Розробки уроків з української мови 5 клас (Майстер-клас)
 
 
Назва: Розробки уроків з української мови 5 клас (Майстер-клас)
Автор: Т.М. Шабельник
Видавництво: Ранок
Рік видання: 2008
Кількість сторінок: 242
Формат: .PDF 
Розмір файлу: 0 mb
Мова: українська
 
Посібник складено за новою програмою з української мови для загальноосвітніх шкіл (автор Бондаренко Н. В. та ін.; 2004 р.). Видання містить детальні розробки 102 різнопланових уроків з української мови у 5 класі. Пропонуються різні форми і методи роботи з класом, що мають на меті найкраще засвоєння навчального матеріалу. Ураховано
вік п’ятикласників. Подано теоретичні відомості, тексти для проведення аудіювання, читання мовчки, переказів, тестових 
 
 
Зміст
Передмова 
 
Календарне планування 
 
Урок № 1 Значення мови в нашому житті. Місце і роль української мови в Українській державі 
 
Урок № 2 Розвиток зв’язного мовлення. Загальне уявлення про мовлення і спілкування. Види мовленнєвої діяльності  Повторення вивченого у початкових класах
 
Урок № 3 Частини мови 
 
Урок № 4 Розвиток зв’язного мовлення. Текст, його ознаки. Докладний усний переказ тексту . 
 
Урок № 5 Іменник. Прикметник 
 
Урок № 6 Дієслово. Займенник . 
 
Урок № 7 Розвиток зв’язного мовлення. Стилі мовлення . 
 
Урок № 8 Прислівник. Сполучник. Прийменник . 
 
Урок № 9 Контрольний диктант .  Синтаксис. Пунктуація
 
Урок № 10 Словосполучення 
 
Урок № 11 Розвиток зв’язного мовлення. Типи мовлення 
 
Урок № 12 Речення 
 
Урок № 13 Порядок слів у реченні 
 
Урок № 14 Головні члени речення 
 
Урок № 15 Розвиток зв’язного мовлення. Докладний усний переказ тексту розповідного характеру 
 
Урок № 16 Другорядні члени речення . 
 
Урок № 17 Речення з однорідними членами . 
 
Урок № 18 Звертання. Вставні слова і сполучення слів 
 
Урок № 19 Розвиток зв’язного мовлення. Лист. Адреса . 
 
Урок № 20 Складні речення 
 
Урок № 21 Пряма мова 
 
Урок № 22 Діалог 
 
Урок № 23 Розвиток зв’язного мовлення. Складання діалогів . 
 
Урок № 24 Контрольний диктант. Читання мовчки 62
 
Урок № 25 Контрольне тестування 65
 
ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ.
 
Урок № 26 Звуки і букви. Голосні й приголосні звуки 69
 
Урок № 27 Тверді і м’які приголосні. Позначення м’якості приголосних на письмі 74
 
Урок № 28 Розвиток зв’язного мовлення. Усний твір-розповідь на основі власного досвіду . 76
 
Урок № 29 Правила вживання м’якого знака 77 235
 
Урок № 30 Правила вживання м’якого знака 79
 
Урок № 31 Розвиток зв’язного мовлення. Оповідання про випадок із життя . 80
 
Урок № 32 Алфавіт. Співвідношення звуків і букв . 82
 
Урок № 33 Сполучення йо, ьо . 84
 
Урок № 34 Розвиток зв’язного мовлення. Робота над помилками, допущеними у творі-оповіданні про випадок із життя . 86
 
Урок № 35 Правила вживання апострофа . 87
 
Урок № 36 Правила вживання апострофа . 89
 
Урок № 37 Розвиток зв’язного мовлення. Особливості побудови опису. Художній і науковий описи . 91
 
Урок № 38 Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі . 92
 
Урок № 39 Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі . 94
 
Урок № 40 Розвиток зв’язного мовлення. Докладний письмовий переказ тексту-опису предмета 96
 
Урок № 41 Подвоєння букв унаслідок збігу 98
 
Урок № 42 Склад. Наголос. Фонетичний розбір слова . 99
 
Урок № 43 Розвиток зв’язного мовлення. Робота над виправленням помилок, допущених у переказі 101
 
Урок № 44 Написання слів з ненаголошеними [е], [и], що перевіряються наголосом . 102 236
 
Урок № 45 Написання слів з ненаголошеними [е], [и], що не перевіряються наголосом . 106
 
Урок № 46 Спрощення в групах приголосних . 109
 
Урок № 47 Контрольне тестування . 113
 
Урок № 48 Контрольний диктант. Контрольне аудіювання 117
 
Урок № 49 Аналіз контрольної роботи 120
 
Урок № 50 Чергування у-в, і-й, з-зі-із . 121
 
Урок № 51 Розвиток зв’язного мовлення. Твір-опис предмета за власним спостереженням . 124
 
Урок № 52 Вимова і написання слів із подовженими м’якими приголосними . 125
 
Урок № 53 Вимова і написання слів із подовженими м’якими приголосними . 127
 
Урок № 54 Розвиток зв’язного мовлення. Робота над помилками, допущеними у творі-описі 129
 
Урок № 55 Вживання м’якого знака й апострофа у словах іншомовного походження. Подвоєні букви в словах іншомовного походження . 130
 
Урок № 56 Букви и-і в словах іншомовного походження 132
 
Урок № 57 Розвиток зв’язного мовлення. Твір-опис предмета за картиною 134
 
Урок № 58 Узагальнення знань, умінь і навичок із фонетики, графіки, орфографії та орфоепії . 138
 
Урок № 59 Контрольний диктант 140 237 ЛЕК СИКО ЛОГІЯ . ФРА ЗЕО ЛОГІЯ .
 
Урок № 60 Словниковий склад української мови. Власне українські й запозичені слова . 142
 
Урок № 61 Загальновживана лексика. Діалектні слова. Професійні слова . 145
 
Урок № 62 Застарілі слова і нові слова (неологізми) . 148
 
Урок № 63 Розвиток зв’язного мовлення. Докладний письмовий твір-опис тварини 150
 
Урок № 64 Лексичне значення слова . 153
 
Урок № 65 Однозначні й багатозначні слова 155
 
Урок № 66 Розвиток зв’язного мовлення. Робота над виправленням помилок, допущених у переказі 157
 
Урок № 67 Пряме і переносне значення слова . 158
 
Урок № 68 Групи слів за значенням. Омоніми . 160
 
Урок № 69 Розвиток зв’язного мовлення. Письмовий твір-опис тварини за власним спостереженням 163
 
Урок № 70 Синоніми . 165
 
Урок № 71 Антоніми . 168
 
Урок № 72 Розвиток зв’язного мовлення. Робота над помилками, допущеними у творі-описі . 170
 
Урок № 73 Фразеологізми, їх лексичне значення. Вживання фразеологізмів у мовленні . 171
 
Урок № 74 Фразеологізми, їх лексичне значення. Вживання фразеологізмів у мовленні . 173 238
 
Урок № 75 Узагальнення і систематизація знань з лексикології та фразеології . 175
 
Урок № 76 Контрольний диктант. Контрольне читання мовчки . 178
 
Урок № 77 Аналіз контрольної роботи 182 Будова сл ова. Словотв ір. Орфографія
 
Урок № 78 Основа слова і закінчення змінних слів. Форми слова і спільнокореневі слова . 183
 
Урок № 79 Значущі частини слова . 185
 
Урок № 80 Значущі частини слова. Розбір слів за будовою . 188
 
Урок № 81 Розвиток зв’язного мовлення. Особливості побудови роздуму. Докладний усний переказ тексту-роздуму . 190
 
Урок № 82 Вимова і написання префіксів з-, с- 192
 
Урок № 83 Вимова і написання префіксів роз-, без- . 194
 
Урок № 84 Вимова і правопис префіксів пре-, при-, прі- 196
 
Урок № 85 Розвиток зв’язного мовлення. Твір-роздум на основі власного досвіду . 199
 
Урок № 86 Творення слів. Основні способи словотвору . 200
 
Урок № 87 Творення слів. Основні способи словотвору . 202
 
Урок № 88 Чергування голосних [о] з [а], [е] з [и], [е] з [і] в коренях дієслів . 204 239
 
Урок № 89 Розвиток зв’язного мовлення. Робота над виправленням помилок, допущених у творі-роздумі 206
 
Урок № 90 Чергування о, е з і, чергування і з о, е після ж, ч, ш, щ та г, к, х . 
 
Урок № 91 Чергування приголосних у коренях слів . 
 
Урок № 92 Тестові завдання «Будова слова. Словотвір. Орфографія». Аудіювання . 
 
Урок № 93 Зміни приголосних при творенні слів . 
 
Урок № 94 Зміни приголосних при творенні слів. Тренувальні вправи 
 
Уроки № 95—96 Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму 
 
Урок № 97 Написання складних і складноскорочених слів 
 
Урок № 98 Розвиток зв’язного мовлення. Робота над помилками, допущеними у переказі 
 
Урок № 99 Узагальнення і систематизація знань із теми «Будова слова, словотвір», «Орфографія» 
 
Урок № 100 Контрольний диктант 
 
Урок № 101 Повторення вивченого матеріалу. Тренувальні вправи 
 
Урок № 102 Повторення вивченого. Тренувальні вправи
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Розробки уроків з української мови 5 клас (Майстер-клас)", із категорії "Українська мова", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід