Ознайомлення з найуживанішими вставними словами. Виділення вставних слів на письмі комами. Конспект уроку
 

Урок № 41

Ознайомлення з найуживанішими вставними словами.
Виділення вставних слів на письмі комами

 

Мета: дати поняття про вставні слова та сполучення слів, навчити визначати їх роль, правильно інтонувати в усному мовленні та виділяти на письмі; розвивати усне й писемне мовлення, розвивати уміння аналізувати мовні явища


Очікувані результати: учні розрізняють вставні слова, усвідомлюють стилістичну функцію вставних слів, правильно інтонують речення зі вставними словами; розставляють розділові знаки при вставних словах, обґрунтовують їх за допомогою вивчених правил; будують речення зі вставними словами й використовують їх у власному мовленні.


Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, пам’ятки «Запам’ятайте!»


Тип уроку: вивчення нового матеріалу.


І.   Актуалізація опорних знань учнів

1.   Перевірка домашнього завдання.

2.   Бесіда.

— Що називається звертанням?

— Чим виражаються звертання?

— Які є види звертань за будовою?


ІІ.  Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку

Спостереження над мовним матеріалом.

Прочитайте речення, по черзі вставляючи на місці крапок слова з довідки. Як вони впливають на зміст речення?

Зима цього року, …, буде сніжною й морозною.

Довідка: мабуть, напевне, кажуть, на щастя, безумовно, за народними прикметами.


ІІІ.  Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1.   Слово вчителя.

1)   Що називаємо вставними словами або сполученнями слів.

Вставними називаються слова або словосполучення слів, за допомогою яких той, хто говорить, висловлює ставлення до того, що він повідомляє: Сміх, кажуть, віку додає. (Ю. Збанацький)

2)   Чи є вставні слова членами речення?

Вставні слова або словосполучення не є членами речення.

3)   Групи вставних слів за значенням. (Опрацювання за таблицею.)

Групи вставних слів

Групи

Приклади

Упевненість

Безумовно, безперечно, без сумніву, певна річ

Невпевненість

Здається, видно, мабуть, може

Джерело повідомлення

По-моєму, по-твоєму, кажуть, як кажуть, мовляв, на мою думку

Зв’язок думок, послідовність викладу

По-перше, по-друге, нарешті, до речі, між іншим, крім того, навпаки, отже, наприклад

Привертають увагу співрозмовника

Чуєте, бачиш, уяви собі, зверніть увагу

Ставлення до висловлюваного

На щастя, на диво, на жаль, як на зло, на сором

Увічливість

Будь ласка, прошу вас

Оцінка повідомлюваного як звичайного

Було, як водиться

4)   Розділові знаки при вставних словах.

Вставні слова та словосполучення на письмі виділяються комами: Воно мені, мабуть, так мало бути. Мабуть, воно так сказано мені! (М. Вінграновський)

5)   Використання вставних слів у мовленні школярів.

Вставні слова та словосполучення вимовляємо прискорено, зниженим голосом і відділяємо від інших слів у реченні паузами.

3.   Опрацювання пам’яток «Запам’ятайте!».

Запам’ятайте!

Не бувають вставними слова: навіть, майже, приблизно, принаймні, все-таки, якраз, мовби, неначе, причому, саме, особливо.

 

Запам’ятайте!

Залежно від контексту можуть бути і вставними словами, і членами речення: правда, кажуть, може, звичайно, здається, можливо, видно, навпаки, справді, очевидно, нарешті, на щастя, виходить.

2.   Робота з підручником.

1)   Опрацювання теоретичного матеріалу

2)   Виконання вправ і завдань

3.   Опрацювання пам’яток «Запам’ятайте!».

4.   Робота біля дошки й у зошитах.

Складіть і запишіть речення з 2–3 словами (на вибір учнів) із другої пам’ятки таким чином, щоб вони виступали то вставними словами, то членами речення.

5.   Вибіркове списування.

Випишіть вставні слова та сполучення слів. Що виражає кожне з них?

До словечка, до слов’ятка притулися, може, так хоч мови рідної навчишся. (М. Тимчак) Ох, які ж, мабуть, оповідання слухатиме ця осіння ніч! (М. Рильський) Певно, станом стоять під горою, певно, варять куліш козаки… Тільки пісня іде долиною тим же яром та й через віки. (Л. Талалай) Кажуть, болі минають з часом, перемелеться, пройде все. (Б. Сом) Як відомо, татарське зілля використовується в народі здавна. По-перше, його застосовують як лікувальний засіб, по-друге, олію цього зілля додають до страв досвідчені кухарі. (Із журналу)

6.   Пояснювальний диктант.

Запишіть речення. Визначте вставні слова та сполучення слів, з’ясуйте їх групу за значенням.

Будь ласка, будь мужнім і сильним. (О. Слоньовська) Мабуть, ніщо так не радує людський зір, як зримий результат роботи. (Ю. Мушкетик) По вулиці йду і, здається, уперше розплющив очі я на світ. (О. Підсуха) Він, видно, спав, бо не ворушився. (Панас Мирний) Тут, бачу, ти велику силу маєш. (Леся Українка) Я його зустрічав вже не раз і не два, безперечно. (О. Влизько) Ластівки низько літають, мабуть, на дощ. (В. Мордань)


IV.  Закріплення знань, умінь і навичок

1.   Самостійна робота.

2.   Робота біля дошки й у зошитах.

Виконайте синтаксичний розбір речень. Зробіть висновок, чи виступають вставні слова членами речення.

І, здається, з лісу вийшов на узлісся Лісовик, став, заслухавсь, задивився, стрепенувсь і знову зник. (О. Олесь) Голуб, видно, втихомирився й заснув. (У. Самчук)

3.   Навчальний диктант.

Сім’я

Без сім’ї людство обійтися не може. Звичайно, якщо воно не хоче приректи себе на здичавіння.

Родинне щастя формується під впливом багатьох чинників. По-перше, злагода є результатом добрих стосунків, вона ґрунтується на любові і пошані. По-друге, вона забезпечується тактовністю спілкування, чуйністю й великодушністю всіх членів сім’ї. Нарешті, родинне щастя базується на посильній участі кожного члена родини у праці, хатній роботі. А головне, всім треба дуже хотіти й прагнути робити все, щоб у сім’ї панував лад.

Без сумніву, майбутнє за міцною, здоровою, трудовою родиною. В її основу має бути покладена висока духовність, національні традиції та знання.

(За М. Стельмаховичем)


V.  Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

1)   Вивчити теоретичний матеріал

2)   Виконати вправи


VI.  Підсумок уроку

Бліцопитування.

— Не бувають вставними слова: …

— Вставними словами та членами речення можуть бути: …

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Ознайомлення з найуживанішими вставними словами. Виділення вставних слів на письмі комами. Конспект уроку", із категорії "Українська мова", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід