Урок № 26

Григір Тютюнник. Воєнне дитинство в повісті «Климко»

Мета: ознайомити учнів із матеріалом про життя й творчість Григора Тютюнника, викликати інтерес до вивчення творів письменника; розвивати навички виділення головного, сприйняття та засвоєння матеріалу на слух, виразного читання й спостереження над худо...Урок № 27

Григір Тютюнник. Повість «Климко»

Мета: допомогти учням глибше усвідомити ідейно-художній зміст повісті, її сюжет; розвивати навички виразного читання, виділення головних епізодів, переказування твору; самостійної роботи з книгою

Очікувані результат...Урок № 28

Григір Тютюнник. Повість «Климко». Художня деталь

Мета: допомогти учням зрозуміти роль художніх деталей твору для розкриття його теми та основної думки; розвивати навички спостереження над художнім текстом, уміння самостійно працюва...Урок № 29

Григір Тютюнник. «Климко». Ідея самопожертви. Морально-етичні уроки повісті

Мета: допомогти учням усвідомити ідеї твору та особливості їх майстерного, художньо переконливого втілен...Урок № 30

Григір Тютюнник. «Климко». Художні особливості твору

Мета: допомогти учням засвоїти морально-етичні уроки повісті, її художні особливості; розвивати навички виділення й переказування найбільш вражаючих епізодів твору, висловлення власних роздумів із приводу прочитаного; розвивати вміння вести спостереження над художнім текстом, виділяти художні засоби та з’ясовувати їхню роль

Очікувані результати: учні ...Урок № 31

Позакласне читання. Григір Тютюнник. «Вогник далеко в степу»

Мета: ознайомити учнів з іншим твором письменника, допомогти усвідомити його ідейно-художню цінність; викликати інтерес до читання книжок; розвивати навички самостійної роботи з книгою, спостереження над художнім текстом, виділення головного та висловлення власних думок із приводу прочитаного

Очікувані результати: учні усвідомлюють ідейно-художню цінність повісті, уміють самостійно працювати з текстом, виділяють ключові моменти, висловлюють із приводу прочитаного власні думки...