Товари для рукоділля
 

Рецензія на автореферат кандидатської дисертації. Зразок


Скачати файл

Поділитись з друзями:
 
 
Рецензія
на  автореферат  кандидатської дисертації  Бабіної  Р. Д.
«Господарсько-біологічна оцінка сортів і селекційних форм груші в умовах передгірської зони Криму»
У підвищенні продуктивності плодових насаджень багато важать агрохімічні та ґрунтово-кліматичні умови, але поряд з цим провідна, а часто й вирішальна роль належить сор­ту. Висока пластичність і адаптованість селекційних форм і сортів груші до конкретних регіонів дозволяє постійно вдоско­налювати і поліпшувати наявний сортимент цієї породи як за рахунок сортів з різними строками достигання, так і за ра­хунок тих, що мають конкретні технологічні застосування.
Зважаючи на це, розглянуті в авторефераті Бабіної Р. Д. питання господарсько-біологічної оцінки сортів і селекційних сортів груші підтверджують актуальність і практичну зна­чимість обраної теми.
На наш погляд, цінним у праці автора є ґрунтовність та всебічність досліджень, що дозволило зробити конкретні висновки щодо впровадження у виробництво Криму сортів і селекційних форм груші.
Характерно, що ряд досліджень автора з сортовивчення і добору запилювачів збігаються з нашими науковими роз­робками, які було проведено в Інституті садівництва УААН (зона Полісся).
На основі матеріалів, викладених в авторефераті, подано рекомендації виробництву.
На підставі зазначеного вище вважаємо, що представле­на дисертаційна робота має наукове і практичне значення, відповідає вимогам, які висуває ВАК України до кандидатсь­ких дисертацій, а її автор — Бабіна Р. Д. заслуговує на присвоєння їй наукового ступеня кандидата - сільськогоспо­дарських наук.
Старший науковий співробітник відділу селекцій і сортовивчення Інституту садівництва УААН, кандидат с.-г. наук                               (підпис)                            М. В. Молиш
Підпис кандидата с.-г. наук
М. В. Матвієнко засвідчую
Учений секретар                                             (підпис)                               О. Ю. Єрмаков
 25.01.02
 Печатка
 
Вітаємо вас на сайті forfun.pp.ua . Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Рецензія на автореферат кандидатської дисертації. Зразок", який є одним з архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете більше 5000 ГДЗ, творів, конспектів, презентацій, переказів і багато іншого. На нашому сайті вам доступний швидкий пошук і звичайно безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого вам навчання.
 
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід