Діалог. Розділові знаки при діалозі. Конспект уроку
 

Уроки № 49–50

Діалог. Розділові знаки при діалозі
 

Мета: поглибити знання учнів про діалог, учити правильно вживати розділові знаки при діалозі, складати та розігрувати діалоги залежно від ситуації спілкування; розвивати навички усного й писемного діалогічного мовлення, збагачувати словниковий запас


Очікувані результати: учні ставлять та обґрунтовують розділові знаки при діалозі; знаходять та виправляють пунктуаційні помилки на вивчені правила; складають діалоги.


Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, схема «Особливості запису діалогічної мови»


Тип уроків: комбіновані.

  • І.   Актуалізація опорних знань учнів

1.   Перевірка домашнього завдання.

2.   Бесіда.

— Що таке пряма мова й слова автора?

— Які розділові знаки слід ставити при прямій мові? Наведіть приклад речення.
 

  • ІІ.  Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроків

Спостереження над мовним матеріалом.

Прочитайте два тексти, порівняйте їх. Який можна назвати діалогом, а який монологом? Чому?

Текст 1

Ніколи не пізно

— Чого ти так пізно прийшов на урок? —
Учитель запитує грізно.
А учень до парти прискорює крок:
— Учитись ніколи не пізно!

(Г. Бойко)

Текст 2

Спи, дитиночко кохана,
Баю, люлі, бай,
А ти, місяцю, до рана
В колисоньку сяй.

(О. Олесь)
 

  • ІІІ.  Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1.   Слово вчителя.

1)   Форми спілкування людей: діалог, монолог, полілог.

Діалог передає розмову двох або кількох осіб. Монолог — довготривала мова дійової особи літературного твору, звернена до самої себе, до інших дійових осіб або до глядача; виголошення думок наодинці або перед слухачами. Полілог — це дискусія, бесіда трьох і більше учасників.

2)   Що таке репліка?

Репліка — слова кожного співрозмовника, учасника діалогу (полілогу).

3)   Слова автора в діалозі. Розділові знаки при діалозі.

Кожну репліку записуємо з нового рядка, перед реплікою ставимо тире. Якщо перед реплікою стоять слова автора, після них ставимо двокрапку.

Якщо слова автора розташовані після репліки, то після неї ставимо кому або знак оклику чи знак питання, а потім — тире. Слова автора після репліки записуються з малої літери. Наприклад:

Минуло трохи часу, й одного разу, зайшовши до хати, батько сказав радісно:

— Ну, наші чорногузи вже й діток мають.

— Яких діток? — спершу не втямив Дениско.

— А лелеченят! (Є. Гуцало)

4)   Інтонація, міміка, жести.

На початку кожної репліки інтонація підвищується, а слова автора вимовляються з пониженою інтонацією, прискорено.

Міміка (рухи м’язів обличчя) під час діалогу виражає внутрішній душевний стан людини. Допоміжним засобом спілкування є жести — рухи людського тіла чи рук. Запам’ятайте: під час бесіди жести не повинні бути занадто енергійними.

2.   Робота з підручником.

1)   Опрацювання теоретичного матеріалу

2)   Виконання вправ і завдань

3.   Опрацювання схеми «Особливості запису діалогічної мови».

Особливості запису діалогічної мови

Із виділенням кожної репліки в абзац

Без виділення репліки в абзац

— Р        (слова автора — як

— Р        при прямій

— Р        мові)

«Р» — «Р» — «Р»

 

Р — репліка.

4.   Колективна робота.

Визначте, скільки осіб бере участь у кожній із розмов. Прочитайте вірші за особами. Поясніть постановку розділових знаків.

Чи можна?

— Сиди спокійно,— каже мама,—
І перестань молоть ногами.
Малий запитує тривожно:
— А язиком молоти можна?

(Г. Бойко)

Сашко

Сашко в трамваї повному,—
Розсівся він «як слід»…
А біля нього згорблений
Стоїть старенький дід.
Хтось до Сашка звертається:
— Чи вас у школі вчать,
Як місце дати старшому,
Як старших поважать?
— Та вчать,— Сашко відказує,
Але оце якраз
Розпочались канікули —
Ніхто не учить нас!..

(Г. Бойко)
 

  • IV.  Закріплення знань, умінь і навичок

1.   Вибірковий диктант.

Прослухайте текст, випишіть лише діалоги.

Допитливий

Здіймаючи куряву, Тарас на тонкій лозині під’їхав до перелазу.

— Не збивай пилюки! Бач — полохаєш пташок і метеликів,— сказала сестра.

— …А чим живляться пташки?

— Комариками, мухами, метеликами…

— А чого метелики бувають і білі, і червоні, жовті і всякі? Чого комарі кусаються?

Тарас розпитував, а Катря ледве встигала відповідати.

— Катрусю, а чорногузи теж відлітають в ірій?

— Еге ж, відлітають.

— Кажуть, що в чорногузів крем’яні зуби. Чи правда, що ними вони крешуть вогонь і можуть хату підпалити?

— Ні, Тарасику…

(За Д. Красицьким)

2.   Самостійна робота.

Спишіть речення, поставивши розділові знаки.

Випрала мати сорочку і каже малому Яшкові Неси синку повісь на сонці хай сохне Вернувся Яшко в хату з сорочкою Чого ж ти не повісив питає мати Не дістав до сонця відповів Яшко.

(Нар. творч.)

3.   Творче моделювання.

Складіть діалог за схемою.

А:

— Р?

— Р,— А.

— Р? — А.

— Р…

— Р! — А.
 

  • V.  Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

1)   Вивчити теоретичний матеріал

2)   Виконати вправи
 

  • VI.  Підсумок уроків

Інтерактивна вправа «Мікрофон».

— Я зрозумів (зрозуміла), що діалог — це…

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Діалог. Розділові знаки при діалозі. Конспект уроку", із категорії "Українська мова", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід