Розробки уроків з української мови 7 клас (Майстер-клас)
 
 
Назва: Розробки уроків з української мови 7 клас (Майстер-клас)
Автор: Т.М. Шабельник
Видавництво: Ранок
Рік видання: 2009
Кількість сторінок: 291
Формат файлу: .PDF 
Розмір файлу: 4.18 mb
Мова: українська
 
Видання містить детальні розробки 105 різнопланових уроків з української мови у 7 класі. Пропонуються різні форми і методи роботи, що мають на меті найкраще засвоєння учнями навчального матеріалу, індивідуальний підхід до кожного конкретного класу й школяра. Матеріал посібника представлено в різних формах: розповідь учителя, схеми, таблиці, алгоритми, різнорівневі завдання, роботи творчого характеру та ін. Крім того, пропонуються тексти для проведення аудіювання, читання мовчки, переказів, тестових робіт, диктантів тощо.
 
Призначено для вчителів української мови та студентів філологічних факультетів 
 
 
Зміст
Передмова 
 
Вступ
 
Урок № 1
 
Мова — скарбниця духовності народу 
 
Повторення та узагальнення вивченого у 6 класі
 
Урок № 2
 
Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях 
 
Уроки № 3—4
 
Частини мови. Вивчені групи орфограм 
 
Урок № 5
 
Зв’язне мовлення. Повторення вивченого про текст і стилі мовлення. Поняття про публіцистичний стиль. Навчальне аудіювання 
 
Морфологія. Орфографія. Дієслово
 
Урок № 6
 
Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль 25
 
Уроки № 7—8
 
Форми дієслова: неозначена форма, особові форми, дієприкметник, дієприслівник, безособові форми на -но, -то (загальне ознайомлення) 
 
Урок № 9
 
Зв’язне мовлення. Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю 
 
Урок № 10
 
Доконаний і недоконаний види дієслова 34
 
Уроки № 11—12
 
Часи дієслова. Теперішній ч ас. Минулий час.
 
Зміна дієслів у минулому ч асі. Правопис -ться, -шся в кінці дієслів
 
Урок № 13
 
Майбутній ч ас. Правопис -ться, -шся в кінці дієслів .
 
Урок № 14
 
Зв’язне мовлення. Різновиди читання.
 
Ознайомлювальне читання (практично). Навчальне читання мовчки . 
 
Уроки № 15—16
 
Дієслова І і ІІ дієвідмін. Букви е, и в особових закінченнях дієслів І і ІІ дієвідмін 
 
Урок № 17
 
Тематична контрольна робота (диктант) . 
 
Урок № 18
 
Дієвідмінювання дієслів теперішнього і майбутнього часу . 
 
Урок № 19
 
Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий). 
 
Уроки № 20—21
 
Творення дієслів умовного і наказового способу.
 
Буква ь у дієсловах наказового способу. Уживання одних способів дієслів замість інших 
 
Урок № 22
 
Зв’язне мовлення. Ділові папери. Розписка 
 
Урок № 23
 
Безособові дієслова. 
 
Урок № 24
 
Перехідні та неперехідні дієслова . 
 
Урок № 25
 
Способи творення дієслів. Розбір дієслова як частини мови 
 
Урок № 26
 
Зв’язне мовлення. Усний стислий переказ тексту наукового стилю 
 
Урок № 27
 
Правопис не з дієсловами (повторення) 
 
Урок № 28
 
Зв’язне мовлення. Усний докладний переказ із творчим продовженням 
 
Урок № 29
 
Систематизація та узагальнення знань з теми «Дієслово».
 
Підсумковий урок 83
 
Урок № 30
 
Тематична контрольна робота (тестування, читання мовчки) . 
 
Дієприкметник
 
Урок № 31
 
Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль 
 
Уроки № 32—33
 
Активні та пасивні дієприкметники. Творення активних та пасивних дієприкметників теперішнього і минулого часу 
 
Уроки № 34—35
 
Відмінювання дієприкметників. Правопис голосних у закінченнях дієприкметників 
 
Урок № 36
 
Зв’язне мовлення. Особливості побудови розповіді про процес праці. 
 
Уроки № 37—38
 
Дієприкметниковий зворот. Відокремлення комами дієприкметникових зворотів (після означуваного іменника) . 
 
Урок № 39
 
Безособові дієслівні форми на -но, -то 
 
Урок № 40
 
Зв’язне мовлення. Докладний усний переказ тексту з описом процесу праці . 
 
Урок № 41
 
Перехід дієприкметників у прикметники та іменники. Написання -н- у дієприкметниках та -нн- у прикметниках дієприкметникового походження 
 
Урок № 42
 
Не з дієприкметниками . 
 
Урок № 43
 
Розбір дієприкметника як особливої форми дієслова.
 
Повторення та узагальнення теми «Дієприкметник» 
 
Урок № 44
 
Тематична контрольна робота (тестування, аудіювання) 
 
Урок № 45
 
Зв’язне мовлення. Письмовий докладний переказ тексту з елементами опису процесу праці 
 
Дієприслівник
 
Урок № 46
 
Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль 
 
Уроки № 47—48
 
Вид і час дієприслівників. Дієприслівники доконаного і недоконаного виду, їх творення 
 
Урок № 49
 
Зв’язне мовлення. Контрольний докладний переказ тексту розповідного характеру 
 
Урок № 50
 
Дієприслівниковий зворот. Коми при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівнику 
 
Урок № 51
 
Не з дієприслівником 
 
Урок № 52
 
Тематична контрольна робота (тестування) 
 
Прислівник
 
Уроки № 53—54
 
Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди прислівників (практично) 
 
Урок № 55
 
Ступені порівняння прислівників 
 
Урок № 56
 
Зв’язне мовлення. Написання твору-розповіді про процес праці. 
 
Урок № 57
 
Способи творення прислівників 
 
Урок № 58
 
Букви -н- та -нн- у прислівниках 
 
Урок № 59
 
Не, ні з прислівниками 
 
Урок № 60
 
Зв’язне мовлення. Стислий переказ тексту наукового стилю 
 
Урок № 61
 
И та і в кінці прислівників 
 
Уроки № 62—63
 
Написання прислівників через дефіс 
 
Уроки № 64—65
 
Написання прислівників разом та окремо 
 
Урок № 66
 
Зв’язне мовлення. Повідомлення на лінгвістичну тему на основі систематизації знань 
 
Урок № 67
 
Тематична контрольна робота (диктант) 
 
Службові частини мови
 
Прийменник
 
Уроки № 68—69
 
Прийменник як службова частина мови.
 
Прийменник як засіб зв’язку в словосполученні 
 
Урок № 70
 
Непохідні й похідні прийменники . 
 
Урок № 71
 
Зв’язне мовлення. Особливості побудови опису зовнішності людини. 
 
Уроки № 72—73
 
Написання похідних прийменників разом, окремо та через дефіс 
 
Уроки № 74—75
 
Зв’язне мовлення. Усний та письмовий переказ тексту з елементами опису зовнішності людини 
 
Урок № 76
 
Тематична контрольна робота (тестування, аудіювання) . 
 
Уроки № 77—78
 
Контрольний переказ тексту з елементами опису зовнішності людини. 
 
Сполучник
 
Уроки № 79—80
 
Сполучник як частина мови. Сполучники сурядності й підрядності, їх види 
 
Урок № 81
 
Зв’язне мовлення. Твір-опис зовнішності людини за картиною . 
 
Уроки № 82—83
 
Написання сполучників разом і окремо 
 
Урок № 84
 
Сполучник як засіб зв’язку однорідних членів речення, частин складносурядного і складнопідрядного речень2
 
Урок № 85
 
Зв’язне мовлення. Твір-опис зовнішності людини 
 
Уроки № 86—87
 
Контрольний твір-опис зовнішності людини 
 
Урок № 88
 
Тематична контрольна робота (тестування, читання мовчки) 
 
Урок № 89
 
Зв’язне мовлення. Аналіз помилок, допущених у творах 
 
Частка
 
Уроки № 90—91
 
Частка як службова частина мови. Розряди часток за значенням
 
Уроки № 92—93
 
Зв’язне мовлення. Твір-оповідання за поданим сюжетом 
 
Уроки № 94—95
 
Правопис часток. Написання часток -бо, -но, то-, -от, -таки 
 
Урок № 96
 
Не, ні з різними частинами мови (узагальнення) 
 
Урок № 97
 
Зв’язне мовлення. Усний твір-роздум на тему дискусійного характеру 
 
Вигук
 
Урок № 98
 
Вигук як особлива частина мови 
 
Урок № 99
 
Дефіс у вигуках. Кома і знак оклику при вигуках 
 
Урок № 100
 
Зв’язне мовлення. Замітка дискусійного характеру 
 
Урок № 101
 
Тематична контрольна робота (диктант) 
 
Узагальнення та систематизація вивченого
 
Уроки № 102—103
 
Самостійні частини мови, їх правопис і використання у мовленні. Мовознавчий КВК 
 
Уроки № 104—105
 
Службові частини мови. Орфограми в службових частинах мови. Урок захисту знань . 
 
Література.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Розробки уроків з української мови 7 клас (Майстер-клас)", із категорії "Українська мова", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід