Рецензія на автореферат кандидатської дисертації. Зразок
 
Рецензія
на  автореферат  кандидатської дисертації  Бабіної  Р. Д.
«Господарсько-біологічна оцінка сортів і селекційних форм груші в умовах передгірської зони Криму»
У підвищенні продуктивності плодових насаджень багато важать агрохімічні та ґрунтово-кліматичні умови, але поряд з цим провідна, а часто й вирішальна роль належить сор­ту. Висока пластичність і адаптованість селекційних форм і сортів груші до конкретних регіонів дозволяє постійно вдоско­налювати і поліпшувати наявний сортимент цієї породи як за рахунок сортів з різними строками достигання, так і за ра­хунок тих, що мають конкретні технологічні застосування.
Зважаючи на це, розглянуті в авторефераті Бабіної Р. Д. питання господарсько-біологічної оцінки сортів і селекційних сортів груші підтверджують актуальність і практичну зна­чимість обраної теми.
На наш погляд, цінним у праці автора є ґрунтовність та всебічність досліджень, що дозволило зробити конкретні висновки щодо впровадження у виробництво Криму сортів і селекційних форм груші.
Характерно, що ряд досліджень автора з сортовивчення і добору запилювачів збігаються з нашими науковими роз­робками, які було проведено в Інституті садівництва УААН (зона Полісся).
На основі матеріалів, викладених в авторефераті, подано рекомендації виробництву.
На підставі зазначеного вище вважаємо, що представле­на дисертаційна робота має наукове і практичне значення, відповідає вимогам, які висуває ВАК України до кандидатсь­ких дисертацій, а її автор — Бабіна Р. Д. заслуговує на присвоєння їй наукового ступеня кандидата - сільськогоспо­дарських наук.
Старший науковий співробітник відділу селекцій і сортовивчення Інституту садівництва УААН, кандидат с.-г. наук                               (підпис)                            М. В. Молиш
Підпис кандидата с.-г. наук
М. В. Матвієнко засвідчую
Учений секретар                                             (підпис)                               О. Ю. Єрмаков
 25.01.02
 Печатка
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Рецензія на автореферат кандидатської дисертації. Зразок", із категорії "Українська мова", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід