Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові. Конспект уроку
 

Урок № 47–48

Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові
 

Мета: дати учням поняття про пряму мову, навчити відрізняти пряму мову від слів автора, правильно інтонувати речення з прямою мовою та ставити в них потрібні розділові знаки; розвивати творчу уяву, культуру мовлення


Очікувані результати: учні розрізняють слова автора й пряму мову в реченні з прямою мовою; правильно інтонують речення з прямою мовою; ставлять і обґрунтовують розділові знаки при прямій мові; знаходять і виправляють пунктуаційні помилки на вивчені правила; оцінюють роль прямої мови в художніх творах.


Обладнання: підручник, дидактичний матеріал


Тип уроків: вивчення нового матеріалу.


І.   Актуалізація опорних знань учнів

1.   Перевірка домашнього завдання.

2.   Робота в парах.

До поданого простого речення додайте частину й утворіть складні речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв’язком, поясніть постановку розділових знаків.

Прийшла засніжена зима, …


ІІ.  Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроків

Спостереження над мовним матеріалом.

Прочитайте записані на дошці слова з твору І. Цюпи. Поміркуйте, що б ви відповіли на подібне питання. Поясніть, які речення передають думки дійових осіб, а які — думки автора тексту.

Його непокоїло, коли діти на питання: «Яким ти хочеш вирости?» — відповідали: «Сміливим, хоробрим, дужим»,— але майже ніхто не говорив: «Чесним і добрим».


ІІІ.  Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1.   Слово вчителя.

1)   Що називаємо прямою мовою. Будова речень із прямою мовою. Слова автора й пряма мова.

Прямою мовою називається висловлювання якоїсь особи, передане дослівно, без змін.

Пряму мову супроводжують слова автора, які вказують, кому вона належить. Наприклад:

Питаються якось хлопця подорожні люди: «Чи багато верстов, сину, до Києва буде?» (С. Руданський)

2)   Розділові знаки при прямій мові. (Опрацювання за схемою.)

Розділові знаки при прямій мові

Пряма мова знаходиться
після слів автора

Пряма мова знаходиться
перед словами автора

А: «П!?».

А: «П».

«П!?» — а.

«П»,— а.

 

П — пряма мова.

А — слова автора.

3)   Використання прямої мови в художньому стилі.

У художньому стилі широко використовуються всі мовні засоби, увесь лексичний потенціал мови. Пряма мова створює ілюзію точного відтворення чиєїсь мови, використовується для характеристики персонажа.

2.   Робота з підручником.

1)   Опрацювання теоретичного матеріалу

2)   Виконання вправ і завдань

3.   Колективна робота.

Прочитайте речення, правильно їх інтонуючи. Укажіть слова автора та пряму мову. Поясніть постановку розділових знаків.

Дід учив: «Бережися ганьби! Ми козацького чесного роду». Дід учив: «Батьківщину люби, Україну в годину й негоду!» (С. Литвин) «Не кидайсь хлібом, він святий!» — в суворості ласкавій, бувало, каже дід старий малечі кучерявій. (М. Рильський) «Не хлібом єдиним» — резонні слова. Та я пам’ятаю, бабуся казала: «Як хліб на столі, не болить голова». Й окрайчиком хліба внучат частувала. (Л. Паниченко)

4.   Пояснювальний диктант.

Запишіть речення, поясніть постановку розділових знаків. Накресліть схеми речень.

Лисиця скаржилась одна: «І що за світ?! Скрізь ворогів стіна!» (В. Еллан) Скрипіло колесо криве: «Усяк по-своєму живе!» (П. Гришко) «Хто там?» — як музика, звучить із хати. «Бач, як міцно заснув»,— дивуються мати. (Панас Мирний) Ходить вітер і пита з болем: «Де поділо ти жита, поле?» (В. Сосюра)

5.   Самостійна робота.


IV.  Закріплення знань, умінь і навичок

1.   Конструювання речень.

Перебудуйте подані речення на речення з прямою мовою.

Хвалилась вівця, що в неї хвіст як у жеребця. Хвалилась калина, що з медом солодка. Казав хрін, що він добрий з м’ясом. А м’ясо каже, що воно й без хрону добре. Хвастала кобила, що з возом горшки побила. (Нар. творч.)

2.   Робота біля дошки й у зошитах.

Зробіть повний синтаксичний розбір конструкцій із прямою мовою.

«За спання не придбаєш коня!» — примовляла й будила нас мати. (В. Грінчак) Проводжає сина мати і шепоче: «Мужній будь». (В. Сосюра)

3.   Синтаксичний практикум.

Складіть речення з прямою мовою таким чином, щоб подані словосполучення й речення виступали в ролі слів автора.

Батько говорив; матуся радила; відповідав чемно; Оленка захоплено вигукнула; дідусь спитав; командир наказав.

4.   Фразеологічний тренінг.

Прочитайте фразеологізми, поясніть їх значення, уведіть їх у речення з прямою мовою.

Узяти до своїх рук. Коли рак у полі свисне. Закарбувати собі на носі.


V.  Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

1)   Вивчити теоретичний матеріал

2)   Виконати вправи


VI.  Підсумок уроків

Інтерактивна вправа «Мікрофон».

— Для мене складним на уроці було…

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові. Конспект уроку", із категорії "Українська мова", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід