовна українська поезія та її особливості (огляд) 566
Лузан Л. О. 
Урок № 68. Контрольна робота № 4. Проза другої половини ХХ ст. Українська історична проза. Сучасна українська література 579
Сухенко В. Г.
Урок № 69. «Україна у нас одна». Велич минулого й віра в щасливе майбутнє у творах Данила Кулиняка 582
Сухенко В. Г.
Урок № 70. Усе починається з любові. Життєвий і творчий шлях Михайла Шевченка 590
Відомості про авторів 598
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Розробки уроків української літератури 11 клас. Академічний та рівень стандарту (Серія "Усі уроки")", із категорії "Українська література", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід