Розвиток зв’язного мовлення. Твір­ роздум на морально­етичну тему. Конспект уроку
 

Урок № 22
Тема.  Розвиток  зв’язного  мовлення.  Твір­ роздум  на морально­етичну тему

 

Мета:  удосконалювати  вміння  учнів  писати  твори  на
морально ­ етичну  тему,  здатність  визначати
межі  запропонованої  теми;  розвивати  аналітич ­
ні  здібності,  уяву,  логічне  та  образне  мислен ­
ня;  формувати  полікультурну,  комунікативну
компетентність  продуктивної  творчої  діяльності;
виховувати  почуття  відповідальності,  активної
громадянської позиції.
обладнання:   тлумачний  словник,  словник  синонімів,  дидак ­
тичний матеріал.
Хід  УРоКУ
і .   А КТУАлізА ція  опоР ниХ   зн А нь  У чнів
  завдання  і  запитання  до  учнів.
—  Охарактеризуйте  головні  особливості  твору  на  морально­
етичну тему. Які його основні ознаки?
—  Яка схема будови твору­роздуму?
—  Поясніть лексичне значення слів шантаж, лаконічний .
—  Доберіть синоніми до слова жартувати .
I і .   оГ оло Ш ення  Т е М и, М е Т и  й   з А вдА нь  УРо КУ
ііі .   МоТ ивА ція  н А вчА льної  діяльнос Т і  ШКоля Р ів
  Робота  з  текстом.
  y Прочитайте замітку з  газети «Хрещатик» та висловіть власну
думку стосовно прочитаного.
Недільного  ранку  Марину  розбудив  телефонний  дзвінок.
Незнайомець  із  характерним  голосом  типового  «кіношного»
злочинця  був  лаконічним:  дівчина  повинна  передати  в   умов­
лене  місце  три  тисячі  доларів,  інакше  свою  бірюзову  Ауді,  по ­
даровану  батьком  на  двадцятиріччя,  вона  більше  не  побачить.
Чоловік  наказав  покласти  пакет  із  грошима  біля  контейнера
зі  сміттям,  що  поблизу  будинку  на  сусідній  вулиці,  о   дев’ятій
вечора  і  в   жодному  разі  не  звертатися  в  міліцію.  Марина  ледь
дочекалася,  коли  з   вранішньої  пробіжки  вернеться  мати…  Об­
дзвонювали знайомих, запитували поради. Ситуація владналася
сама собою: з’ясувалося, що то був веселий жарт однокласника,
студента  коледжу  естрадно­ циркового  мистецтва,  який  живе
у   квартирі  навпроти.
IV.   о сновний  зМ іс Т   Р о Б оТ и
1.   о знайомлення  учнів  з   темами  творів.
1)   «Жарт  — це коли весело всім».
2)   «На   що спроможна людина за екстремальних обставин».
3)   «Дзвінок про замінування школи: жарт чи злочин?»
2.   с ловниково-орфографічна  робота.
3.   с кладання  плану  твору.
4.   н аписання  твору.
V.   п ід Б и ТТ я  підсУМК ів  УРо КУ
  заключна  бесіда.
—  Аргументуйте свій вибір теми твору.
—  Що  в роботі вам видалося найскладнішим?
VI.  д о МАШнє  зА вдА ння
Розробити  лінгвістично ­ географічний  проект  «Земля  —  наш
спільний  дім»,  запропонувати  шляхи  подолання  екологічних
проб лем рідного регіону.

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Розвиток зв’язного мовлення. Твір­ роздум на морально­етичну тему. Конспект уроку", із категорії "Українська мова", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід