Тести життя і творчість Євгена Маланюка
 

1. Євген Маланюк народився в:

а) Єлисаветграді;

б) Херсоні;

в) Ново-Архангельську.

2. Батько Євгена Маланюка був:

а) артистом;

б) суддею;

в) сільським інтелігентом.

3. Євген Маланюк здобував освіту в:

а) початковій школі;

б) Єлисаветградському реальному училищі;

в) Київському університеті;

г) Петроградському політехнічному інституті;

д) Київській військовій школі.

4. Починає віршувати Євген Маланюк будучи:

а) школярем;

б) гімназистом;

в) офіцером.

5. Служить у:

а) Червоній Армії;

б) війську УНР.

6. У якому році поет емігрував:

а) 1919;

б)1920:

в) 1921?

7. Причини еміграції:

а) служба у війську Петлюри;

б) поразка УНР;

в) власне бажання.

8. Проживає у країнах Західної Європи:

а) Німеччині;

б) Польщі;

в) Чехословачяині;

г) Угорщині.

9. Здобуває вищу освіту в:

а) Польщі:

б) Чехословаччині;

в) Німеччині;

г) Угорщині.

10. Якою збіркою поезій дебютує Євген Маланюк:

а) "Гербарій";

б) "Стилет і стилос";

в) "Земля і залізо"?

11. Дружиною Маланюка була:

а) Олена Теліга;

б) Наталя Лівицька-Холодна;

в) Богумила Савицька.

12. У скількох країнах жив емігрант Євген Маланюк? Назвіть їх:

а) у трьох;

б) у двох;

•в) в одній.

13. Назвіть поетичні збірки Маланю.ка в порядку опублікування і вкажіть роки їхнього виходу у світ:

а)"Влада"(1954);

б) "Проща" (1959);

в) "Остання весна" (1951).

14. Річка дитинства, що зустрічається в багатьох поезіях Маланюка:

а) Інгулець;

б) Дніпро;

в) Синюха.

15. Яким твором відкривається збірка "Земля і залізо":

а) "Шевченко";

б) "Невичерпальність";

в) "Напис на книзі віршів"?

16. "Біографія", "Пам'яті Куліша", "Сучасники" - це вірші збірки:

а)"Влада";

б) "Серпень";

в) "Стилет і стилос".

17. "Як в нації вождя нема,

Тоді вожді П поети" - це слова з поезії:

а) "Посланіє";


б) "Невичерпальність";

в) "Сучасники".

18. У якій збірці Маланюка Україна постає в образі жінки-матері з трагічною долею:

а) "Проща";

б) "Земна Мадонна";

в) "Остання весна"?

19. Євген Маланюк визначив програму свого життя і творчості у збірці:

а)"Влада";

б) "Стилет і стилос";

в) "Земля і залізо".

20. Мистецька і громадянська позиція Маланюка виражена у вірші: .

а) "Невичерпальність";

б) "Біографія";

в) "Напис на книзі віршів".

21. Кого називає Маланюк "скитською гетерою", "боже­вільною блудницею", "степовою Елладою", "дикою бранкою • степовою":

а) Росію;

б) Україну;

в) Грецію?

22. З якого твору слова:

"...Даремно, вороже, радій -Не паралітик і не лірник Народ мій - в гураган подій Жбурне тобою ще, невірний!"

а) "Сонети про Орлика";

б) "Уривок з поеми";

в) "До портрета Мазепи"?

23. Назвіть три публіцистичні статті Маланюка, присвячені видатним українським письменникам, наприклад:

а) "До Шевченківських роковин";

б) "Франко як явище інтелекту";

в) "До роковин Лесі Українки".

24. Про кого і в якому творі Євген Маланюк писав: "Син дрогобицького ремісника вийшов... з тією зброєю, яку мав від народження і яку ціле своє тверде життя сталив та вдосконалював зі зброєю розуму":

а) про Миколу Зерова;

б) про Пантелеймона Куліша;

в) про Івана Франка?

25. Кого назвав Євген Маланюк "Сосудом Духа":

а) Ольгу Кобилянську;

б) Івана Франка;

в) Лесю Українку?

26. Хто сказав про Євгена Маланюка: "Які б не приклада­лися до нього, Євгена Маланюка, людські мірки, він виростає понад усе своєю великістю і неповторністю. І шкода, що він так рано помер":

а) Леонід Мосендз;

б) Наталя Лівицька-Холодна;

в) Улас Самчук?

27. Кому належать слова: "Маланюк потряс мене. Велетень не лиш духом, а й тілом... Ерудит, енциклопедист. Світова література, наша і, звичайно, російська. Багато цитат, від Малярме і Гюго до Блока й Гумільова. Я зрозумів його покликання в поезії: тисячолітня, багатот^ісячолітня Україна":

а) Леонідові Полтаві;

б) Юрію Лавріненку;

в) Дмитрові Донцову?

28. Євген Маланюк помер у:

а) 1965 р.;

б) 1968 р.;

в)1971 р.

29. Похований Євген Маланюк у:

а) Мюнхені;

б) Бавнд-Бруці;

в) Вашингтоні.


 

ТЕСТИ ЗА ТВОРЧІСТЮ /. ДРАЧА

Варіант І

1. Перша збірка віршів І. Драча:

' а) «Соняшник»;

б) «Протуберанці серця»;

в) «Корінь і крона».

2. Особливості індивідуального стилю письменника в:

а) самобутності таланту;

б) індивідуальній неповторності;

в) широкому використанню традицій. 3. Для поезії Драча характерна:

а) декларативність;

б) ілюстративність;

в) реалістичне відтворення життя.

4. Утруднює сприйняття творів письменника:

а) метафоричність;


 

б) складність форми;

в) надлишкове використання символічних образів.

5. У збірці «Соняшники» головну увагу автор приділяє:

а) філософському осмисленню досягнень науки;

б) розповіді про щоденне життя. 6. Улюблені жанри поетам

а) балади;

б) вірші-послання;

в) етюди;

г) верлібри.

7. Вірш «Балада про соняшник» характеризується:

а) авторським підходом до використання традиційної косміч­ної образності;

б) олюдненням образів.

8. Персоніфікація — це ...

9. Проблему гуманізації суспільства автор розглядає у вірші:

а) «Балада про соняшник»;

б) «Етюд про хліб»;

в) «Дума про Вчителя».

10. Продовжити думку: у віршах «В оркестрі мікрочастин», «Рек­вієм Павлу Тичині», «Смерть Шевченка», циклі віршів про Г. Ско­вороду І. Драч порушує проблеми...

11. «Чорнобильська мадонна» за жанром:

а)поема;

б) мозаїка;

в) скорбна пісня.

12. Ідейний зміст поеми «Чорнобильська мадонна»:

а) пекучий біль з приводу того, що трапилося у квітні 1986 р.;

б) гіркі роздуми над проблемою «людина і природа»;

в) турбота про майбутнє людства, про необхідність збереження природи.

13. В «Чорнобильській мадонні»:

а) нагнітається жахливість;

б) глибокий ліризм.

14. Дайте відповідь на питання. Хто винен у Чорнобильській трагедії?

15. З якою метою І. Драч у творі «Чорнобильська мадонна» життєво правдиві картини поєднує з феєричними; реальні — з фан­тастичними?

16. Чим пояснити ускладнення композиції поеми «Чорно­бильська мадонна»?-

17. З якими творами 1. Драча поема має тісний ідейний зв'язок?


 

Варіант /І

І. Поезіє, сонце моє оранжеве!

Щомиті якийсь хлопчисько відкриває тебе для себе,

Щоб стати соняшником. Це рядки з поезії І. Драча...

2. Які слова, на Вашу думку, найхарактерніші для оцінки твор­чості поета-новатора та реформіста:

а) філософічність;

б) ренесансне світовідчуття;

в) асоціативність;

г) оригінальність манери письма;

г) ліричність;

д) символічність;

е) метаморфозність;

є) музикальність.

3. Тема «малої батьківщини» стала провідною у збірці поета, яка має назву:

а) «Соняшник»;

б) «Теліжинці»;

в) «Протуберанці серця»;

г) «Храм сонця».

4. У поетичній драмі «Дума про Вчителя» головним персона­жем є відомий педагог:

а)Л.Толстой;

б) В. Сухомлинський;

в) А. Макаренко;

г) К. Ушинський.

5. Кого у «Баладі про Сар'янів та Ван Гогів» поет порівнює з художниками зі світовими іменами — вірменом Сар'яном, голлан­дцем Ван Гогом, українцями — братами Кричевськими:

а) поетів;

б) сільських жінок;

в) будівельників;

г) режисерів.

5. Які фільми були створені за кіноповістями І. Драча?

а)«Земля»;

б) «Криниці для спраглих»;

в) «Іду до тебе»;

г) «Камінний хрест». 6. Визначити віршовий розмір строфи:

Душу носять по світах вітри.

Серце мчить крилата догори.

Я ж землі належу. До кісток.

До майбутніх буйних пелюсток.


 

7. Статті І. Драча-критика були присвячені огляду творч оо, таких відомих українських письменників:

а) Г. Сковороди;

б) Лесі Українки;

в)П. Грабовського;

г) П. Тичини;

Г) Максима Рильського;

д) Василя Мисика;

е) Василя Земляка. 8. За жанром твір «Чорнобильська мадонна» можна віднести до

а) ліричної поеми;

б) поеми-мозаїки;

в) драматичної поеми;

г) балади. 9. Якими художніми засобами оперує поет в уривку:

За безладу безмір, за кар'єри і премії,

Немов на війні, знову вихід один:

За мудрість всесвітню дурних академій

Платим безсмертям — життям молодим...

а) порівняння;

б)

в)

10. Спробуйте графічно зобразити ті почуття, які викликає у вас поезія І. Драча.


 

в. тшико -

ВИДАТНИЙ ПРОЗАЇК І ПОЕТ

" 1. Хто сказав про Б. Грінченка «...він творча особис­тість, яка, працюючи без відпочинку, долаючи цензурні заборони і перешкоди, відстоювала інтереси рідної культури.»:

а) М. Коцюбинський;

б) Леся Українка;

^ в) І. Франко.

| 2. Б. Грінченко народився на:

в. а) Полтавщині;

р б) Харківщині;

І. в) Сумщині.

| 3. Літературну діяльність письменник розпочав:

І а) у 1881р.;

б) у 1884р.;

в) у 1887 р.

!, 4. Під якими псевдонімами писав Б. Грінченко? , 5. Перша поетична збірка вийшла:

І а) в 1884р.;

б) в 1881р.;

в) в 1886р.

6. Першим прозовим твором письменника є повість:

а) «Під тихими вербами»;

б) «Сонячний промінь»;

в) «Серед темної ночі».

7. Об'єкт художнього дослідження Б. Грінченка в поетичних творах:

а) життя громадян;

б) життя селян;

в) життя народної інтелігенції.

8. Щасія селянина, за Б. Грінченком:

а) в тому, що вивів дітей у люди;

б) у праці;

в) у спочинку.

9. Головні мотиви поезії:

а) заклики до праці на благо народу;


 

б) невпевненість в перемозі;

в) роль і місце митця в житті суспільства. 10. Поет повинен:

а) оплакувати нещасний край;

б) підбадьорювати людей;

в) вказувати, «як долі досягти».

11. Підсилення визвольного руху на початку XX ст. викликало нові теми в творчості Б. Грінченка:

а) осуд бездіяльності народу;

б) намагання зберегти прогнилий режим;

в) засудження системи;

г) конституційні свободи. 12. Вся поезія поета пройнята:

а) громадянським неспокоєм;

б) упевненістю в тому, що нічого не можна заподіяти;

в) невірою.

13. Всі свої зусилля поет поклав на вівтар:

а) дорогої України;

б) Італії.


 

ПОЕМА І. ФРАНКА «МОЙСЕЙ»

1. Поема «Мойсей» увійшла до збірки:

а) «З вершин і низин»;

б) «Мій Ізмарагд»;

в) «З днів моєї молодості».


2. Поема має:

а) фольклорну основу;

б) міфологічну основу;

в) біблійну основу.

3. Переосмисливши древній сюжет, І. Франко наповнив поему змістом:

а) конкретно-історичним;

б) фантастичним;

в)романтичним.

4. Темою поеми є зображення:

а) трагічної долі єврейського народу;

б) трагічної долі українського народу;

в) пошуку шляхів національного визволення. 5. Основні проблеми поеми:

а) вождь і народ;

б) роль особистості в житті суспільства;

в) місце України в світовій історії.

6. Що сприяє типізації образу Мойсея:

а) тимчасові сумніви;

б) віра в свою місію;

в) віра в свою зверхність.

7. 1. Франка з Мойсеєм єднає:

а) подвижницька діяльність;

б) народницькі переконання;

в) революційний світогляд. .„ 8. Образи Авірона й Датана введені для того, щоб:

І а) осудити служіння чужим богам;

^ б) конкретизувати образ Мойсея;

1 в) як контраст до образу Мойсея.

| 9. Голос Єгови — ;

І а) втілення віри в потойбічний світ;

І б) пророче бачення майбутнього;

| в) засіб психологічної характеристики Мойсея. І 10. Головний герой поеми «Мойсей»:

|| а) Мойсей;

* б) І. Франко;

у ..в) народ.

ЦІ 11. Усвідомлення свого місця в житті рідного українського на­їзду автор передає за допомогою:

| а) алегорії;

^ б) символіки;

І в) стилістичних засобів. ї 12. Трагедія Мойсея в:

_ а)слабкості духу;
 

б) в тому, що від нього відвернулися люди. 13. «Пролог» 1. Франка співзвучний з творами:

а) П. Грабовського;

б) Т. Шевченка;

в) В. Стуса.

14. «Заповіт» І. Франка майбутнім поколінням переданий:

а) в епілозі;

б) в пролозі;

в) в головній сюжетній лінії.

15, Художній рівень поеми визначається:

а) насиченістю монологів та діалогів;

б) широким використанням епітетів; •

в) використанням притч.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Тести життя і творчість Євгена Маланюка", із категорії "Євген Маланюк", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід