Урок № 26
П’єса І. Котляревського «Наталка Полтавка». Торжество народної етики. 
Наталка як уособлення кращих рис української жінки, 
що відстоює людську гідність, бореться за своє щастя
Мета: навчати школярів характеризувати образи персонажів п’єси, їхні дії та вчинки, користуючись текстом твору, пояснювати роль і функцію пісень у драмі; удосконалювати вміння визначати тему та ідею твору; відновити в пам’яті учнів матеріал про особливості композиції твору-роздуму; розвивати здатність висловлювати власні міркування
Очікувані результати: учні характери...


ДУШЕВНА КРАСА НАТАЛКИ

У П’ЄСІ І. П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО «НАТАЛКА ПОЛТАВКА»

П’єса І. Котляревського «Наталка Полтавка» — це надзвичайно кра_

сивий, багатий твір. Створюючи цю п’єсу, автор намагався показати дійсну

картину побуту українських селян, їх взаємин. Котляревський із за...НАРОДОЗНАВСТВО У ПОЕМІ І. КОТЛЯРЕВСЬКОГО «ЕНЕЇДА»

«Енеїда» І. Котляревського — прекрасна і безсмертна перлина

української літератури. Письменник не пішов сліпо за Верґілієм, а ли_

ше взяв канву з його твору, створивши на її основі цілком оригінальну

поему. І. Котляревський у ...ГЕРОЇЧНИЙ ПОДВИГ НИЗА ТА ЕВРІАЛА

(За поемою І. Котляревського «Енеїда»)

Для українців «Енеїда» І. П. Котляревського — високопатріотична

епопея України, незважаючи на її бурлескно_травестійний стиль. Пись_

менник зображує Енея і троянців, скріплених міцною дружбою. Вони

люблять бенкетувати, але ніко...