Плани-конспекти уроків з української мови 11 клас
 
Назва: Плани-конспекти уроків з української мови 11 клас 
Автор: Т.М. Шабельник
Видавництво: Ранок
Рік видання: 2011
Кількість сторінок: 258
Формат файлу: .PDF 
Розмір файлу: 1.75 mb 
Мова: українська
 
Зміст
Передмова 3
Урок № 1 Українська мова у світі. Українська діаспора 5
Урок № 2 Найважливіші відомості із синтаксису й пунктуації: словосполучення та речення, синтаксичні зв’язки в них. Класифікація речень за будовою 11
Урок № 3 Стилістичні особливості простих і складних речень. Синтаксичні норми 17
Урок № 4 Розвиток зв’язного мовлення. Поняття комунікації як діяльності учасників спілкування з метою інформаційного обміну та взаємовпливу. Усне й писемне ділове спілкування. Дотримання ознак культури мовлення — важлива передумова ефективної комунікації 21
Урок № 5 К омунікація в професійній сфері. Особистість і комунікаційна діяльність. Комунікабельність як риса характеру людини. Етика професійного спілкування. Модель вербальної комунікації. Використання вербального і невербального коду в комунікації 26
Урок № 6 Розвиток зв’язного мовлення. Міжкультурна комунікація в професійній сфері. Універсальне й національне в міжкультурній комунікації. Символіка в міжмовній комунікації. Комунікативні помилки 32
Урок № 7 Розвиток зв’язного мовлення. Стислий переказ тексту на професійну тему із творчим завданням 38
Урок № 8 Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний докладний переказ тексту художнього стилю з творчим завданням 43
Урок № 9 О собливості вживання у мовленні односкладних та двоскладних, поширених і непоширених, повних і неповних, ускладнених і неускладнених простих речень 46
Урок № 10 Контрольна робота № 1. «Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей із синтаксису, пунктуації, лінгвістики тексту й стилістики». Тестування 54
Урок № 11 Розвиток зв’язного мовлення. Тематичні виписки, тези, конспект прочитаної науково-популярної статті 60
Урок № 12 Розвиток зв’язного мовлення. Переклад тексту українською мовою 66
Урок № 13 
Варіант І О собливості вживання в мовленні різних видів складних речень. Інтонування різних видів складних речень. Синтаксичний аналіз 69
Варіант ІІ О собливості вживання в мовленні різних видів складних речень. Інтонування різних видів складних речень. Синтаксичний аналіз 74
Урок № 14 О сновні пунктограми в простому й складному реченнях, у реченнях з прямою мовою та в діалозі. Пунктуаційний аналіз. Способи цитування 81
Урок № 15 Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний твір-роздум на морально-етичну тему в публіцистичному стилі 90
Урок № 16 К онтрольний диктант. Контрольне читання мовчки 93
Урок № 17 Контрольна робота № 2. «Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей із синтаксису, пунктуації, лінгвістики та стилістики». Тестування 98
Урок № 18 Текст як середовище функціонування мовних одиниць. Основні ознаки тексту (зв’язність, комунікативність, інформативність). Зміст і будова тексту. Текст у професійному спілкуванні 104
Урок № 19
Варіант І Складне синтаксичне ціле. Актуальне членування речення. Способи зв’язку речень у тексті 110
Варіант ІІ Складне синтаксичне ціле. Актуальне членування речення. Способи зв’язку речень у тексті 116
Урок № 20 Риторика як наука і мистецтво 123
Урок № 21 Розвиток зв’язного мовлення. Риторичні вимоги до мовця. Імідж оратора. Професійний імідж 128
Урок № 22 Класифікація текстів за сферою використання, метою, структурними особливостями. Види текстів у діловому, професійному мовленні. Текст різних стилів, типів, жанрів мовлення 133
Урок № 23 Розвиток зв’язного мовлення. Підготовка промови 138
Урок № 24 Розвиток зв’язного мовлення. Виступ на зборах, семінарах, конференціях (підготовлений і заздалегідь не підготовлений) 146
Урок № 25 Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний докладний переказ тексту із творчим завданням 154
Урок № 26 Розвиток зв’язного мовлення. Полеміка в професійному спілкуванні. Полемічні прийоми. Етика полемічної майстерності 156
Урок № 27 Контрольна робота № 3. «Синтаксис і стилістика тексту». Тестування 163
Уроки № 28–29 Удосконалення правописної грамотності: правильне використання відомих орфограм і пунктограм у писемному мовленні під час відтворення й створення висловлювань 169
Урок № 30 Розвиток зв’язного мовлення. Ділові папери. Протокол. Витяг з протоколу 173
Урок № 31 Удосконалення правописної грамотності: правильнее використання відомих орфограм і пунктограм у писемному мовленні під час відтворення й створення висловлювань. Тренувальні вправи 179
Урок № 32 Контрольний диктант. Контрольне аудіювання тексту 182
Урок № 33 Розвиток зв’язного мовлення. Конспектування висловлювання, що сприймається на слух .188
Урок № 34 Контрольна робота № 4. «Орфографічно-пунктуаційний практикум». Тестування 191
Урок № 35
Варіант І Узагальнення і систематизація відомостей із синтаксису, пунктуації, лінгвістики й стилістики 196
Варіант ІІ Узагальнення і систематизація відомостей із синтаксису, пунктуації, лінгвістики й стилістики 199
Додаток 1 Схеми аналізу художнього тексту 203
Додаток 2 Схеми розбору речення 206
Додаток 3 Перекази 207
Додаток 4 Диктанти 226
Література
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Плани-конспекти уроків з української мови 11 клас", із категорії "Українська мова", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід